Jak realizujemy zajęcie?

Pieniądze, które podlegają egzekucji, przekażemy automatycznie organowi egzekucyjnemu nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie.

 

Podstawa prawna:
art. 8892 kodeksu postępowania cywilnego,
art. 80 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Codziennie dla każdego zajęcia sprawdzamy, czy na zajęty rachunek bankowy wpłynęły pieniądze. Jeżeli nie są to pieniądze w ramach kwoty wolnej bądź zwolnione spod egzekucji, przekażemy je organowi egzekucyjnemu.

Jeśli otrzymujesz na konto pieniądze, które podlegają zwolnieniu, przekaż nam taką informację.

Szczegóły znajdziesz w zakładce „zwolnienia spod egzekucji”.

Możemy zrealizować Twoje zajęcie wcześniej
(przed ustawowym terminem 7 dni), jeśli:

  • masz pieniądze na rachunku osobistym i kwotę wolną: w ramach przysługującej kwoty wolnej, przekażemy środki do organu egzekucyjnego
  • masz rachunek z limitem: zajęcie spłacimy z limitu, a nie kolejnych wpływów na rachunek.

W tym celu złóż dyspozycję:

  • samodzielnie w serwisie transakcyjnym. Wybierz: Pomoc → Co chcesz zrobić? → ...coś innego → Zajęcie rachunku bankowego → Wybieramy rachunek → Wybieramy blokadę → Wybierz kategorię w polu "dyspozycja dotyczy"
  • na mLinii lub w naszej placówce.
  • w aplikacji mobilnej. Wybierz: Profil – Kontakt – Załatw swoje sprawy

Schemat postępowania, gdy klient sam spłaca zajęcie

Klient spłaca zajęcie

Spłaciłeś samodzielnie zajęcie lub jego część?

Jeśli samodzielnie spłaciłeś zajęcie w części bądź całości, pamiętaj, nie skutkuje to natychmiastową aktualizacją bądź anulowaniem zajęcia z Twojego rachunku.

 

Poproś organ egzekucyjny, aby przesłał do nas zawiadomienie o uchyleniu bądź aktualizacji zajęcia egzekucyjnego. Dopiero na tej podstawie będziemy mogli anulować bądź zmienić kwotę zajęcia.

Co jeśli, masz zajęcie i kredyt odnawialny/limit na rachunku?

Pieniądze z Twojego limitu nie podlegają zajęciu egzekucyjnemu, możesz z nich korzystać.

Pamiętaj jednak, że pieniądze wpływające na Twój rachunek z limitem w trakcie zajęcia podlegają egzekucji.

 

Zajęcie egzekucyjne realizujemy z wpływów na Twój rachunek.

 

Jeśli chcesz, by Bank spłacił zajęcie ze środków z Twojego limitu, to:

  • złóż dyspozycję w serwisie transakcyjnym. Wybierz: Pomoc → Co chcesz zrobić? → ...coś innego → Zajęcie rachunku bankowego → Wybieramy rachunek → Wybieramy blokadę → Wybierz kategorię w polu "dyspozycja dotyczy"
  • zadzwoń na mLinię lub odwiedź naszą placówkę.