Nie masz stałego miejsca prowadzenia biznesu lub prowadzisz działalność sezonowo?

mBiznes konto z mobilnym terminalem płatniczym to idealne rozwiązanie dla Twojej firmy dzięki któremu zyskujesz:

Oszczędność:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 m-cy1
 • zwrot prowizji od obrotu o łącznej kwocie 1000 zł
 • terminal zbliżeniowy bez abonamentu i innych stałych opłat
 • specjalnie dla Ciebie jednorazowy koszt terminala 199 zł netto
 • jedna niezmienna prowizja od transakcji: 1,49 proc.

Mobilność: przyjmujesz płatności w dowolnym miejscu

Wygodę: przenośny terminal z możliwością akceptacji kart zbliżeniowych

Aby zamówić terminal musisz mieć konto w firmowe w mBanku

 • 1.  

  Mam konto firmowe

  • Zamów terminal do swojego konta w mBanku

   • złóż wniosek

    o terminal SumUp

   • SumUp skontaktuje się z Tobą w celu zakupu terminala

   • SumUp wyślę do Ciebie terminal

   • Już teraz przyjmuj płatności kartą

 • 2.  

  Nie mam konta firmowego

  • Otwórz mBiznes konto Standard i zyskaj na 24 miesiące:

   • Otwarcie i prowadzenie konta

   • internetowe przelewy krajowe w PLN

   • wypłata gotówki z bankomatów (Planet Cash, Euroent, Santander)

   • wpłaty w 2250 wpłatomatach w mBanku i Euronetu

  • załóż konto

Najczęściej zadawane pytania

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z gwarancją ceny” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe z gwarancją ceny”.

Promocja trwa od 05.12.2019 r. do 31.03.2020 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A., za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o. oraz za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o.

b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 04.12.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir),

c) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii,

d) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, w tym kartę Visa Foto Business. Dla pierwszej karty Visa Foto Business brak miesięcznej opłaty za wizerunek karty,

d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.

Sprzedaż terminali płatniczych prowadzona jest przez SumUp Services GmbH z siedzibą przy ul. Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin, Niemcy zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych, Amtsgericht Berlin-Charlottenberg, HRB z nr. 142 523 spółkę prawa niemieckiego działającą poprzez SumUp services (GmbH) spółka z o.o. oddział w Polsce z siedzibą przy ulicy Pięknej 20 w Warszawie, 00-552, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446002. Działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych prowadzi SumUp Payments Limited z siedzibą przy ulicy 52 Broadwick Street w Londynie, W1F 7AH, z numerem rejestracyjnym 0783 6562 w Companies House pod prawem Anglii i Walii.