Czym jest Indywidualne Konto Emerytalne?

IKE umożliwia gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Inwestujesz w szeroki wachlarz instrumentów w zależności od własnych oczekiwań i akceptowanego ryzyka. Dodatkowo korzystasz z preferencji podatkowych.

 
Dlaczego warto?

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie

 • brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60 roku życia

 • środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu oraz możesz wskazać osoby uposażone

 • więcej środków na emeryturę niezależnie od ZUS

 • odsetki od obligacji oraz dywidendy od polskich spółek notowanych w Warszawie są zwolnione z opodatkowania

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Pamiętaj nie musisz jednak inwestować od razu, zrób to jak będziesz gotów.

Aby wypłata nie była opodatkowana musisz dokonać ponad połowy wpłat co najmniej 5 lat przed jej datą lub oszczędzać w IKE przez co najmniej 5 lat.

 
Jakie możliwości daje IKE eMakler?

 • możesz inwestować we wszystkie akcje, certyfikaty inwestycyjne  i obligacje na GPW

 • możesz inwestować w wygodne ETF oraz akcje, dostępne w eMaklerze na najważniejszych giełdach zagranicznych w USA (NYSE, NASDAQ), Wielkiej Brytanii (LSE) oraz Niemczech (DB)

 • wygodny dostęp do konta – przez aplikację mobilną lub serwis transakcyjny mBanku

 • robimy dla Ciebie bezpłatne analizy i rekomendacje

 • masz bezpłatny dostęp do serwisu informacyjnego i notowań giełdowych

Maksymalna wpłata na IKE w 2023 r. wynosi 20 805,00 zł (możesz wpłacić mniej).

 
Jak zacząć?

 • 1.  

  Nie mam IKE w żadnej instytucji finansowej

   • Złóż wniosek o IKE eMaklera przez internet lub na mLinii.

   • Jeśli nie masz innego IKE, aktywujemy IKE eMakler w ciągu kilku minut.

   • Zrób przelew. Środki na IKE eMakler wpłacasz przelewem bezpośrednio na rachunek maklerski. Numer rachunku do wpłat na IKE znajdziesz po zalogowaniu do IKE eMaklera (w serwisie transakcyjnym mBanku) w sekcji Finanse.

   • IKE eMakler będzie dostępny w serwisie transakcyjnym mBanku w ścieżce Finanse -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda. Jeżeli masz więcej niż jeden rachunek maklerski z trzech dostępnych, czyli eMakler, IKE eMakler i IKZE eMakler, możesz łatwo przełączać się między nimi, żeby składać zlecenia lub sprawdzić stan rachunku, wybierając odpowiedni rachunek na przełączniku w lewym górnym rogu w sekcji Giełda.

 • 2.  

  Mam już IKE (w innej instytucji lub w mBanku)

   • Złóż wniosek o IKE eMakler przez internet lub na mLinii.

   • Jeśli masz inne IKE, wstępnie aktywujemy IKE eMakler w ciągu kilku minut. Nie będziesz mógł jeszcze z niego korzystać.

   • Złóż dyspozycję transferu w instytucji, która prowadzi Twoje obecne IKE.

   • Po otrzymaniu przez nas transferu, aktywujemy w pełni IKE eMaklera.

   • IKE eMakler będzie dostępny w serwisie transakcyjnym mBanku w ścieżce Finanse -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda. Jeżeli masz więcej niż jeden rachunek maklerski z trzech dostępnych, czyli eMakler, IKE eMakler i IKZE eMakler, możesz łatwo przełączać się między nimi, żeby składać zlecenia lub sprawdzić stan rachunku, wybierając odpowiedni rachunek na przełączniku w lewym górnym rogu w sekcji Giełda.

   • Jeśli masz IKE w Biurze Maklerskim mBanku i chcesz przetransferować środki na IKE eMakler, otwórz IKE eMaklera i skontaktuj się z mLinią.

 • 3.  

  Nie jestem klientem mBanku, czy mogę założyć IKE lub IKZE?

  • Tak, nie musisz być klientem mBanku, by odkładać na emeryturę z Biurem maklerskim mBanku. Wystarczy, że otworzysz IKE oraz IKZE w Biurze maklerskim

    

   złóż wniosek

 
 

Chcesz zapoznać się ze szczegółami?
Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki film instruktażowy.

Jeżeli interesuje Cię konto emerytalne, dzięki któremu będziesz mógł zaoszczędzić nawet ponad 2600 zł od podatku (dla stawki podatku 32% i wpłaty 8322,00 zł), sprawdź IKZE eMakler.

Przeczytaj więcej

 
Opłaty i prowizje

Za co zapłacę

Internet

mLinia

Za otwarcie rachunku

Bezpłatnie

Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego

Bezpłatnie

Jedna najlepsza oferta (niezależnie od obrotów na rachunku)

Bezpłatnie

Prowizja maklerska przy obrocie akcjami (rynek polski)

0,39% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

1% wartości transakcji, ale nie mniej niż 10 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

Prowizja maklerska przy obrocie obligacjami (rynek polski)

0,19% wartości transakcji, ale nie mniej niż 5 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

0,25% wartości transakcji, ale nie mniej niż
10 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

Prowizja maklerska przy obrocie akcjami (rynki zagraniczne)

0,29% wartości transakcji, ale nie mniej niż 19 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

1% wartości transakcji, ale nie mniej niż 49 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

Prowizja maklerska przy obrocie ETF (rynki zagraniczne)

0,29% wartości transakcji, ale nie mniej niż 19 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

1% wartości transakcji, ale nie mniej niż 49 zł od każdego zrealizowanego zlecenia

Pozostałe opłaty i prowizje

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego mBanku w ramach Usługi eMakler

 

Pytania i odpowiedzi

Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uposażonej. Limit wpłaty na IKE w 2023 r. wynosi 20 805,00 zł.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe w ramach IKE wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Pamiętaj aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/ike-emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Usługa IKE eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.