Promocja dla klientów

Zamień swoje konto na jeszcze lepsze.

 •  

  Wypróbuj bezpłatnie ofertę Intensive:

  - 0 zł za prowadzenie mKonta Intensive przez pół roku

  - 0 zł za kartę Visa Świat Intensive przez pięć miesięcy

   

  Promocja „Dla chcących więcej – IV edycja” trwa do 31.12.2019 roku.

Wybierając mBank Intensive zyskujesz produkty i usługi na korzystnych warunkach oraz priorytetową obsługę. Poznaj lepszą bankowość z mKontem Intensive

Więcej czasu dla siebie

mBank Intensive to rozwiązania oszczędzające czas. Abyś Ty mógł zająć się tym co dla Ciebie najważniejsze

 •  

  priorytetowa obsługa - połącz się z mLinią w mniej niż minutę

 •  

  3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu

 •  

  concierge pomagający w codziennych sprawach

Jedna karta. Cały świat. Visa Świat Intensive

Wystarczy Ci tylko jedna karta, która zapewni oszczędne i wygodne podróżowanie

 •  

  atrakcyjne kursy dla 180 walut

 •  

  brak prowizji za przewalutowanie

 •  

  brak limitów i opłat za wypłaty z bankomatów na całym świecie

   

  Dowiedz się więcej…

Kredyt hipoteczny o najniższej marży w mBanku. Promocja „Twój dom marzeń".

Marzysz o własnym domu. Chcesz kupić mieszkanie na wynajem. Skorzystaj z najlepszych warunków kredytu hipotecznego w naszym banku tylko dla klientów Intensive.

 •  

  Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego 0,2%

 •  

  Marża promocyjna 1,85%

 •  

  RRSO 4,20%

 •  

  Priorytetowy tryb rozpatrywania formularza o kredyt

Z obniżonej marży i prowizji kredytu mogą skorzystać klienci, którzy:

 • posiadają mKonto Intensive,
 • zapewniają wpływy w min. 7 tys. zł na ten rachunek co najmniej w trzech miesiącach z sześciu poprzedzających złożenie formularza
 • od co najmniej 3 miesięcy posiadają kartę kredytową/kredyt odnawialny z limitem co najmniej 10 tys. zł lub depozyt na min. 50 tys. zł
 • wykonują min. 15 transakcji kartą płatniczą mBanku co najmniej w trzech miesiącach z sześciu poprzedzających złożenie formularza

 

 

Promocja „ Twój dom marzeń” trwa od 31.08.2019 r. do 25.09.2019 r.
Więcej o promocji znajdziesz TUTAJ.

Reprezentatywny przykład dla kredytu hipotecznego udzielonego w ramach promocji „Twój dom marzeń” dla Segmentu Active, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o  kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Wysokość raty

1852,42 zł

Kwota kredytu (netto)

320 000 zł

Okres kredytu w miesiącach

320

Rodzaj raty

stała

Czy kredyt w ofercie promocyjnej

Tak

Marża

1,99%

WIBOR 3M

1,72%

Oprocentowanie nominalne

3,71%

Typ nieruchomości

lokal mieszkalny

Szacowana wartość nieruchomości

400 000 zł

Potrzebny czas do ustanowienia hipoteki

6 miesięcy

Odsetki od kredytu

187 248,90 zł

Podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki

o 1,5 p.p

Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu

0,20% czyli 640 zł

Stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat

0,0450% od salda kredytu czyli kwota 8 151,76 zł

Opłata za ocenę nieruchomości

300 zł

Stawka ubezpieczenie nieruchomości

Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia

i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie

przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem Kredytu).

Wysokość składki 5 648,40 zł została policzona w celach

poglądowych przy założeniu,

że Klient przystąpi do ubezpieczenia nieruchomości

oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., które będzie

obejmowało mieszkanie o wartości 400 000 tys.

Stawka ubezpieczenia jest stała w całym okresie kredytowania.

Koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo

19 zł

Całkowity koszt kredytu

202 017,39 zł

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

516 068,99 zł

RRSO

4,20%

Opłata za rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy mKonto Intensive dla segmentu Intensive

Całkowity koszt kredytu zostanie powiększony o kwotę 2970 zł

w przypadku braku spełnionego warunku zasilenia rachunku

kwotą 7 000 zł

 

Dodatkowe korzyści mBank Intensive:

  Karta kredytowa (RRSO 10,50%):

Karta kredytowa (RRSO 10,50%):

 • brak prowizji za przewalutowanie
 • zbieraj punkty wymieniane na nagrody
  Bezpłatne wypłaty z bankomatów

Bezpłatne wypłaty z bankomatów

 • na całym świecie
 • z każdą kartą debetową Intensive
  Dokumenty na życzenie:

Dokumenty na życzenie:

 • w 24h
 • bez opłat

Sprawdź opłaty standardowe i promocyjne

 

Produkt

Standardowa opłata

Promocja

mKonto Intensive

Opłata miesięczna za prowadzenie

0 zł / 49,50 zł

0 zł
przez pół roku

Warunki zwolnienia z opłaty

Wpływ minimum 7000 zł miesięcznie lub łączna kwota depozytów i inwestycji ulokowanych w mBanku w wysokości minimum 100 000 zł

Karta debetowa wielowalutowa

Visa Świat Intensive

Opłata miesięczna za kartę

10 zł

0 zł
przez pięć miesięcy

Karta debetowa Visa Intensive / Mastercard Intensive

Opłata miesięczna za kartę

0 zł

nd

 

Karta kredytowa World Mastercard Intensive

 

 

Opłata za wydanie karty

50 zł

0 zł

Opłata roczna

0 zł / 400 zł

nd

Warunki zwolnienia z opłaty rocznej

Wartość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 miesięcy w wysokości minimum 30 000 zł

nd


Przejdź do pełnej tabeli prowizji i opłat

mBank zajął I miejsce w rankingu Bankiera „Najlepsze konta premium – maj 2019” dostępnym na www.bankier.pl/wiadomosc/Najlepsze-konta-premium-maj-2019-7678900.html

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konto oraz kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A,  Regulaminie Promocji „Dla chcących więcej – IV edycja” oraz Regulaminie promocji „Twój dom marzeń” dostępnych na stronie www.mBank.pl/oferta-indywidualna-intensive/konta/mkonto-intensive/

Promocja „Dla chcących więcej – IV edycja” przeznaczona jest dla obecnych klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy inny niż mKonto Intensive i obowiązuje od 1.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Warunkiem otrzymania mKonta Intensive i karty debetowej Visa Świat Intensive w Promocji jest: złożenie wniosku o przekształcenie swojego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na mKonto Intensive i zaznaczenie na wnioski oświadczenia o przystąpieniu do Promocji. Szczegółowe warunki Promocji określone są w Regulaminie Promocji „Dla chcących więcej – IV edycja”, dostępnym u operatorów mLinii, pod adresem www.mBank.pl/pdf/promocje/konta/dla-chcacych-wiecej-do-31-12-2019.pdf oraz w placówkach mBanku. Po zakończeniu Promocji miesięczna opłata za Kartę wyniesie 10 zł.

 

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Twój dom marzeń” dostępnych na www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/

Promocja kredytu hipotecznego (zwanego dalej Kredytem) lub pożyczki hipotecznej (zwanej dalej Pożyczką) w Banku „Twój dom marzeń” obowiązuje od 31.08.2019 r. do 25.09.2019 r. Do Promocji mogą przystąpić Klienci Banku z Segmentu Intensive oraz Active (definicje Klienta z Segmentu Intensive i Active są określone w Regulaminie Promocji) wnioskujący o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Kredytu w kwocie nie mniejszej niż 150 000 zł lub o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 20 000 zł. 
Do Promocji może przystąpić Klient, który w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki:
- złoży wniosek o Kredyt lub Pożyczkę i zawrze z Bankiem Umowę kredytową,
- podpisze w obecności przedstawiciela Banku oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji,
- spełni warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenie na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A ,
- podpisze wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia dotyczący wniosku o Kredyt lub Pożyczkę najpóźniej do uruchomienia Kredytu/Pożyczki.

W przypadku, gdy o Kredyt lub Pożyczkę ubiega się więcej niż jeden Klient, warunki uczestnictwa muszą zostać spełnione przez wszystkich Klientów wnioskujących o Kredyt/Pożyczkę.

W celu uzyskania Kredytu/Pożyczki na warunkach Promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki:
- każdy Wnioskodawca zobowiązany jest:
a) zawrzeć Umowę kredytową
b) posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie Umowy kredytowej Kredytu/Pożyczki status Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczenia na Życie oferowanego przez Bank,
posiadać rachunek mKonto Intensive przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania Umowy kredytowej, jeśli korzysta z marży w Promocji dla Segmentu Intensive, 
posiadać bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, względnie inny rachunek bankowy w Banku, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania Umowy kredytowej, jeśli korzysta z marży w Promocji dla Segmentu Active 
- Kredytobiorca zobowiązany z tytułu Promocji zobowiązany jest przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu/Pożyczki dokonywać, w każdym miesiącu kalendarzowym, zasilenia Rachunku spłaty rat Kredytu/Pożyczki wymaganą kwotą zasilenia, określoną w Regulaminie Promocji.
Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla Kredytu/Pożyczki w złotych polskich, która zostanie wskazana w Formularzu informacyjnym. Wartości promocyjnych marż i prowizji za udzielenie Kredytu/Pożyczki są wskazane w Tabeli w Regulaminie Promocji.
Warunki cenowe wskazane w wydanym przez Bank Formularzu informacyjnym obowiązują przez 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania przez Bank tego formularza.

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek