Czym jest ankieta MiFID?

Ankieta MiFID jest przygotowana na podstawie regulacji Unii Europejskiej, która ma pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie. Dzięki ankiecie będziemy mogli Cię ostrzegać przed produktami, które są dla Ciebie nieodpowiednie. Jej wypełnienie jest bezpłatne, a wynikiem jest Twój profil inwestora.

 
Dlaczego warto wypełnić ankietę MiFID?

Dowiesz się, na jaki sposób inwestowania pozwala Ci Twoje doświadczenie, sytuacja finansowa i podejście do pieniędzy

Unikniesz zbyt ryzykownych

i nieodpowiednich dla Ciebie funduszy

i usług inwestycyjnych

Podpowiemy Ci, które z wybieranych przez Ciebie funduszy są zgodne z Twoim profilem inwestora

Jak wygląda ankieta MiFID?

 

Ankieta składa z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

  • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu,
  • poziomu tolerancji ryzyka,
  • sytuacji finansowej,
  • celu i horyzontu inwestycyjnego.

   

  Wszystkie udzielone przez Ciebie odpowiedzi będą poufne.

   

  Ankietę możesz wypełniać wielokrotnie w systemie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub w oddziale banku.

   

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Szukasz lepszych możliwości dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz rozmowy z ekspertem, któremu mógłbyś zaufać? Masz pytania ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów inwestycyjnych mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

 
Często zadawane pytania

 •  

  Moja ankieta ma więcej niż 12 pytań. Dlaczego?

  • Możemy poprosić Cię o wypełnienie dłuższej, składającej się z 20 pytań ankiety, jeśli:

   • wypełniałeś w przeszłości dłuższą wersję ankiety MiFID i teraz robisz to ponownie

   • posiadasz lub wnioskujesz o inną, bardziej zaawansowaną usługę inwestycyjną (np. eMakler, IKE eMakler, IKZE eMakler, mForex).

 •  

  Nigdy nie inwestowałem. Czy wypełnianie ankiety ma sens?

  • Tak. Nieważne, czy już inwestowałeś. Celem ankiety jest określenie Twoich możliwości inwestycyjnych. Wynikiem ankiety może być informacja, że inwestowanie nie jest dla Ciebie w tym momencie odpowiednie. Dzięki jej wypełnieniu zwiększysz też swoje bezpieczeństwo, ponieważ podpowiemy Ci, które z wybieranych przez Ciebie produktów są dopasowane do Twojego profilu.

 •  

  Czy mogę ponownie wypełnić ankietę?

  • Tak. Ankietę możesz wypełniać wielokrotnie. Jest to szczególnie wskazane, jeśli zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, podejście do pieniędzy czy doświadczenie w obszarze inwestycji.

Nota prawna

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.