Czym jest jutranie? To odkładanie na później.

 

Wiemy, że lepiej nie zwlekać z wizytą u mechanika, gdy świeci się kontrolka silnika. Tak samo nie warto jutrać myślenia o emeryturze, gdy z ZUS-u dostaniemy tylko 1/3 obecnej pensji.

 

Dlaczego warto samodzielnie zadbać o emeryturę?

 

Czemu zajmować się tym już teraz?

 

 Jaki produkt wybrać?

Jedno jest pewne: pieniądze na przyszłość się przydadzą

Przykładowo, policzyliśmy, jaka może być emerytura z ZUS-u 35-letniego mężczyzny i 40-letniej kobiety. Mogą potrzebować dodatkowo ponad 2 000 zł miesięcznie.


Pomyśl, ile Ty potrzebujesz odłożyć, jeśli z ZUS-u dostaniesz tylko 1/3 obecnej pensji.

 

zarabia: 5 500 zł/mies.

wydaje: 4 000 zł/mies.

 

emerytura z ZUS-u za 35 lat: 3 300 zł/mies.
(1/3 obecnej pensji + inflacja)

 

wydatki na emeryturze: 5 700 zł/mies.
(przy obecnym standardzie życia i inflacji)

 

brakuje: 2 400 zł co miesiąc, to nawet 327 tys. zł do odłożenia (zakładając 10 lat na emeryturze i inflację przez ten czas)

 

zarabia: 8 000 zł/mies.

wydaje: 6 000 zł/mies.

 

emerytura z ZUS-u za 20 lat: 3 600 zł/mies.

 (1/3 obecnej pensji + inflacja)

 

wydatki na emeryturze: 5 900 zł/mies.

(przy obecnym standardzie życia i inflacji)

 

brakuje: 2 300 zł co miesiąc, to nawet 727 tys. zł do odłożenia (zakładając 20 lat na emeryturze i inflację przez ten czas)

Jak to policzyliśmy?

Na stronie ZUS-u możesz sprawdzić, jak wyglądają prognozy na emeryturę dla Ciebie.

Im wcześniej zaczniesz działać, tym masz szansę łatwiej uzbierać większe kwoty
 

Załóżmy, że w banku chcesz uzbierać 300 tys. zł na emeryturę. Jednym ze sposobów jest systematyczne inwestowanie.

Myślisz, że masz jeszcze na to czas? Uzbieranie ok. 300 tys. zł to:

oszczędzanie 300 zł miesięcznie przez 83 lata

inwestowanie 300 zł miesięcznie przez 26 lat

inwestowanie 1 000 zł miesięcznie przez 14 lat

inwestowanie 2 000 zł miesięcznie przez 9 lat

Jak to policzyliśmy?

Nie masz czasu się tym zajmować i odkładasz na inne, ważniejsze na teraz cele?

 

To od Ciebie zależy, ile chcesz inwestować i ile czasu możesz na to poświęcić. Możesz korzystać zarówno z przygotowanych rozwiązań, jak i inwestować samodzielnie.

 

Widzisz podgląd wyniku Twojej inwestycji w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. Jeśli pieniądze będą Ci potrzebne wcześniej, możesz je wypłacić. W przypadku IKE i IKZE warto jednak pamiętać o zasadach wypłat i utracie korzyści podatkowych.

Sprawdź, czym są poszczególne rozwiązania w naszej ofercie
 

1. Cele emerytalne

 •  

  Poprowadzimy Cię krok po kroku. Od sprawdzenia, czy inwestowanie jest dla Ciebie, po zaplanowanie inwestycji. Podpowiemy Ci też, w co zainwestować.

2. IKZE i IKE

 • 1.  

  IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i IKE (indywidualne konto emerytalne)

  • Nie są konkretnymi produktami, ale dwoma rodzajami kont, na których możesz odkładać na emeryturę. Podstawową ich zaletą są korzyści podatkowe.

    

   W przypadku IKZE co roku wpłaty na to konto możesz odliczyć od podatku. Czyli Twój podatek już za ten rok może być mniejszy nawet o 3 004,41 zł (dla stawki podatku 32% i wpłaty na IKZE 9 388,80 zł). Przy wypłacie pieniędzy po 65. roku życia zapłacisz 10% podatku od wszystkich zgromadzonych na rachunku pieniędzy.

    

   W przypadku IKE nie zapłacisz wcale podatku od zysków (tzw. podatku Belki), jeśli pieniądze wypłacisz po 60. roku życia.

    

   W związku z tymi korzyściami, IKZE i IKE mają też określone limity wpłat na dany rok. Na IKZE możesz wpłacić maksymalnie 9 388,80 zł, na IKE  23 472,00 zł.

.

Pomyśl o inwestowaniu i wybierz rozwiązanie dla siebie

 
Pozostałe rozwiązania

 

IKE fundusze inwestycyjne

 

IKE rachunek oszczędnościowy

Omów to z ekspertem

 •  

  Zastanawiasz się, co wybrać? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

  chcę porozmawiać z ekspertem

Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uprawnionej. Limit wpłaty na IKE w 2024 r. wynosi 23 472,00 zł.

 

Wypłata z IKZE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %. Limit wpłat w 2024 r. wynosi 9 388,80 zł.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

 

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

 

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

To nie jest oferta.

 

Szczegółowe informacje o tym, ile może wynieść Twoja emerytra z ZUS sprawdzisz korzystając z kalkulatora emerytalnego na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura.