Zacznij inwestować

 

Nie musisz skakać od razu na głęboką wodę. Z inwestowaniem jest jak z nauką pływania: możesz działać powoli, próbować małymi krokami, ale robić to systematycznie.

 

Chodzisz do lekarza, samochód naprawiasz w warsztacie... Korzystanie z opinii i pomocy ekspertów na co dzień jest naturalne. Inwestując, również możesz skorzystać z wiedzy specjalistów i wybrać przygotowane rozwiązania.

 

Nie jest trudno zauważyć, że co roku do sklepów trafiają nowsze wersje telefonów czy telewizorów. To oznacza, że długi termin Ci sprzyja, bo gospodarka na przestrzeni lat idzie do góry.

To naturalne, że masz obawy, bo inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Sprawdź, jak się z nimi zmierzyć

„Obawiam się, że muszę mieć dużo pieniędzy na start, by zacząć inwestować.”

Nie musisz mieć tysięcy, żeby zacząć inwestować, a o sukcesie często decyduje systematyczność. Możesz inwestować nawet niewielkie kwoty, np. 100 zł miesięcznie.

„Obawiam się, że muszę poświęcić dużo czasu, żeby dowiedzieć się, jak to wszystko działa.”

Nie musisz być ekspertem od finansów, żeby zacząć inwestować. Wystarczy, że wybierzesz gotowe rozwiązania i zaczniesz inwestować małe kwoty, ale systematycznie.

„Obawiam się, że stracę pieniądze. Słyszy się przecież o takich przypadkach.”

W inwestowaniu nie ma zysku bez ryzyka. Możesz je zmniejszyć, jeśli inwestujesz w długim terminie małe kwoty, ale systematycznie.

Sprawdź, jak zacząć i zyskać nawet 310 zł premii

 

Możesz zacząć inwestować w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Jeśli złożysz wniosek w aplikacji mBanku, masz szansę na wyższą premię. Wybierz w aplikacji: produkty > inwestycje > cel inwestycyjny

 

Rozwiąż krótką ankietę, by ustalić czy inwestowanie jest dla Ciebie. Na jej podstawie określimy Twoje nastawienie do ryzyka, wiedzę o inwestowaniu. Dzięki temu doradzimy Ci, w co zainwestować.

 

Doprecyzuj szczegóły dotyczące celu, na których chcesz inwestować. Zainwestuj przynajmniej 100 zł na start i inwestuj co miesiąc min. 100 zł przez 12 kolejnych miesięcy. 

 

W 13. miesiącu możesz dostać nawet 310 zł premii. 260 zł za regularne inwestowanie i dodatkowe 50 zł jeśli wniosek został złożony w aplikacji mobilnej.

Do promocji możesz przystąpić od 9.05. do 8.08.2024 r. Szczegóły w regulaminie „Regularne inwestowanie 2024".

To nie jest oferta. Promocja „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" trwa od 9.05.2024 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 30.09.2025 r. Do promocji można przystąpić od 9.05.2024 r. do 8.08.2024 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków. 

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia wskazanego w regulaminie promocji w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo, na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi jednorazowego doradztwa inwestycyjnego.

 

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 100 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 1000 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego na kwotę min. 200 zł. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej, otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej. Kwota zlecenia stałego, gdy klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny, nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny czy z wniosku o nabycie funduszy. Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-regularne-inwestowanie-2024-edycja-2.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/, https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.


mBank S.A. oświadcza, że:

  1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
  2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
  3. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma systemem operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 15.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych.