mBank CompanyNet

Moduł transakcyjny umożliwia zarządzanie dowolną strukturą rachunków i realizację zleceń płatniczych.

więcej na temat mBank CompanyNet
 

Bezpieczeństwo

Standardy bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej mBank CompanyNet i mobilnej mbank CompanyMobile.

więcej na temat Bezpieczeństwo
 

mPlatforma walutowa

Rozwiązanie przeznaczone dla firm, które realizują lub otrzymują płatności w walutach obcych

więcej na temat mPlatforma walutowa
 

mBank CompanyNet Finansowanie handlu

Szybka i bezpieczna obsługa elektronicznych zleceń i dyspozycji dotyczących produktów Trade Finance

więcej na temat mBank CompanyNet Finansowanie handlu
 

mBank CompanyNet Gotówka

Pozwala na awizację wpłat i wypłat otwartych, zamkniętych, zamiany gotówki oraz śledzenie statusu zleceń.

więcej na temat mBank CompanyNet Gotówka
 

mBank CompanyNet Karty

Efektywne zarządzanie kartami biznesowymi pracowników

więcej na temat mBank CompanyNet Karty
 

Informacje biznesowe

Serwis doradczo-informacyjny zintegrowany z platformą bankowości internetowej mBank CompanyNet

więcej na temat Informacje biznesowe
 

mBank InvoiceNet

Internetowy moduł prezentacji faktur łączący funkcje EBPP i finansowania opartego na wierzytelności.

więcej na temat mBank InvoiceNet
 

mBank CompanyNet Depo plus

Profesjonalna usługa zarządzania depozytami (wadia, kaucje) dla prokuratur

 

więcej na temat mBank CompanyNet Depo plus