• Spokojna przyszłość, dobry start dla dziecka, emerytura

   

  Są cele w życiu, na które będziesz potrzebować pieniędzy w przyszłości. Możesz na nie odłożyć, jeśli pomyślisz o tym odpowiednio wcześniej, czyli w perspektywie lat, a nie miesięcy.

   

  Jednym ze sposobów, aby realizować odległe plany, jest systematyczne inwestowanie.

Dlaczego w długim terminie warto inwestować?

Masz szansę uzbierać więcej pieniędzy, niż samym odkładaniem. Dzięki temu możesz szybciej zrealizować swoje cele lub mieć na nie więcej. 

 

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości.

 • Podpowiemy Ci, w co zainwestować

   

  W trakcie zakładania celu skorzystasz z bezpłatnej usługi jednorazowego doradztwa inwestycyjnego.

   

  Rekomendację przygotowujemy w oparciu o Twoje potrzeby i sytuację. Uwzględnia ona:

  • wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu
  • poziom tolerancji na ryzyko
  • sytuację finansową
  • cel i to, jak długo chcesz inwestować

   

  Na podstawie tych informacji, podpowiemy Ci, w które z pięciu rozwiązań od ekspertów zainwestować. Każde nasze rozwiązanie składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu od razu masz zróżnicowaną (tzw. zdywersyfikowaną) inwestycję.


  To Ty decydujesz, czy chcesz skorzystać z rekomendacji.

Jak inwestować i zyskać nawet 155 zł premii?

Rozwiąż krótką ankietę, by określić swoje nastawienie do ryzyka i wiedzę o inwestowaniu. Na tej podstawie doradzimy Ci, w co zainwestować.

Przejdź na wniosek i wybierz, jaki cel chcesz zrealizować. Możesz inwestować np. na marzenia lub emeryturę.

Jeśli założysz cel w aplikacji mobilnej, masz szansę na wyższą premię.

Zainwestuj przynajmniej 100 zł na start i dopłacaj do inwestycji regularnie, min. 100 zł miesięcznie.

Inwestuj w wybrany sposób przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy, a dostaniesz 105 zł premii. Dodatkowe 50 zł premii dostaniesz za złożenie wniosku w aplikacji mobilnej.

Razem nawet 155 zł premii, którą otrzymasz w 7 miesiącu.

 

Do promocji możesz przystąpić od 23.05.2023 r. do 28.08.2023 r. Szczegóły w regulaminie „Premia za regularne inwestowanie edycja 4”.

 

 

Omów to z ekspertem

 •  

  Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi w związku z inflacją? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

  zamawiam rozmowę

Często zadawane pytanie dotyczące wszystkich funduszy

 •  

  Od jakiej kwoty mogę zacząć inwestować i jaka jest maksymalna kwota?

  • W większość funduszy możesz zacząć inwestować już od 100 złotych. Nie ma maksymalnej kwoty, którą można zainwestować . Wszystko zależy od Twoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj, że możesz ją podzielić i systematycznie dodawać pieniądze do swojej inwestycji. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko swojego portfela.

 •  

  Czy mogę zamknąć cel przed jego zaplanowanym końcem?

  • Gdy składasz wniosek o cel, założysz go na minimum 2 lata. Jeśli zainwestowane pieniądze będą Ci potrzebne, w każdej chwili możesz sprzedać jednostki funduszu. Środki wrócą wtedy na Twoje konto, łącznie z wypracowanym zyskiem. Pamiętaj jednak o tym, że może ich być mniej niż zainwestowałeś, jeżeli w danym momencie Twoje inwestycja nie przynosi zysku.

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” oraz prospekcie informacyjnym dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze akcyjne są bardziej ryzykowne od funduszy obligacyjnych.

    

   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • Długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa. Przeczytaj więcej o tym jak długo powinna trwać inwestycja
   • Dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka funduszy o różnych klasach aktywów. Dzięki temu w momentach kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

   Wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach

 •  

  Czym jest usługa jednorazowego doradztwa inwestycyjnego?

  • To bezpłatna rekomendacja, którą tworzymy jednorazowo i nie będzie aktualizowana w trakcie inwestowania.  Przygotujemy ją automatycznie, m.in. na podstawie Twojego profilu inwestora i tego, jak długo chcesz inwestować.

    

   W ramach rekomendacji podpowiemy Ci jedno z pięciu rozwiązań od ekspertów. To Ty decydujesz, czy chcesz skorzystać z naszej rekomendacji. Jeśli nie skorzystasz z rekomendacji, nie zakończysz wniosku i nie założysz wybranego celu inwestycyjnego.

    

   Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie usługi.

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości. To nie jest oferta.

 

Promocja „Premia za regularne inwestowanie edycja 4” trwa od 23.05.2023 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 31.03.2024 r. Do promocji można przystąpić od 23.05.2023 r. do 28.08.2023 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków.

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia, wskazanego w regulaminie promocji, w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo, na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi Jednorazowego Doradztwa Inwestycyjnego.

 

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 105 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 2000 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku, podczas rozmowy z BOT lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 105 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej otrzyma 105 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej.

 

Kwota zlecenia stałego za każdym razem nie może być mniejsza niż 100 zł. Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny, czy z wniosku o nabycie funduszy. Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Premia za regularne inwestowanie edycja 4” dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-premia-za-regularne-inwestowanie-edycja-4.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank, tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w prospekcie informacyjnym lub KIID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/, https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

mBank S.A. oświadcza, że:

1)       posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2)       posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,

3)       organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.