Co to są zwolnienia spod egzekucji?

Spod egzekucji zwolnione są pieniądze:

 • które ustawowo nie podlegają egzekucji lub

 • na których wypłatę zgodził się organ egzekucyjny.

Zwolnienie spod egzekucji to co innego niż kwota wolna. Przeczytaj o niej w zakładce „Kwota wolna”.

Kwota wolna ma stałą wartość i wynosi w 2023 roku 2617,50 PLN netto. Jeżeli posiadasz zwolnienia spod egzekucji zwiększają one wysokość kwoty, do której możesz wypłacić swoje pieniądze.

wykres kołowy kwoty wolnej

Świadczenia socjalne – ustawowo zwolnione

Zajęcie rachunku bankowego nie obejmuje świadczeń, które ustawodawca wyłączył spod egzekucji. Są to :

 • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,

 • renta alimentacyjna,

 • świadczenia rodzinne,

 • świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+, Dobry start),

 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,

 • świadczenia z pomocy społecznej.

Abyśmy mogli udostępnić pieniądze na Twoim rachunku, dostarcz do banku decyzję z instytucji, która wypłaca dane świadczenie.

Jakie dodatkowe pieniądze możemy zwolnić spod egzekucji?

 • Jeśli otrzymujesz emeryturę/rentę, zasiłek dla bezrobotnych, potrzebujemy pisemnej zgody organu egzekucyjnego.
  Na podstawie tego dokumentu zwolnimy pieniądze na Twoim rachunku bankowym.
 • Jeżeli na Twój rachunek wpływają alimenty, dostarcz do banku wyrok sądu. Najlepiej, aby w tytule przelewu, który wpływa na Twój rachunek znalazło się imię i nazwisko dziecka oraz zapis „Alimenty”.