Czym jest Indywidualne Konto Emerytalne?

Dzięki IKE odkładasz dodatkowe pieniądze na emeryturę. Możesz inwestować w różne instrumenty finansowe w zależności od własnych potrzeb i akceptowanego ryzyka

Dlaczego warto?

 •  

  • dodatkowe pieniądze niezależne od ZUS.
  • możesz nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie po 60 roku życia
  • środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu

 
Jakie możliwości daje IKE eMakler?

  • inwestycje w akcje i ETF notowane na giełdach w Warszawie, Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie
  • wygodny dostęp do konta przez aplikację mobilną i serwis transakcyjny
  • bezpłatne analizy i rekomendacje
  • serwis informacyjny i notowania giełdowe

Maksymalna wpłata na IKE w 2024 r. wynosi 23 472,00 zł (możesz wpłacić mniej).

Pamiętaj! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID podczas aktywacji eMaklera

Jak zacząć?

Złóż wniosek o IKE eMaklera

 

aktywuj ike emaklera

Środki na IKE eMakler wpłać przelewem bezpośrednio na rachunek maklerski. Numer rachunku do wpłat znajdziesz po zalogowaniu do IKE eMaklera (w serwisie transakcyjnym mBanku) w sekcji Finanse.

IKE eMakler będzie dostępny w serwisie transakcyjnym. 

Wybierz Finanse -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda. Jeżeli masz więcej niż jeden rachunek maklerski, możesz łatwo przełączać się między nimi, żeby składać zlecenia lub sprawdzić stan rachunku. 

Zaczynasz inwestować?

 

obejrzyj nasze bezpłatne szkolenia online i dowiedz się więcej

więcej

obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego – dostępne w eMaklerze

więcej

sprawdź popularne ETFy pogrupowane w Tematy inwestycyjne

więcej

Jeżeli interesuje Cię konto emerytalne, dzięki któremu będziesz mógł zaoszczędzić nawet ponad 3000 zł od podatku (dla stawki podatku 32% i wpłaty 9 388,80 zł), sprawdź IKZE eMakler.

Pytania i odpowiedzi

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Pamiętaj, kiedy korzystasz z IKE, nie musisz inwestować od razu. Możesz poczekać na odpowiedni dla Ciebie moment.

Co zrobić żeby wypłata nie była opodatkowana?

Żeby skorzystać ze zwolnienia posiadacz IKE może wypłacić środki po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest dokonywanie wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem wniosku o dokonanie wypłaty.

Wypłata z IKE dokonywana jest na wniosek oszczędzającego. Wypłata nie podlega opodatkowaniu, jeżeli jest dokonywana po uzyskaniu uprawnień emerytalnych (osiągnięciu wieku 55 lub 60 lat) i pod warunkiem dokonania ponad połowy wpłat, co najmniej 5 lat przed datą wypłaty lub oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Środki zgromadzone na IKE podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie osoby uposażonej. Limit wpłat w 2024 r. wynosi 23 472 zł. 

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe w ramach IKE wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Pamiętaj aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/ike-emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Usługa IKE eMakler może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prosta18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Biura Maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.