Doceniamy, że jesteś klientem

 

Program dla wszystkich

 • zyskaj 5% zwrotu składki przy ubezpieczeniu nieruchomości – sprawdź
 • eKonto bardzo oszczędnościowe na 6% - sprawdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej korzyści

Doceniamy, że korzystasz z konta

 

Program aktywni

 • bezpłatne wypłaty z bankomatów za pomocą BLIK
 • szybki kredyt nawet w 30 sekund jeśli Twoje wynagrodzenie wpływa do mBanku
 • zyskaj 8% zwrotu składki przy ubezpieczeniu nieruchomości – sprawdź
 • eKonto bardzo oszczędnościowe na 6% - sprawdź

 

 

 

 

 

więcej korzyści

Doceniamy, że masz mKonto Intensive

 

Program intensive

 • bezpłatna karta
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów i wpłaty we wpłatomatach
 • szybki kredyt nawet w 30 sekund jeśli Twoje wynagrodzenie wpływa do mBanku
 • 3 bezpłatne przelewy ekspresowe w miesiącu
 • zyskaj 10% zwrotu składki przy ubezpieczeniu nieruchomości – sprawdź
 • eKonto bardzo oszczędnościowe na 6,5% - sprawdź

 

 

  więcej korzyści

To nie jest oferta.

eKonto osobiste:

eKonto osobiste to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę przy 350 zł transakcji nią w miesiącu (lub 7 zł przy braku spełnienia tego warunku), 0 zł za wypłaty kartą od 100 zł z bankomatów w Polsce (prowizja za wypłaty poniżej 100 zł wynosi 2,50 zł), 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach, 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/konta-osobiste/ekonto-osobiste/

 

eKonto możliwości:

eKonto możliwości to: 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta, 0 zł za kartę, 0 zł za wypłaty kartą na dowolną kwotę ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Szczegółowe informacje dotyczące eKonta możliwości są umieszczone w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnym na www.mBank.pl/m

 

mKonto Intensive:

Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konto oraz kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/oferta-indywidualna-intensive/konta/mkonto-intensive/

Bezpłatne są 3 przelewy ekspresowe w miesiącu. Czwarty i kolejne kosztują 5 zł.

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

 

To nie jest oferta.

Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja Ubezpieczenie nieruchomości „Zabezpiecz swój kąt” trwa od 23.01.2023 r. do 04.04.2023 r.

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji, spełnią łącznie następujące warunki: są stroną umowy z bankiem, na mocy której bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy mKonto Intensive; w okresie trwania promocji kupią Ubezpieczenie nieruchomości w wariancie Optymalnym lub All Risk; na wniosku wpiszą kod promocyjny o treści KLUCZ; nie skorzystają z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Jeśli klient spełni warunki promocji i zapewni środki na rachunku prowadzonym w mBanku, abyśmy mogli pobrać składkę, otrzyma jednorazowy zwrot 5% składki, jeśli jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego prowadzonego przez bank; zwrot 8% składki jeśli jest klientem aktywnym (klient spełniający łącznie warunki: wykonuje 15 transakcji miesięcznie, otrzymuje wpływ min. 2 000 zł, korzysta z rozwiązań tj. płatności telefonem, BLIK, asystent płatności), zwrot 10% jeśli jest posiadaczem rachunku mKonto Intensive.

Jednorazowy zwrot wynosi maksymalnie 200 zł. W przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku dla otrzymania zwrotu, klient otrzyma 1 bardziej korzystny zwrot.

Szczegółowe informacje o promocji i ubezpieczeniu nieruchomości, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Nieruchomości na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-nieruchomosci/nieruchomosci/

 

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe znajdują się na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Promocja „eKonto bardzo oszczędnościowe edycja 8” trwa od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 3 miesiące od daty otwarcia Rachunku / Modyfikacji Rachunku. Do promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz poniższe warunki: jesteś naszym Klientem; złożysz promocyjny wniosek o otwarcie promocyjnego rachunku oszczędnościowego lub zmodyfikujesz standardowe eKonto oszczędnościowe otwarte przed okresem trwania Promocji, aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania na Rachunku; zaakceptujesz treść Regulaminu na wniosku o otwarcie lub modyfikację „eKonto bardzo oszczędnościowe edycja 8”; zasilisz Rachunek Nowymi Środkami w okresie obowiązywania promocji. Przez nowe środki rozumiemy różnicę pomiędzy kwotami A i B (A-B=nowe środki), gdzie: A - to suma Twoich pieniędzy w dniu, w którym złożysz wniosek B - to suma Twoich pieniędzy w dniu 02.03.2023. Kwoty A i B uwzględniają pieniądze w złotych polskich na wszystkich Twoich rachunkach osobistych, których jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem, rachunkach oszczędnościowych i lokatach, w tym lokatach na nowe środki. Wysokość nowych środków możesz sprawdzić w szczegółach Rachunku w serwisie transakcyjnym. Pokażemy Ci je także na wniosku o otwarcie Rachunku. Wysokość nowych środków na Rachunku liczona jest codziennie. Każda transakcja (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań) zmniejsza lub zwiększa wysokość nowych środków objętych promocyjnym oprocentowaniem. Korzyścią promocji dla wszystkich Uczestników Promocji, z wyłączeniem Uczestników Promocji z mKontem Intensive:
- Nowe środki: 6,00% do 200 000 złotych
- Pozostałe środki: 1% - nadwyżka powyżej 200 000,01 złotych
Korzyścią promocji dla Uczestników Promocji z mKontem Intensive:
- Nowe środki: 6,50% do 200 000 złotych
- Pozostałe środki: 1% - nadwyżka powyżej 200 000,01 złotych
Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 3 miesiące od otwarcia Rachunku/Modyfikacji rachunku. Środki wpłacone na eKonto Oszczędnościowe w Promocji i niespełniające definicji Nowych Środków będą oprocentowane według oprocentowania standardowego zgodnego z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Po zakończeniu okresu Promocji, oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie wynosić zgodnie z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Jeśli Uczestnik Promocji posiada więcej niż jedno eKonto oszczędnościowe na standardowych warunkach, może dokonać modyfikacji jednego z kont i skorzystać na nim z Promocji. eKonto oszczędnościowe możesz otworzyć tylko w okresie obowiązywania Promocji. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania. Wszystkie opłaty dotyczące Rachunku promocyjnego są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „eKonto bardzo oszczędnościowe”, zamieszczonym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/.
Kwota promocyjnych rachunków dostępnych w ramach promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld PLN dla wszystkich Uczestników promocji.