Informacje dla klientów mBanku posiadających kredyty hipoteczne w CHF

 •  

  Czy bank stosuje ujemny LIBOR?

  • mBank uwzględniał ujemny LIBOR przy kredytach CHF opartych na stałej marży - oprocentowanie kredytu nie może jednak być mniejsze niż zero.

 •  

  Kiedy moja rata, oparta o ujemną stawkę LIBOR, zostanie obniżona?

  • mBank aktualizuje stawkę LIBOR dla kredytów hipotecznych w CHF co miesiąc (odczyt bieżącej stawki dokonywany jest każdego przedostatniego dnia miesiąca). Przy czym aktualizacja następuje w przypadku, gdy bieżąca stawka bazowa różni się o co najmniej 0,10 punktu procentowego w stosunku do poprzednio przyjętej przez bank stawki. Oprocentowanie kredytów opartych na marży i stawce LIBOR aktualizowane jest (o nową wartość stawki LIBOR) do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po aktualizacji stawki.
   Dla przykładu, w lutym 2015 roku nowa wartość stawki LIBOR 3M została wprowadzona 2 lutego – w związku z tym aktualizacja oprocentowania kredytu nastąpiła dla rat, których płatność przypadła na 2 lutego lub później. Od dnia płatności, odsetki kredytowe były naliczane z uwzględnieniem nowego oprocentowania, co znajdzie odzwierciedlenie w wysokości kolejnej raty (płaconej miesiąc później, począwszy od 2 marca i później).
   Wysokość aktualnej stawki bazowej można sprawdzić na stronach internetowych banku w sekcji Pomoc.

 •  

  Mam kredyt w tzw. starym portfelu (z oprocentowaniem nieopartym na marży i stawce LIBOR). Czy w mojej sytuacji oprocentowanie zostanie obniżone?

  • Informujemy, że 09.02.2015 r. bank podjął decyzję o obniżce oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych w CHF w tzw. starym portfelu o 0,90 p.p. (klienci otrzymali w tej sprawie komunikat w serwisie bankowości elektronicznej). Oprocentowanie w nowej wysokości dla posiadanego kredytu lub pożyczki obowiązywać będzie począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytowej, wynikającej z harmonogramu, której płatność przypada po 09.02.2015 r.
   Przypominamy, że ratę za luty klienci standardowo opłacają w marcu (ratę za marzec – w kwietniu itd.) Przykładowo: jeśli kredytobiorca spłaca ratę każdego 25. dnia miesiąca, wysokość oprocentowania zmieni się 25.02.2015 r. a ratę z nowym oprocentowaniem klient zapłaci 25.03.2015 r.

 •  

  Jak mogę uniknąć spreadu walutowego przy spłacie kredytu hipotecznego w CHF?

  • Zgodnie z § 41 i 42 regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., możliwa jest spłata kredytów waloryzowanych bezpośrednio w walucie waloryzacji (a więc niezależnie od tabeli kursowej banku). Aneks wprowadzający do umowy kredytowej taką możliwość jest bezpłatny.
   Przypominamy, że mBank umożliwia spłatę kredytów waloryzowanych w walucie waloryzacji już od lipca 2009 r. (w polskim prawie, w ramach zmiany ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, uregulowano taką możliwość od dnia 26.08.2011 r.).