Promocja łączy atrakcyjne oprocentowanie lokaty na 12 miesięcy z nawykiem regularnego inwestowania na przyszłość.

Jak zyskać 7,5% na lokacie?

  • przeznacz min. 10 000 zł: min. 5 000 zł na lokatę na 12 miesięcy
   i min. 5 000 zł na inwestycje
  • zainwestowane na start pieniądze muszą pozostać w inwestycji przynajmniej 300 dni

  • inwestuj regularnie, co miesiąc: zrealizuj co najmniej 10 wpłat,  min. 500 zł każda

Do promocji możesz przystąpić od 6.09.2023 r. do 27.11.2023 r. Możesz z niej skorzystać wielokrotnie.

 
W co zainwestować?

Możesz wybrać rozwiązania od ekspertów lub samodzielnie zbudować inwestycję z 3 funduszy.

 

Przygotowują je eksperci mBanku – dobierają skład i dbają o najlepsze wyniki.

 

Możesz wybrać 3 z oferty ponad 300 funduszy w mBanku. Inwestuj regularnie w przynajmniej jeden z nich.

Warto wyrobić sobie dobre nawyki

W zarządzaniu pieniędzmi, jak w sporcie czy zdrowej diecie, ważne jest poznanie kilku podstawowych zasad i wyrobienie dobrych nawyków.

 

Zbuduj poduszkę finansową

 • Zacznij od zabezpieczenia na „czarną godzinę”. Warto, żeby było to od kilku do kilkunastu tysięcy. To pieniądze, które powinny być zawsze pod ręką. Możesz trzymać je np. na lokacie.

Inwestuj na przyszłość

 • Dzięki inwestowaniu masz szansę zebrać więcej przez 5, 10 czy 15 lat. Czyli zadbać o przyszłość swoją lub dzieci. Gospodarka na przestrzeni lat idzie do góry, dlatego długa perspektywa sprzyja inwestowaniu.

Działaj regularnie

 • Dzięki systematyczności Twój kapitał rośnie nie tylko dlatego, że do niego dokładasz. Ma szansę być regularnie powiększany o zysk z inwestycji. A Ty z roku na rok dostajesz procent od coraz większej kwoty.

Omów to z ekspertem

 • Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi w związku z inflacją? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

   

  zamawiam rozmowę

Często zadawane pytania

 •  

  Czy muszę inwestować regularnie w każdy z wybranych funduszy?

  • Nie. Aby spełnić warunki promocji musisz inwestować regularnie min. 500 zł i dokonać wpłat w 10 kolejnych miesiącach. Jeśli wybierzesz samodzielne zbudowanie portfela – możesz wpłacać regularnie na jeden, dwa, lub wszystkie trzy wybrane fundusze. Ważne, żeby suma regularnych wpłat comiesięcznych spełniała warunki promocji.

 •  

  Czy mogę otworzyć więcej niż jedną lokatę z funduszem?

  • Tak. Pamiętaj jednak, że aby otrzymać promocyjne oprocentowanie na lokacie za każdym razem musisz zainwestować 50% pieniędzy w fundusze, inwestować przynajmniej 300 dni i regularnie wpłacać na inwestycję – co miesiąc, przez przynajmniej 10 kolejnych miesięcy (10 wpłat), każda wpłata na min. 500 zł.

 •  

  Jaką kwotę mogę przeznaczyć na promocję?

  • Przynajmniej 10 000 zł czyli min. 5 000 zł na lokatę i min. 5 000 zł na inwestycje. Maksymalnie 6 000 000 zł (3 00 000 zł na lokacie i 3 000 000 zł na inwestycje). W ramach promocji możesz założyć tyle lokat z funduszem, ile chcesz, o ile nie przekroczysz tych kwot.

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”, dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Czym jest inwestowanie w fundusze?

  • Fundusze pozwalają inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp.), na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię. Na przykład, wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz nie w jedną, a w kilka spółek z sektora informatyki.

 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

    

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa się z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i horyzontu inwestycyjnego
 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk – większa. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać inwestycja
   • dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach, kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji
   • regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach

To nie jest oferta.

Promocja „Oszczędzanie i Inwestowanie” (zwana dalej: „promocją”) obowiązuje od 6.09.2023 r. do terminu zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach promocji, maksymalnie do 27.11.2024 r. Do promocji można przystąpić od 6.09.2023 r. do 27.11.2023 r. lub do wyczerpania kwoty pakietów, określonej w treści regulaminu promocji.

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, które w okresie trwania promocji spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają jeden z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych powiązanych z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w banku (zwaną dalej: „usługą SFI”),
b) posiadają aktywną usługę SFI,
c) wypełnili ankietę MiFID, a jej wynik wskazuje na to, że usługa SFI jest dla nich odpowiednia,
d) złożyli w placówce zaakceptowane i podpisane oświadczenie lub zaakceptowali jego treść ustnie w czasie rozmowy nagrywanej przez BOK lub zaakceptowali treść oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku w serwisie transakcyjnym oraz spełniających pozostałe warunki określone w regulaminie promocji.

 

Aby wziąć udział w promocji należy do 27.11.2023 r. złożyć dyspozycję pierwszego nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu lub funduszy wymienionych w załączniku numer 1 do regulaminu promocji, otworzyć lokatę za pośrednictwem wniosku do promocji dostępnego w systemie transakcyjnym, BOK lub placówce oraz złożyć zlecenie stałe (regularnego) inwestowania. Kwota regularnego inwestowania nie może być mniejsza niż 500 zł miesięcznie (o ile prospekt informacyjny wybranego funduszu nie wymaga wyższej kwoty nabycia). Wysokość lokaty musi spełniać warunki określone w treści regulaminu promocji i pozostawać w określonej w regulaminie promocji proporcji w stosunku do kwoty inwestycji. Łączna minimalna kwota przystąpienia do promocji (nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu lub funduszy i założenia lokaty) wynosi 10 000 zł.

 

Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszy w ramach promocji określa regulamin promocji.

 

Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty wynosi 7,5% w skali roku. Oprocentowanie lokaty zmienimy na promocyjne po spełnieniu warunków promocji. Zmienimy je po upływie 300 dni od dnia założenia lokaty. Oprocentowanie promocyjne lokaty naliczymy za cały okres trwania lokaty od momentu jej założenia.

 

Aby uczestnik promocji uzyskał oprocentowanie lokaty w wysokości 7,5% w skali roku, musi spełnić następujące warunki łącznie:
a) złożyć i opłacić zlecenie pierwszego nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w ramach pakietu,
b) w okresie 300 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie składać zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy, nabytych w ramach pakietu,
c) złożyć zlecenie stałe (regularnego inwestowania) i zrealizować min. 10 nabyć jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy w ramach tego zlecenia,
d) w czasie do wykonania dziesiątego nabycia w ramach zlecenia stałego, utworzonego w ramach promocji, nie składać zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy, nabytych w ramach tego zlecenia stałego.

 

Kwota pakietów dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 100 mln zł dla wszystkich Uczestników promocji. W przypadku, gdy kwota pakietów dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 20 mln zł lub ulegnie wyczerpaniu, Uczestnik promocji zostanie o tym fakcie poinformowany na stronie internetowej: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem. Saldo Uczestnika promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 6.09.2023 r.

 

Zasady promocji określa regulamin promocji „Oszczędzanie i Inwestowanie” dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/lokaty/regulamin-promocji-oszczedzanie-i-inwestowanie.pdf.

 

Usługa SFI jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą SFI, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne, znajdujących się na:
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi SFI dostępna jest na: https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa SFI może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

 

Inwestowanie za pośrednictwem usługi SFI wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze. Fundusze nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

Aby skorzystać z usługi SFI należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A. Promocja „Oszczędzanie i Inwestowanie” jest sprzedażą krzyżową łączoną. Wszystkie warunki tej sprzedaży są opisane w regulaminie promocji. Sprzedaż jednostek funduszy i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

mBank S.A. oświadcza, że:
a) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej,
b) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
c) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.