W ramach programu mBank zawiera dwa rodzaje umów:

  • umowę dyskonta/wykupu wierzytelności z klientem mBanku (dostawcą)
  • umowy wydłużenia terminu płatności z dystrybutorami

 

mBank realizuje program finansowania dystrybutorów w ramach limitu, ustalonego w oparciu o ocenę ryzyka klienta mBanku (dostawcy) lub w oparciu o ocenę ryzyka dystrybutora. Finansowaniu podlegają wyłącznie wierzytelności/faktury, wskazane przez klienta mBank. Dystrybutor sam decyduje, czy skorzystać z wydłużenia terminu płatności konkretnej faktury (tj z finansowania) i o terminie spłaty w przypadku, gdy skorzysta z wydłużenia terminu płatności faktury. Program ten pozwala także ustabilizować relacje klienta z odbiorcami i zaoferować im korzystniejsze warunki płatności (poprzez wydłużenie terminu) oraz skrócić terminy płatności własnych należności (dyskonto). Produkt dostępny także na platformie elektronicznej mBank Invoice.net.

Korzyści

  • poprawa płynności finansowej (uzyskanie wcześniejszej zapłaty za zrealizowaną sprzedaż)
  • większe związanie ze sobą dystrybutorów poprzez stworzenie programu lojalnościowego dla dystrybutorów
  • ograniczenie ryzyka kredytu kupieckiego, który zostaje zastąpiony „kredytem” bankowym
  • warunki cenowe negocjowane indywidualnie
  • łatwy i szybki dostęp do źródła finansowania
  • możliwość spłaty zadłużenia (faktury) w dowolnym terminie w okresie finansowania
  • atrakcyjne warunki cenowe
  • warunki cenowe negocjowane indywidualnie

Dla kogo?

Program skierowany do klientów posiadających sieć kontrahentów (dystrybutorzy/hurtownicy), do których cyklicznie dostarcza towary i chcących zaoferować swoim kontrahentom (dystrybutorom/hurtownikom) lepsze warunki płatności.

Warunkiem udzielenia finansowania jest pozytywny wynik oceny zdolności klienta i/lub jego kontrahentów do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych.

Produkty powiązane

na temat Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one potrzebne w przedsiębiorstwie. Umożliwia tworzenie, bądź zwiększanie salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.
na temat Kredyt odnawialny na wykup faktur

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Przeznaczony dla klientów, którzy chcą  zamienić swoje należności handlowe przed terminem spłaty.

Contact Center

wsparcie klientów MSP i korporacji

w zakresie bankowości elektronicznej i internetowej

więcej