eMakler to usługa maklerska połączona z Twoim kontem w mBanku. Dzięki niej możesz samodzielnie wybierać akcje, obligacje czy fundusze ETF, w które chcesz zainwestować. Nie ograniczasz się jedynie do polskiej giełdy. Równie łatwo możesz kupić akcje amerykańskiej spółki technologicznej czy fundusz ETF inwestujący na rynkach rozwijających się.

 

Dlaczego warto?

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie

 • płacisz prowizję od zawartych transakcji (gdy sprzedajesz i kupujesz): 0,39% (min. 5 zł) w Polsce, 0,29% (min. 14 zł) za granicą

 • inwestujesz w akcje i ETF notowane na giełdach w Warszawie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie

 • masz stały podgląd swoich inwestycji w eMaklerze i aplikacji mobilnej mBank Giełda

 • bierzesz udział w najważniejszych ofertach publicznych (IPO)

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Zanim aktywujesz eMaklera, sprawdź, czy ta usługa jest dla Ciebie – wypełnij ankietę MiFID.

 
Inwestuj za granicą

Dzięki usłudze eMakler masz dostęp do bieżących notowań i inwestycji w spółki, które znasz np. gigantów branży technologicznej i innowacyjnych przedsiębiorstw. To wszystko w ramach jednego rachunku. Inwestowanie w spółki takie jak Apple, Facebook, Coca Cola czy Adidas jest dziś tak łatwe, jak w te z polskiej giełdy.

 

Uważasz, że wyszukiwanie atrakcyjnych spółek jest zbyt czasochłonne? Zacznij od Funduszy ETF. Dzięki jednemu zleceniu możesz zainwestować w branżę, region czy indeks giełdowy. Sprawdź popularne ETF-y pogrupowane w Tematy inwestycyjne.

Zaczynasz inwestować?

obejrzyj nasze bezpłatne szkolenia online i dowiedz się więcej

więcej

obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego – dostępne w eMaklerze

więcej

sprawdź popularne ETFy pogrupowane w Tematy inwestycyjne

więcej

Inwestujesz aktywnie?

zacznij inwestować za granicą – to łatwiejsze niż myślisz

więcej

inwestuj na giełdzie przez aplikację mobilną

więcej

korzystaj z instrumentów pochodnych

więcej

Jak zacząć?

Aktywuj eMaklera w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej mBanku

 

Aktywuj eMaklera

po kilku minutach będzie widoczny w zakładce Produkty > Inwestycje > Giełda

na telefon pobierz aplikację mBank Giełda – będziesz mieć inwestycje na wyciągnięcie ręki

więcej

Prowizje internetowe od zleceń i opłata za rachunek

0,39%

akcje/ETF rynek polski (min. 5 zł)

0,29%

akcje/ETF rynki zagraniczne (min. 14 zł)

0 zł

opłata za prowadzenie rachunku (jeśli wyrazisz zgodę na komunikację elektroniczną)

Szczegóły oraz pozostałe opłaty w Taryfa prowizji i opłat

Może Cię zainteresować

 

IKZE eMakler

Możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania – oszczędność na podatku co roku.

 

IKE eMakler

Bezpłatny rachunek inwestycyjny bez podatku od zysków na rynku kapitałowym.

 

Giełdy zagraniczne w eMaklerze

Inwestuj na największych światowych giełdach:
 • Nowy Jork
 • Londyn
 • Frankfurt

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jak założyć rachunek maklerski w mBanku?

  • Jeżeli posiadasz konto osobiste w mBanku, możesz: wypełnić wniosek o eMaklera przez internet tutaj.

   Jeżeli nie masz jeszcze konta osobistego w mBanku, możesz je otworzyć bezpłatnie przez internet lub za pośrednictwem mLinii.
   Więcej informacji o rodzajach kont osobistych znajdziesz tutaj.

   Po założeniu konta osobistego i zalogowaniu do bankowości internetowej, wniosek o eMaklera znajdziesz również w sekcji Produkty > Inwestycje > nowa inwestycja

 •  

  Jaka jest opłata za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego w mBanku?

  • Nie ma opłat za otwarcie. Prowadzenie rachunku maklerskiego jest również bezpłatne lub kosztuje 50 zł rocznie, jeżeli nie wyrazisz zgody na komunikację elektroniczną. Zgodę na komunikację elektroniczną możesz wyrazić w sekcji „Zgody”, w zakładce "Ustawienia
   i dokumenty" eMaklera w serwisie transakcyjnym mBanku.

 •  

  Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?

  • Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych. Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 PLN. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości  aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 PLN.

   Opłata nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału.. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.

 

Ranking najlepszych rachunków maklerskich wg dziennika Puls Biznesu z dnia 9.02.2022.