Składanie dyspozycji w mBanku - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak długo trwa realizacja złożonej dyspozycji?

  • Czas realizacji zależy od rodzaju dyspozycji i może trwać od jednego do kilku dni. Robimy wszystko, aby w każdym przypadku był on jak najkrótszy. Po złożeniu wniosku klient jest informowany o dalszych krokach i standardowym czasie realizacji dyspozycji. Jej status można dodatkowo śledzić w serwisie transakcyjnym wybierają: Pomoc, Porozmawiajmy, Status Twoich wniosków Lub kontaktując się z mLinią.

 •  

  Czy dokument może zostać dostarczony na dowolny adres?

  • Dokument może zostać dostarczony tylko na adres, który jest zarejestrowany w bazie banku. W pierwszej kolejności wybrany zostanie adres korespondencyjny. Jeśli klient nie wskazał adresu do korespondencji, dokument zostanie wysłany na zarejestrowany w bazie banku adres zameldowania.

 •  

  Czy można jednocześnie zamówić kilka dokumentów?

  • Można zamówić dowolną liczbę i rodzaj dokumentów, jednak każdy dokument wymaga złożenia osobnej dyspozycji. W przypadku zamówienia większej liczby dokumentów do godziny 14:00 tego samego dnia roboczego i wyboru tej samej opcji dostarczenia każdego z nich, opłata za dostarczenie zostanie pobrana tylko raz. Powielone opłaty za dostarczenie dokumentu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych.

 •  

  Jak odwołać złożoną dyspozycję?

  • Aby odwołać złożoną dyspozycję należy skontaktować się z mLinią. Odwołanie dyspozycji jest możliwe tylko do momentu, kiedy nie została dokonana wnioskowana zmiana w systemach banku i nie została pobrana opłata za jej realizację. W czasie rozmowy z konsultantem mLinii konieczne będzie podanie numeru dyspozycji.

 •  

  Kto może złożyć dyspozycję o wydanie dokumentu, oświadczenia, opinii?

  • Dyspozycję może złożyć każdy posiadacz/współposiadacz produktu, którego dotyczy dyspozycja. W przypadku produktów dla firm dyspozycję może złożyć każdy wspólnik umocowany do reprezentowania firmy. Dodatkowo w przypadku rachunków dla klientów fizycznych / firmowych pełnomocnik rodzajowy może zawnioskować o następujące dokumenty:

   • potwierdzenie salda na rachunku
   • zaświadczenie o posiadaniu rachunku
   • opinia o rachunku
   • potwierdzenie wykonania operacji
   • historia operacji
   • wyciąg