W jakich walutach możesz otworzyć konto?

JPY NOK SEK CZK DKK HUF EUR USD CHF GBP CAD AUD TRY

 

Dodatkowo zyskujesz

połączenie wszystkich kont z usługą wielowalutową i mKantorem

możliwość zamówienia karty płatniczej dla walut EUR, USD, GBP

otwarcie i prowadzenie lokat dla walut EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, NOK

dostępność przelewów własnych, zewnętrznych

Z kontem walutowym masz również możliwość korzystania z obsługi gotówkowej w walutach: PLN, EUR,USD w placówkach detalicznych (CUF) oraz placówkach jednej sieci (AC), w których prowadzona jest obsługa kasowa.

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat związane z rachunkami walutowymi, znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych mBanku S.A. dla klientów Private Banking, Regulaminie rachunków dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabeli oprocentowania dla produktów z oferty Private Banking dostępnych na stronie https://www.mbank.pl/private-banking/uslugi-bankowe/konto-walutowe/

 

W zależności od wysokości posiadanych aktywów w okresie sprawozdawczym klient obciążany jest prowizjami i opłatami zgodnie z przysługującą mu taryfą (STANDARD jeśli średnie aktywa w okresie sprawozdawczym nie przekraczają 1 000 000 zł lub równowartości w walutach obcych - lub EXCELLENT jeśli średnie aktywa w okresie sprawozdawczym wynoszą co najmniej 1 000 000 zł lub równowartość w walutach obcych).

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.