W ramach programu mBank zawiera dwa rodzaje umów:

  • umowę dyskonta/wykupu wierzytelności z klientem mBanku (dostawcą)
  • umowy wydłużenia terminu płatności z dystrybutorami

 

mBank realizuje program finansowania dystrybutorów w ramach limitu, ustalonego w oparciu o ocenę ryzyka klienta mBanku (dostawcy) lub w oparciu o ocenę ryzyka dystrybutora. Finansowaniu podlegają wyłącznie wierzytelności/faktury, wskazane przez klienta mBank. Dystrybutor sam decyduje, czy skorzystać z wydłużenia terminu płatności konkretnej faktury (tj z finansowania) i o terminie spłaty w przypadku, gdy skorzysta z wydłużenia terminu płatności faktury. Program ten pozwala także ustabilizować relacje klienta z odbiorcami i zaoferować im korzystniejsze warunki płatności (poprzez wydłużenie terminu) oraz skrócić terminy płatności własnych należności (dyskonto). Produkt dostępny także na platformie elektronicznej mBank Invoice.net.

Korzyści

  • poprawa płynności finansowej (uzyskanie wcześniejszej zapłaty za zrealizowaną sprzedaż)
  • większe związanie ze sobą dystrybutorów poprzez stworzenie programu lojalnościowego dla dystrybutorów
  • ograniczenie ryzyka kredytu kupieckiego, który zostaje zastąpiony „kredytem” bankowym
  • warunki cenowe negocjowane indywidualnie
  • łatwy i szybki dostęp do źródła finansowania
  • możliwość spłaty zadłużenia (faktury) w dowolnym terminie w okresie finansowania
  • atrakcyjne warunki cenowe
  • warunki cenowe negocjowane indywidualnie

Dla kogo?

Program skierowany do klientów posiadających sieć kontrahentów (dystrybutorzy/hurtownicy), do których cyklicznie dostarcza towary i chcących zaoferować swoim kontrahentom (dystrybutorom/hurtownikom) lepsze warunki płatności.

Warunkiem udzielenia finansowania jest pozytywny wynik oceny zdolności klienta i/lub jego kontrahentów do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych.

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one potrzebne w przedsiębiorstwie. Umożliwia tworzenie, bądź zwiększanie salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Przeznaczony dla klientów, którzy chcą  zamienić swoje należności handlowe przed terminem spłaty.

Centrum Klienta

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej