Zacznij inwestować

 

Nie musisz skakać od razu na głęboką wodę. Z inwestowaniem jest jak z nauką pływania: możesz działać powoli, próbować małymi krokami, ale robić to systematycznie.

 

Chodzisz do lekarza, samochód naprawiasz w warsztacie... Korzystanie z opinii i pomocy ekspertów na co dzień jest naturalne. Inwestując, również możesz skorzystać z wiedzy specjalistów i wybrać przygotowane rozwiązania.

 

Nie jest trudno zauważyć, że co roku do sklepów trafiają nowsze wersje telefonów czy telewizorów. To oznacza, że długi termin Ci sprzyja, bo gospodarka na przestrzeni lat idzie do góry.

To naturalne, że masz obawy, bo inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, jak się z nimi zmierzyć

„Obawiam się, że muszę mieć dużo pieniędzy na start, by zacząć inwestować.”

Nie musisz mieć tysięcy, żeby zacząć inwestować, a o sukcesie często decyduje systematyczność. Możesz inwestować nawet niewielkie kwoty, np. 100 zł miesięcznie.

„Obawiam się, że muszę poświęcić dużo czasu, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko działa.”

Nie musisz być ekspertem od finansów, żeby zacząć inwestować. Wystarczy, że wybierzesz gotowe rozwiązania i zaczniesz inwestować małe kwoty, ale systematycznie.

„Obawiam się, że stracę pieniądze. Słyszy się przecież o takich przypadkach.”

W inwestowaniu nie ma zysku bez ryzyka. Możesz je zmniejszyć, jeśli inwestujesz w długim terminie małe kwoty, ale systematycznie.

Możesz zacząć inwestować w kilku prostych krokach

określ cel

Przejdź na wniosek i wybierz, jaki plan chcesz zrealizować dzięki inwestowaniu.

dopasuj do siebie

Rozwiąż krótką ankietę, by określić swoje nastawienie do ryzyka i wiedzę o inwestowaniu.

zaplanuj inwestycję

Oszacuj, ile pieniędzy chcesz uzbierać i zaplanuj regularne wpłaty. Podpowiemy Ci, w co zainwestować.

To nie jest oferta.

  

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank, tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w prospekcie informacyjnym lub KIID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

mBank S.A. oświadcza, że: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.