Możesz dodatkowo zadbać o emeryturę

 •  

  Emerytura z ZUS to może być tylko 1/3 Twojej obecnej pensji. Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o dodatkowe pieniądze na przyszłość.

   

  Możliwości jest wiele i możesz korzystać z kilku z nich jednocześnie. Dlatego przemyśl:

  • ile chcesz odkładać miesięcznie
  • czy masz czas i wiedzę, żeby samodzielnie inwestować
  • jaki poziom zmienności w inwestycjach akceptujesz

Wybierz produkt

 

Jakie masz możliwości i czym się różnią

 

W mBanku mamy trzy formy odkładania na emeryturę:

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • fundusze cyklu życia

Różnią się mechanizmem działania i produktami, z których możesz korzystać w ramach każdej z nich.

 

 

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Fundusze cyklu życia

Dlaczego warto

Brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60. roku życia.

Brak podatku od zysków kapitałowych. Zapłacisz tylko 10% zryczałtowanego podatku przy wypłacie po 65. roku życia.

 

Twój podatek dochodowy za rok 2024 może być mniejszy nawet o 3004,41 zł (dla stawki podatku 32% i wpłaty 9388,80 zł).

Skład każdego z funduszy automatycznie zmienia się na przestrzeni lat, dzięki czemu dostosowuje się do czasu do emerytury. 

 

Nie ma dodatkowych korzyści podatkowych.

Limit wpłat

W tym roku na IKE możesz wpłacić 23 472,00 zł.

W tym roku na IKZE możesz wpłacić 9 388,80 zł.

Możesz inwestować tyle, ile chcesz, w wybranym przez Ciebie momencie. Zaczniesz już od 100 zł i nie ma maksymalnych limitów.

Produkty i mechanizmy

działania

 • rachunek oszczędnościowy (wpłacasz pieniądze i są oprocentowane na określony %)
 • fundusze inwestycyjne (wpłacasz pieniądze i samodzielnie inwestujesz w fundusze)
 • rachunek maklerski (wpłacasz pieniądze i samodzielnie inwestujesz na giełdzie)
 • rachunek maklerski (wpłacasz pieniądze i samodzielnie inwestujesz na giełdzie)

 

 • fundusze inwestycyjne (inwestujesz od razu w zróżnicowane - zdywersyfikowane rozwiązania, którym zarządzają eksperci)

 

Dodatkowe

informacje

Możesz mieć tylko jedno IKE, w postaci jednego produktu, tylko w jednej wybranej instytucji finansowej.  IKE można jednak przenosić pomiędzy instytucjami i zmieniać jego postać. 

Możesz mieć tylko jedno IKZE, tylko w jednej wybranej instytucji finansowej.  IKZE można jednak przenosić pomiędzy instytucjami.

Możesz mieć kilka funduszy cyklu życia, nawet w tej samej instytucji finansowej.

 

Omów to z ekspertem

 •  

  Zastanawiasz się, co wybrać? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

  zamawiam rozmowę

Mity o odkładaniu na emeryturę

 •  

  Mam za mało pieniędzy, żeby zacząć odkładać na emeryturę

  • Nie trzeba mieć milionów, żeby zacząć odkładać na emeryturę. Na rachunki IKE i IKZE czy fundusze cyklu życia możesz wpłacać nawet niewielkie kwoty, wtedy, kiedy chcesz i jak często chcesz. W przypadku IKE i IKZE pamiętaj tylko o rocznych limitach wpłat, ale nie musisz wpłacać całego limitu na dany rok.

 •  

  Jeszcze mam na to czas

  • Im wcześniej zaczniesz, tym masz szansę zgromadzić większy kapitał do emerytury. Dobrze wyjaśnia to nasz ekspert, Bartosz Pawłowski, który opowiada o planowaniu długiego horyzontu. Zobacz krótki film.

 •  

  Oszczędzam inaczej, nie potrzebuję IKE czy IKZE

  • IKE i IKZE oprócz samej możliwości odkładania na emeruturę daje wymierne korzyści podatkowe. Przede wszystkim możesz uniknąć podatku od zysków (czyli tak zwanego  "podatku Belki"), który wynosi 19%. Nie zapłacisz tego podatku wcale, jeśli pieniądze z IKE wpłacisz dopiero po osiągnięciu 60. roku życia. W przypadku IKZE zapłacisz tylko 10% podatku od zgromadzonych środków, jeżeli wypłacisz je po 65 roku życia. Dodatkowo, przelew na IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania za dany rok.

 •  

  Pieniądze będą zamrożone do 60. roku życia

  • Środki zgromadzone na IKE, IKZE i funduszach cyklu życia to Twoje pieniądze, z których możesz w pełni korzystać i które możesz wypłacić w dowolnym momencie. W przypadku IKE i IKZE warto jedynie pamiętać, że jeśli zrobisz to przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zapłacisz podatek od osiągniętego zysku.

Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uprawnionej. Limit wpłaty na IKE w 2024 r. wynosi 23 472,00 zł.

 

Wypłata z IKZE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %. Limit wpłat w 2024 r. wynosi 9 388,80 zł.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

 

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

 

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

To nie jest oferta.

 

Szczegółowe informacje o tym, ile może wynieść Twoja emerytra z ZUS sprawdzisz korzystając z kalkulatora emerytalnego na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura.