Żyj na emeryturze tak, jak chcesz

W domowym zaciszu

Ważny jest dla Ciebie przede wszystkim spokój i relacje z rodziną. Będziesz potrzebować pieniędzy na codzienne wydatki czy wyjścia do ZOO z wnukami.

Szacowane wydatki na emeryturze: 3 000 zł miesięcznie

Kulturalnie
Lubisz spotykać się ze znajomymi w restauracji, oglądać premiery na dużym ekranie czy chodzić do teatru. Warto odłożyć na to pieniądze też na przyszłość.

Szacowane wydatki na emeryturze: 4 000 zł miesięcznie

W podróży
Ciekawią Cię nowe miejsca i poznanie innych kultur. Odłóż pieniądze, żeby w przyszłości zwiedzać i korzystać z życia tak, jak do tej pory.

Szacowane wydatki na emeryturze: 5 000 zł miesięcznie

Emerytura z ZUS to może być tylko 1/3 Twojej obecnej pensji

Warto zadbać o nią również we własnym zakresie. Dzięki temu masz szansę robić na emeryturze to, co będziesz chcieć.  

 

Dla przykładu policzyliśmy, ile może wynosić emerytura z ZUS 35-letniego mężczyzny i 40-letniej kobiety. W zależności od tego, jak będą chcieli spędzać czas, na emeryturze mogą potrzebować dodatkowe 1 400 – 2 700 zł miesięcznie.

 

 

Aktualne zarobki

Szacowana wysokość emerytury

Tryb życia

Szacowane wydatki na emeryturze

Mężczyzna 35 lat

5 000 zł

1 600 zł

w domowym zaciszu

3 000 zł

Kobieta 40 lat

7 000 zł

2 300 zł

w podróży

5 000 zł

Jak to policzyliśmy?


Na stronie ZUS możesz sprawdzić, jak wyglądają prognozy na emeryturę dla Ciebie.

 
Dzięki inwestowaniu masz szansę na więcej

Załóżmy, że na start zainwestujesz 5 000 zł i przez 33 lata do emerytury będziesz inwestować 300 zł miesięcznie. Masz szansę uzbierać ponad 331 000 zł. Czyli prawie trzy razy więcej, niż samym odkładaniem.

 

To przykładowe wyliczenia. Na wniosku określisz, ile Ty chcesz zainwestować i sprawdzisz, ile masz szansę zyskać.

Dlaczego regularność jest ważna?


Pamiętaj, że inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości. Jak to policzyliśmy?

Gdy inwestujesz regularnie przez 12 miesięcy, możesz zyskać nawet 310 zł premii

za regularność w inwestowaniu Więcej

 

zainwestuj min. 100 zł na start i przez 12 kolejnych miesięcy inwestuj min. 100 zł miesięcznie

za założenie celu w aplikacji Więcej

 

dodatkowa premia, jeśli przejdziesz do aplikacji mobilnej mBanku i tam założysz cel inwestycyjny (wybierz w aplikacji: produkty > inwestycje > cel inwestycyjny w promocji)

Sprawdź, jak zacząć i zyskać nawet 310 zł premii

 

Możesz zacząć inwestować w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej. Jeśli złożysz wniosek w aplikacji mBanku, masz szansę na wyższą premię. Wybierz w aplikacji: produkty > inwestycje > cel inwestycyjny

 

Rozwiąż krótką ankietę, by ustalić czy inwestowanie jest dla Ciebie. Na jej podstawie określimy Twoje nastawienie do ryzyka, wiedzę o inwestowaniu. Dzięki temu doradzimy Ci, w co zainwestować.

 

Doprecyzuj szczegóły dotyczące celu, na których chcesz inwestować. Zainwestuj przynajmniej 100 zł na start i inwestuj co miesiąc min. 100 zł przez 12 kolejnych miesięcy. 

 

W 13. miesiącu możesz dostać nawet 310 zł premii. 260 zł za regularne inwestowanie i dodatkowe 50 zł jeśli wniosek został złożony w aplikacji mobilnej.

Do promocji możesz przystąpić od 9.05. do 8.08.2024 r. Szczegóły w regulaminie „Regularne inwestowanie 2024".

Wybierz rozwiązania stworzone z myślą o emeryturze – fundusze cyklu życia

 •  

  Na przestrzeni lat Twoja inwestycja automatycznie z bardziej agresywnej (duża część rozwiązań akcyjnych) staje się bardziej zachowawcza (większa część obligacyjna).

   

  Czyli jeśli do emerytury masz 20 lat, na początku możesz pozwolić sobie na większe wahania wartości inwestycji i w zamian oczekiwać większych zysków. Jednak gdy się do niej zbliżasz, chcesz utrzymać wartość zgromadzonych pieniędzy.

   

  Tak działają fundusze cyklu życia.

W co inwestują eksperci, którzy zarządzają funduszami?

 • Eksperci wybierają poszczególne elementy inwestycji i dbają o jak najlepsze wyniki. Dlatego nasze rozwiązania w większości składają się nie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ale z funduszy ETF. To gotowe koszyki, dzięki którym inwestujesz w indeksy giełdowe, sektory, portfele obligacyjne lub określone surowce.

   

  Są one:

  • tańsze od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych
  • pozwalają zbudować różnorodną (zdywersyfikowaną) inwestycję

Często zadawane pytania

 •  

  Czym różnią się fundusze cyklu życia od IKE i IKZE?

  • IKE i IKZE to formy samodzielnego odkładania na emeryturę, które są elementem tzw. III filaru emerytalnego. W związku z tym są wspierane przez państwo. Czyli wiążą się z określonymi korzyściami podatkowymi, ale mają też roczne limity wpłat. Fundusze cyklu życia w mBanku nie są częścią IKE i IKZE. Stanowią niezależną formę odkładania na przyszłość. 

 •  

  Jak rozliczyć podatek od zysków, gdy sprzedam fundusz?

  • Od 2024 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku od zysków (tzw. podatku Belki) z funduszy inwestycyjnych. Do tej pory polskie Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnych rozliczały go automatycznie, teraz trzeba będzie zrobić to samodzielnie. Samodzielnie trzeba było też już wcześniej rozliczyć podatek z funduszy zagranicznych (z zagranicznych TFI).

    

   Zmiana to konieczność wypełnienia PIT, ale też możliwość kompensowania zysków i strat np. z różnych funduszy lub funduszy i akcji. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-podatek/

To nie jest oferta. Promocja „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" trwa od 9.05.2024 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 30.09.2025 r. Do promocji można przystąpić od 9.05.2024 r. do 8.08.2024 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków. 

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia wskazanego w regulaminie promocji w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo, na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi jednorazowego doradztwa inwestycyjnego.

 

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 100 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 1000 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego na kwotę min. 200 zł. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej, otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej. Kwota zlecenia stałego, gdy klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny, nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny czy z wniosku o nabycie funduszy. Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-regularne-inwestowanie-2024-edycja-2.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne  oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/, https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.


mBank S.A. oświadcza, że:

 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
 3. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia swoją aplikację mobilną tylko w autoryzowanych sklepach – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery (dla telefonów Huawei). Pobieraj, instaluj i aktualizuj aplikacje tylko w tych sklepach, ponieważ znajdujące się tam aplikacje są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji pod kątem ich bezpieczeństwa. Nigdy nie pobieraj aplikacji z innych miejsc niż oficjalne sklepy (np. z linka otrzymanego sms-em, czy przez komunikator) - narazisz się na pobranie złośliwej aplikacji, przez którą oszuści mogą wyłudzać Twoje dane, czy przejmować sms-y i wysyłać je bez Twojej zgody! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma systemem operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 15.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych.