Nie masz stałego miejsca prowadzenia biznesu lub prowadzisz działalność sezonowo?

mBiznes konto z mobilnym terminalem płatniczym to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy dzięki któremu zyskujesz:

Oszczędność:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 m-cy1
 • zwrot prowizji od obrotu o łącznej kwocie 1000 zł
 • terminal zbliżeniowy bez abonamentu i innych stałych opłat
 • specjalnie dla Ciebie jednorazowy koszt terminala 199 zł netto
 • jedna niezmienna prowizja od transakcji: 1,49 proc.

Mobilność: przyjmujesz płatności w dowolnym miejscu

Wygodę: przenośny terminal z możliwością akceptacji kart zbliżeniowych

Aby zamówić terminal musisz mieć konto w firmowe w mBanku

 • 1.  

  Mam konto firmowe

  • Zamów terminal do swojego konta w mBanku

   • złóż wniosek

    o terminal SumUp

   • SumUp skontaktuje się z Tobą w celu zakupu terminala

   • SumUp wyślę do Ciebie terminal

   • Już teraz przyjmuj płatności kartą

 • 2.  

  Nie mam konta firmowego

  • Gwarantujemy, że za prowadzenie konta firmowego i jego najważniejsze usługi nie zapłacisz nic przez 2 lata.

   • Otwarcie i prowadzenie konta

   • internetowe przelewy krajowe w PLN

   • internetowe przelewy w EUR do krajów UE oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii

   • bankomaty mBanku, Planet Cash, Euronet, Santander

   • wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

   • karta debetowa (dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)

  •  

   Dodatkowo możesz włączyć program do prowadzenia finansów firmy - mOrganizer finansów z darmowym fakturowaniem. Wypróbuj też inne funkcje programu bezpłatnie przez sześć miesięcy (potem korzystaj z wybranych funkcji w cenie od 0 zł do 75 zł)

Najczęściej zadawane pytania

To nie jest oferta. Sprzedaż terminali płatniczych prowadzona jest przez SumUp Services GmbH z siedzibą przy ul. Grunerstraße 13, 10179 Berlin, Niemcy zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych, Amtsgericht Berlin-Charlottenberg, HRB z nr. 142 523 spółkę prawa niemieckiego działającą poprzez SumUp services (GmbH) spółka z o.o. oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie, 00-552, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446002. Działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych prowadzi SumUp Payments Limited z siedzibą przy ul. 34 Great Marlborough, W1F 7JB Londyn, z numerem rejestracyjnym 0783 6562 w Companies House pod prawem Anglii i Walii. Szczegółowy regulamin korzystania z terminali płatniczych dostępny jest na https://sumup.pl/warunki-korzystania/
Konto firmowe:
To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto z narzędziami” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto z narzędziami”.
Promocja trwa od 1.10.2021 r. do 9.11.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a) w okresie trwania promocji zawnioskują o otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej Rachunkiem bieżącym, na stronie internetowej www.mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (801 300 800 lub +48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70, za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o., za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., za pośrednictwem przedstawiciela firmy Kar-Tel sp. z o.o.
b) w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego.
Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy mają jakikolwiek Rachunek bieżący w mBanku S.A. dla danego numeru NIP.

Uczestnik promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
1) na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego:
a. prowadzenie Rachunku bieżącego za 0 zł,
b. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie z Rachunku bieżącego,
c. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) miesięcznie do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z Rachunku bieżącego,
d. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku bieżącego, do wyboru karty Mastercard Debit Business, Visa Business Debit i Visa Foto Business. 0 zł miesięcznej opłaty odnosi się do wydania karty, jak i do jej użytkowania.
e. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, niezależnie od wypłacanej kwoty,
f. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,
2) na okres 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego
a. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat dla Rachunku bieżącego mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer finansów.
Warunki Promocji „Konto z narzędziami” dotyczą tylko Rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji utraci te warunki.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.