Jeżeli nie jesteś klientem mBanku, również możesz inwestować z nami na giełdach w Polsce i za granicą. Masz dostęp do funduszy ETF, obligacji, kontraktów terminowych oraz akcji. Wystarczy, że otworzysz rachunek maklerski w Biurze maklerskim mBanku.

 
Kiedy wybrać rachunek w Biurze maklerskim mBanku?

  • nie chcesz zakładać konta osobistego w mBanku
  • chcesz założyć rachunek w ramach działalności gospodarczej lub jesteś nierezydentem
  • chcesz mieć dostęp do inwestycji w walutach obcych – USD, EUR oraz GBP
  • inwestujesz aktywnie na rynku derywatów

 
Jak zacząć?

Załóż rachunek maklerski w pełni online, bez wychodzenia z domu

 

Zasil swój rachunek dowolną kwotą

 

Otrzymasz wiadomość o aktywacji rachunku i możesz zacząć inwestować!

Rachunek w Biurze maklerskim mBanku jest płatny. Za prowadzenie rachunku zapłacisz 25 zł za pół roku.

Jeśli masz konto w mBanku, sprawdź darmowy rachunek eMakler.

 

Aktywuj eMaklera

 

Dowiedz się więcej

 
Dlaczego warto?

możesz inwestować na giełdach w Warszawie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie, także poprzez IKZE oraz IKE

inwestujesz w PLN, USD, EUR lub GBP

masz pełny dostęp do rynku derywatów

zaawansowana platforma dla doświadczonych inwestorów

Nota prawna

 

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce Inwestycje/gielda/emakler/ w dokumencie „Pakiet MIFID”.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce Inwestycje/gielda/emakler/ „Przydatne dokumenty”.

.

mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

 Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku.