Nie masz stałego miejsca prowadzenia biznesu lub prowadzisz działalność sezonowo?

mBiznes konto z mobilnym terminalem płatniczym to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy dzięki któremu zyskujesz:

Oszczędność:

 •  

  0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 m-cy1

 •  

  zwrot prowizji od obrotu o łącznej kwocie 1000 zł

 •  

  terminal zbliżeniowy bez abonamentu i innych stałych opłat

 •  

  specjalnie dla Ciebie jednorazowy koszt terminala 199 zł netto

 •  

  jedna niezmienna prowizja od transakcji: 1,49 proc.

Mobilność: przyjmujesz płatności w dowolnym miejscu

Wygodę: przenośny terminal z możliwością akceptacji kart zbliżeniowych

Jak zamówić mobilny terminal płatniczy z funkcją zbliżeniową?

Najczęściej zadawane pytania

„Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie konta firmowego, posiadanie smartfona lub tableta z systemem Android lub iOS, dokonanie zakupu mobilnego terminala płatniczego mPOS za pośrednictwem dedykowanego wniosku dostępnego po zalogowaniu się w serwisie transakcyjnym, dokonanie płatności: przelewem z rachunku, kartą debetową do rachunku lub kartą kredytową dla przedsiębiorców Szczegółowe warunki i opłaty związane z rachunkami mBiznes oraz Promocją „Rachunek mBiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie Promocji „Rachunek mBiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mbank.pl/firmy/terminale/sumup.

Promocja trwa od 23.10.2017 r. do 01.10.2019 r. 
SumUp Paymets Limited zapewnia brak abonamentu za korzystanie z terminala, jedną stałą i niezmienną prowizję 1,49% od transakcji dokonywanych z użyciem terminala płatniczego mPOS, jednorazowy zwrot prowizji pobranej przez SumUp Payments Limited od transakcji przyjętych przez Uczestnika Promocji z użyciem terminala płatniczego do kwoty 1.000 zł łącznie i w tym dokonaniu minimum 3 transakcji. Od transakcji powyżej wymaganej kwoty 1000 zł zwrot prowizji nie przysługuje. Zwrot prowizji nastąpi w terminie 14 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po w miesiącu, w którym osiągnięto wymaganą kwotę przyjętych transakcji. Zwrot prowizji dokonany zostanie na rachunek wskazany jako rozliczeniowy dla transakcji dokonanych za pośrednictwem terminala mPOS. SumUp Payments Limited zapewnia akceptację kart płatnicznych Visa, Mastercard, vPay, Maestro i dostęp do panelu administracyjnego – możliwość śledzenia i pobierania historii transakcji dokonanych przy użyciu terminala poprzez konto założone na stronie www.sumup.pl

Sprzedaż terminali prowadzona jest przez SumUp Services GmbH z siedzibą przy ul. Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, Niemcy zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych, Amtsgericht Berlin-Charlottenberg, HRB z nr. 142 523 spółkę prawa niemieckiego działającą poprzez SumUp services (GmbH) spółka z o.o. oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie, 00-552, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446002. Działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych prowadzi SumUp Payments Limited z siedzibą przy ulicy 52 Broadwick Street w Londynie, W1F 7AH, z numerem rejestracyjnym 0783 6562 w Companies House pod prawem Anglii i Walii.”

„Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Warunkiem skorzystania z promocji jest założenie konta firmowego, posiadanie smartfona lub tableta z systemem Android lub iOS, dokonanie zakupu mobilnego terminala płatniczego mPOS za pośrednictwem dedykowanego wniosku dostępnego po zalogowaniu się w serwisie transakcyjnym, dokonanie płatności: przelewem z rachunku, kartą debetową do rachunku lub kartą kredytową dla przedsiębiorców. Szczegółowe warunki i opłaty związane z rachunkami mBiznes oraz Promocją „Rachunek mBiznes z mobilnym terminalem_dla nowych klientów” są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia bankowych rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Regulaminie Promocji „Rachunek mBiznes z mobilnym terminalem_dla nowych klientów” oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na www.mbank.pl/firmy/terminale/sumup. 

Promocja trwa od 23.10.2017 r. do 01.10.2019 r. 
W ramach Promocji przez okres 12 miesięcy mBank nie będzie pobierał od Uczestników Promocji opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku mBiznes konto Start, mBiznes konto Standard lub mBiznes konto Komfort założonego w okresie trwania Promocji. Opłata za rachunek nie będzie pobierana od dnia założenia rachunku. 
SumUp Paymets Limited zapewnia brak abonamentu za korzystanie z terminala, jedną stałą i niezmienną prowizję 1,49% od transakcji dokonywanych z użyciem terminala płatniczego mPOS, jednorazowy zwrot prowizji pobranej przez SumUp Payments Limited od transakcji przyjętych przez Uczestnika Promocji z użyciem terminala płatniczego do kwoty 1.000 zł łącznie i w tym dokonaniu minimum 3 transakcji. Od transakcji powyżej wymaganej kwoty 1000 zł zwrot prowizji nie przysługuje. Zwrot prowizji nastąpi w terminie 14 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po w miesiącu, w którym osiągnięto wymaganą kwotę przyjętych transakcji. Zwrot prowizji dokonany zostanie na rachunek wskazany jako rozliczeniowy dla transakcji dokonanych za pośrednictwem terminala mPOS. SumUp Payments Limited zapewnia akceptację kart płatnicznych Visa, Mastercard, vPay, Maestro i dostęp do panelu administracyjnego – możliwość śledzenia i pobierania historii transakcji dokonanych przy użyciu terminala poprzez konto założone na stronie www.sumup.pl. 

Sprzedaż terminali prowadzona jest przez SumUp Services GmbH z siedzibą przy ul. Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, Niemcy zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych, Amtsgericht Berlin-Charlottenberg, HRB z nr. 142 523 spółkę prawa niemieckiego działającą poprzez SumUp services (GmbH) spółka z o.o. oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie, 00-552, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446002. Działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych prowadzi SumUp Payments Limited z siedzibą przy ulicy 52 Broadwick Street w Londynie, W1F 7AH, z numerem rejestracyjnym 0783 6562 w Companies House pod prawem Anglii i Walii.”