Zobacz jakie pakiety korzyści mamy dla Ciebie!

 

Pakiet na start!

Dla każdego naszego klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej korzyści

Pakiet dla aktywnych!

Bankuj aktywnie i zyskaj.

 

 

 

 

 

 

więcej korzyści

Pakiet Intensive!

Dla tych którzy chcą więcej z życia.

 

  • bezpłatna karta
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów za granicą
  • bezpłatne wpłaty we wpłatomatach
  • 3 bezpłatne przelewy ekspresowe w miesiącu

 

 

  więcej korzyści

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. 

 

Promocja „Strategia na oszczędzanie”

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe znajdują się na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Promocja „Strategia na oszczędzanie” trwa od 11.10.2023 r. do 25.10.2023 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 90 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia udzielenia preferencyjnego oprocentowania/otwarcia rachunku. Każda transakcja na Produktach Depozytowych (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań, zerwanie lokaty lub i wypłata środków do innego banku) zmniejsza lub zwiększa kwotę Nowych środków, które obejmujemy Promocyjnym oprocentowaniem i którą uwzględniamy przy wyliczaniu salda Nowych środków. Oprocentowaniem promocyjnym są objęte Nowe środki, których zasady obliczania zostały podane w Regulaminie Promocji „Strategia na oszczędzanie”, w sekcji Warunki/zasady promocji. Wysokość Oprocentowania promocyjnego: a) jeśli w chwili składania wniosku o przystąpienie do Promocji jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive oprocentowanie wynosi: 5,10% dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie b) jeśli w chwili składania wniosku o przystąpienie do Promocji nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive oprocentowanie wynosi: 4,90% dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie. Po zakończeniu okresu Promocji, oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie wynosić zgodnie z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w okresie trwania Oprocentowania promocyjnego oraz przystąpienia do Promocji. Klient jednocześnie może posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji, do której przystąpił. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania. Możesz posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji do, której przystąpisz. Wszystkie opłaty i prowizje dotyczące eKonta oszczędnościowego, na którym przystąpiono do Promocji są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „Strategia na oszczędzanie”, zamieszczonym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/. Kwota wszystkich Nowych środków dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld PLN dla wszystkich Uczestników promocji.