Czy wiesz, że emerytura z ZUS może wynieść tylko 40% Twojej obecnej pensji?  Aby temu zapobiec, musisz liczyć na siebie.  

 

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) są formą odkładania na emeryturę dającą dużo możliwości.

 

Dlaczego warto korzystać z IKE i IKZE

To Twoje pieniądze, żeby na emeryturze mieć więcej. 

Brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60. (IKE) lub 65. (IKZE) roku życia.

Gdy inwestujesz, płacisz jedynie prowizję od transakcji lub za zarządzanie funduszami.

Maksymalna wpłata na IKE w 2023 r. to 20 805,00 zł, a na IKZE 8 322,00 zł. Możesz jednak wpłacić mniej, kilka razy i w dowolnym momencie.

Jak samodzielnie odkładać na emeryturę

Masz do wyboru kilka możliwości. Podobnie, jak przy wyborze, co zrobić z nadwyżką finansową. Możesz odkładać na rachunku oszczędnościowym, w funduszach lub na rachunku maklerskim. Podejmując decyzję, weź pod uwagę:

 

 • Ile chcesz odłożyć na emeryturę
 • Czy masz czas i wiedzę, żeby samodzielnie inwestować
 • Jaki poziom ryzyka w inwestycjach akceptujesz

 

Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno IKE (w jednej formie: rachunek oszczędnościowy, fundusze lub maklerskie) i jedno IKZE w jednej instytucji finansowej. IKE i IKZE można jednak przenosić pomiędzy instytucjami i zmieniać ich formę.

 

Wybierz produkt

Mity o odkładaniu na emeryturę

 •  

  Mam za mało pieniędzy, żeby zacząć odkładać na emeryturę

  • Nie trzeba mieć milionów, żeby zacząć odkładać na emeryturę. O sukcesie często decyduje systematyczność. Na rachunki IKE i IKZE możesz wpłacać nawet niewielkie kwoty, wtedy, kiedy chcesz i jak często chcesz. Nie musisz wpłacać całego limitu na dany rok.

 •  

  Jeszcze mam na to czas

  • Im wcześniej zaczniesz, tym większy kapitatał uda Ci się zgromadzić do emerytury. Dobrze wyjaśnia to nasz ekspert, Bartosz Pawłowski, CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej mBanku, który opowiada o planowaniu długiego horyzontu i regularnym dopłacaniu do inwestycji. Zobacz krótki film.

 •  

  Oszczędzam inaczej, nie potrzebuję IKE czy IKZE

  • IKE i IKZE oprócz samej możliwości odkładania na emeruturę daje wymierne korzyści podatkowe. Przede wszystkim inwestujesz bez podatku od zysków (czyli tak zwanego  "podatku Belki"), który wynosi 19%. Nie zapłacisz tego podatku wcale, jeśli pieniądze z IKE wpłacisz dopiero po osiągnięciu 60. roku życia. W przypadku IKZE zapłacisz tylko 10% podatku od zgromadzonych środków, jeżeli wypłacisz je po 65 roku życia. Dodatkowo, przelew na IKZE możesz odliczyć od podstawy opodatkowania za dany rok.

 •  

  Pieniądze będą zamrożone do 60. roku życia

  • Środki zgromadzone na IKE i IKZE to Twoje pieniądze, z których możesz w pełni korzystać i które możesz wypłacić w dowolnym momencie. Warto jedynie pamiętać, że jeśli zrobisz to przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zapłacisz podatek od osiągniętego zysku. 

Pamiętaj - inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Przed rozpoczęciem inwestowania poprosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety. Dzięki niej określisz swoje możliwości finansowe oraz dowiesz się, które produkty są dla Ciebie nieodpowiednie.

Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uprawnionej. Limit wpłaty na IKE w 2023 r. wynosi 20 805,00 zł.

 

Wypłata z IKZE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %. Limit wpłat w 2023 r. wynosi 8 322,00 zł.

 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

 

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

 

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

To nie jest oferta.

 

Szczegółowe informacje o tym, ile może wynieść Twoja emerytra z ZUS sprawdzisz korzystając z kalkulatora emerytalnego na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kalkulatory-emerytalne/emerytura-na-nowych-zasadach/kalkulator-emerytalny-prognozowana-emerytura.