Dlaczego rynki zagraniczne?

Inwestujesz na największych światowych giełdach – w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie. Masz dostęp do akcji spółek, które znasz, technologicznych gigantów, światowych liderów branż i innowacyjnych firm. 

 

koszty

 • prowizja to 0,29% (min. 19 PLN)

 • marża przewalutowania to 0,1%

 • inwestujesz w serwisie mBanku, przez swój bezpłatny rachunek maklerski eMakler, także w ramach IKZE oraz IKE

szerokie możliwości inwestycyjne

 • możesz kupować akcje globalnych liderów swoich branż

 • kupujesz fundusze etf - jednym zleceniem inwestujesz w branżę, region lub indeks giełdowy

 • tematy inwestycyjne dzięki którym wybierasz globalne trendy jak technologia czy ESG dostęp do ponad 2300 instrumentów finansowych z giełd, w Nowym Jorku (Nasdaq, NYSE), Londynie (LSE) i Frankfurcie (DB)

łatwy dostęp

 • wszystkie Twoje inwestycje zarówno na polskiej giełdzie, jak i zagranicznych giełdach masz w jednej usłudze – eMakler

 • codziennie przekazujemy Ci komentarze i analizy spółek zagranicznych

 • inwestujesz w spółki zagraniczne tak samo jak w spółki z polskiej giełdy

 • w eMaklerze i aplikacji mBank Giełda masz podgląd na notowania zagraniczne na bieżąco

Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Zanim aktywujesz eMaklera, sprawdź, czy ta usługa jest dla Ciebie – wypełnij ankietę MiFID.

Jak zacząć?

Aktywuj eMaklera w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej mBanku

 

Aktywuj eMaklera

po kilku minutach będzie widoczny w zakładce Produkty > Inwestycje > Giełda

 

na telefon pobierz aplikację mBank Giełda – będziesz mieć inwestycje na wyciągnięcie ręki

Kliknij, aby obejrzećKliknij
, aby obejrzećKliknij
, aby obejrzeć

Może Cię zainteresować

Fundusze ETF

To ponad 300 gotowych koszyków akcji, surowców i obligacji. Bez pracochłonnego wybierania składników portfela.

Tematy inwestycyjne

To lista popularnych i ciekawych trendów inwestycyjnych. Wybierając dany temat, otrzymujesz gotowy portfel inwestycyjny.

IKE eMakler

Bezpłatny rachunek inwestycyjny bez podatku od zysków na rynku kapitałowym.

Pytania i odpowiedzi

 • 1.  

  Czy muszę się martwić o walutę?

  • Akcje na zagranicznych giełdach kupujesz i sprzedajesz w walutach obcych, korzystając ze swojego konta. Nie musisz martwić się przewalutowaniem. Dzieje się to automatycznie, kiedy robisz transakcje przy niskich spreadach (różnicy między kursem kupna i sprzedaży waluty). Marża przewalutowania wynosi tylko 0.1%.

    

   Przykład:

   Gdy będziesz kupować akcje np. Google notowane w USD, a kurs rynkowy 1 USD=4zł, zapłacisz za dolara 4.004 zł

   Gdy będziesz sprzedawać akcje Google notowane w USD, a kurs rynkowy nadal będzie 1 USD=4 zł, otrzymasz 3.996 złotych za 1 dolara.

   Oznacza to, że różnica między kupnem a sprzedażą waluty wyniosła 0.8 grosza.

    

   Pamiętaj, spread może zmieniać się w nadzwyczajnych sytuacjach w zależności od sytuacji rynkowej.

    

   Przewalutowanie następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji.

   Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) wypłacamy w zł.

    

   Pamiętaj
   Gdy składasz zlecenie kupna, blokujemy pieniądze na Twoim koncie, aby zabezpieczyć rozliczenie transakcji. Korzystamy z  aktualnych kursów NBP dla waluty zlecenia, powiększonych o 2%. Robimy to na wypadek, gdyby w czasie ważności zlecenia doszło do zmiany kursu walutowego. Po realizacji zlecenia zwrócimy Ci nadwyżkę i rozliczymy transakcję z zastosowaniem spreadu

 • 2.  

  Jak mogę złożyć zlecenie na rynki zagraniczne?

   • zlecenia możesz składać w serwisie transakcyjnym (eMakler), aplikacji moblinej (mobilny eMakler) lub na mLinii
   • możesz składać zlecenia kupna i sprzedaży realizowane po aktualnej cenie rynkowej (PKC) lub z ustalonym przez Ciebie limitem
   • Twoje zlecenie może być ważne tylko podczas jednej sesji albo mieć 30-dniowy termin ważności
   • gdy złożysz zlecenie kupna, zablokujemy pieniądze na Twoim koncie w zł Do obliczenia wartości blokady korzystamy z  aktualnych kursów NBP dla waluty zlecenia, powiększonych o 2%. Robimy to na wypadek zmiany kursu walutowego w czasie ważności zlecenia, który może wynosić nawet 30 dni. Nadwyżkę zwracamy po realizacji zlecenia w całości
   • rozliczenie transakcji trwa dwa dni robocze (model rozliczenia D+2), pieniądze ze sprzedaży możesz wykorzystać wcześniej, jeżeli chcesz zawrzeć kolejną transakcję zarówno na giełdzie polskiej, jak i giełdach zagranicznych
 • 3.  

  W jakich godzinach działają giełdy zagraniczne?

  • Godziny sesji i źródła notowań 

   KRAJ GIEŁDA OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA GODZINY SESJI WG CZASU POLSKIEGO GODZINY SESJI WG CZASU LOKALNEGO
   Niemcy Deutsche Börse DEU-XETRA 9:00 – 17:35 9:00 – 17:35
   Stany Zjednoczone NYSE USA-NYSE 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Stany Zjednoczone NASDAQ USA-NASDAQ 15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)
   9:30 – 16:00
   Wielka Brytania London Stock Exchange GBR-LSE 9:00 – 17:35 8:00 – 16:35

    

   Notowania instrumentów zagranicznych

   • na platformie eMakler prezentujemy kursy z platformy CBOE, które mogą różnić się od cen na giełdach gdzie wykonujemy zlecenia oraz od kursów na ogólnodostępnych portalach.

    

   Opodatkowanie dochodów kapitałowych

   Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.
   Dywidendy spółek z rynków zagranicznych są opodatkowane u źródła wg odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej. Więcej w Informacji podatkowej.


   Ze względu na model obsługi rynków zagranicznych stosowany w Biurze maklerskim mBanku i w nawiązaniu do par. 71 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich w ramach usługi eMakler, nie można ubiegać się o preferencyjną, obniżoną stawkę opodatkowania wynikającą z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • 4.  

  Jakie akcje i ETFy zagraniczne mogę kupić w eMaklerze?

  • Pełną listę ETFów zagranicznych, którymi możesz handlować przez eMaklera znajdziesz tutaj.

   Pełna lista akcji zagranicznych dostępna jest tutaj.

 • 5.  

  Dlaczego notowania zagraniczne w eMaklerze i mBank Giełda różnią się od tych z ogólnodostępnych portali?

  • W eMaklerze dla papierów z rynków zagranicznych widzisz notowania pochodzące z platformy CBOE (jednego z największych operatorów rynku akcji). Notowania te mogą różnić się od cen, ofert kupna i sprzedaży na giełdzie, na którą wysyłasz zlecenia.

   Przykładowo w notowaniach CBOE dla akcji Tesla możesz widzieć ofertę kupna po 920,20 USD a ofertę sprzedaży po 920,40 USD.

   Pamiętaj, że składając zlecenie kupna akcji Tesla z limitem 920,40 nie masz gwarancji realizacji tego zlecenia, ponieważ pierwsza oferta sprzedaży na NASDAQ może być wyższa niż na CBOE i wynosić np. 920,80 USD. Zlecenia kierowane na rynki zagraniczne są realizowane zgodnie z polityką Best execution naszego brokera na rynki zagraniczne – KBC NV.

   Oznacza to, że Twoje zlecenie może zostać wykonane na innym rynku niż ten, na który je wysłałeś, o ile cena transakcji

   (kupna lub sprzedaży) na tym rynku będzie taka sama lub korzystniejsza dla Ciebie. Notowania papierów z USA prezentowane na ogólnodostępnych portalach w zdecydowanej większości są agregatami notowań z szerokiego rynku.

   Oznacza to, że prezentują oferty i kursy ze wszystkich giełd w USA, na których wybrane akcje są notowane. Te notowania również mogą różnić się od cen na giełdach, na których wykonujemy zlecenia.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.