Pakiet łączy lokatę z możliwością wejścia w świat inwestycji. Inwestycja składa się z wybranego funduszu obligacyjnego, który w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi może wiązać się z niższym ryzykiem.

Jak działa pakiet?

 • przejdź na wniosek i sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

 • na promocję przeznacz przynajmniej 8 000 zł: min.  4 000 zł na lokatę i min. 4 000 zł na inwestycję

 • wybierz jeden z dwóch funduszy obligacyjnych, w który chcesz zainwestować i otwórz lokatę na 12 miesięcy

 • inwestuj regularnie min. 200 zł przez przynajmniej 10 miesięcy

 • przez 300 dni nie sprzedawaj kupionego w promocji funduszu

 W promocji możesz wziąć udział od 13.06. do 12.09.2024 r. Możesz z niej skorzystać wielokrotnie.

Lokata otworzy się z oprocentowaniem standardowym 0,01%. Po spełnieniu warunków promocji wypłacimy Ci odsetki z oprocentowaniem 8% dla całego czasu trwania lokaty.

Ile mogę zyskać lub stracić na inwestycji w fundusz obligacyjny?

Fundusze obligacyjne mogą wiązać się z niższym ryzykiem. Wartość obligacji, z których się składają zmienia się jednak w zależności od inflacji i zmian stóp procentowych.

Jeśli kupiliśmy fundusz obligacyjny i stopy idą w dół, mamy szansę na wyższy zysk. Obligacje, które kupiliśmy są bowiem droższe, bo dają lepszy procent, niż te, które można kupić na rynku. Gdy stopy idą w górę – musimy liczyć się nawet ze stratą.

Tabela pokazuje, jak może zmieniać się wartość polskich obligacji w zależności od wysokości stóp procentowych.

 

 

spadek do 4,5%

spadek do 5%

spadek do 5,5%

obecny poziom (5,75%)

wzrost do 6%

wzrost do 6,5%

wzrost do 7%

obligacje 2 letnie

6,50%

6%

5,60%

5,30%

4,90%

4,60%

4,20%

5 letnie

9,70%

7,90%

6,20%

5,30%

3,50%

2,60%

0,80%

10 letnie

10,30%

8,40%

6,40%

5,30%

3,60%

2,60%

0,70%

źródło: opracowanie własne mBanku

Warto wyrobić sobie dobre nawyki

W zarządzaniu pieniędzmi, jak w sporcie czy zdrowej diecie, ważne jest poznanie kilku podstawowych zasad i wyrobienie dobrych nawyków.

 

Zbuduj poduszkę finansową

 • Zacznij od zabezpieczenia na „czarną godzinę”. Warto, żeby było to od kilku do kilkunastu tysięcy. To pieniądze, które powinny być zawsze pod ręką. Możesz trzymać je np. na lokacie.

Inwestuj na przyszłość

 • Dzięki inwestowaniu masz szansę zebrać więcej przez 5, 10 czy 15 lat. Czyli zadbać o przyszłość swoją lub dzieci. Gospodarka na przestrzeni lat idzie do góry, dlatego długa perspektywa sprzyja inwestowaniu.

Działaj regularnie

 • Korzystaj z automatycznych mechanizmów i regularnie dopłacaj do inwestycji ustaloną kwotę. Dzięki temu małymi krokami inwestujesz coraz więcej. Mniej ważne jest to, kiedy inwestujesz, bo kupujesz w różnych momentach roku, po różnej cenie.Omów to z ekspertem

 • Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi w związku z inflacją? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

   

  zamawiam rozmowę

Często zadawane pytania

 •  

  Czy muszę inwestować regularnie?

  • Tak, regularne inwestowanie jest warunkiem promocyjnego oprocentowania na lokacie. Przez przynajmniej 10 miesięcy inwestuj regularnie, co miesiąc min. 200 zł. W tym czasie nie możesz też sprzedać jednostek kupionego w promocji funduszu.

 •  

  Jakie koszty ponoszę, gdy inwestuję w fundusze?

  • Wszystkie fundusze mają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki, które widzisz są już niższe o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz na stronie z notowaniami każdego funduszu i w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”.

 •  

  Czym jest inwestowanie w fundusze?

  • Fundusze pozwalają inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp.), na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię. Na przykład, wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz nie w jedną, a w kilka spółek z sektora informatyki.

 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

    

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i horyzontu inwestycyjnego
 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk – większa. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać inwestycja
   • dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach, kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji
   • regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach
 •  

  Jak rozliczyć podatek od zysków, gdy sprzedam fundusz?

  • Od 2024 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku od zysków (tzw. podatku Belki) z funduszy inwestycyjnych. Do tej pory polskie Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnych rozliczały go automatycznie, teraz trzeba będzie zrobić to samodzielnie. Samodzielnie trzeba było też już wcześniej rozliczyć podatek z funduszy zagranicznych (z zagranicznych TFI).

    

   Zmiana to konieczność wypełnienia PIT, ale też możliwość kompensowania zysków i strat np. z różnych funduszy lub funduszy i akcji. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-podatek/

To nie jest oferta.

 

Promocja „Lokata łączona z funduszem obligacyjnym edycja 1” (zwana dalej: „promocją”) trwa od 13.06.2024 r. do dnia zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach promocji, nie dłużej niż do 12.09.2025 r. Do promocji można przystąpić od 13.06.2024 r. do 12.09.2024 r. lub do wyczerpania kwoty pakietów dostępnych w promocji.

 

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci – klienci indywidualni mBanku, którzy: a) mają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (zwaną dalej: „usługą SFI”); b) mają aktywną usługę SFI; c) złożyli oświadczenie w placówce mBanku, które zaakceptowali i podpisali albo zaakceptowali treść oświadczenia ustnie podczas nagrywanej rozmowy z BOT albo zaakceptowali treść oświadczenia elektronicznie, tj. zaznaczyli odpowiednie pole we wniosku w serwisie transakcyjnym; d) wypełnili ankietę MiFID, a jej wynik wskazuje na to, że usługa SFI jest dla nich odpowiednia; e) zamierzają zainwestować w ramach promocji nowe środki oraz spełniają pozostałe warunki regulaminu promocji.

Aby skorzystać z promocji, na wniosku promocyjnym trzeba złożyć i opłacić dyspozycję pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa wybranego funduszu, zgodnego z wynikiem ankiety MiFID, otworzyć lokatę i złożyć zlecenie stałe (regularnego inwestowania). Kwota regularnego inwestowania nie może być mniejsza niż 200 zł przez okres minimum 10 miesięcy. Lista funduszy dostępnych w promocji znajduje się w załączniku numer 1 do regulaminu promocji. Kwota przeznaczona na promocję musi być podzielona między fundusz i lokatę zgodnie z proporcją: 50% fundusz, 50% lokata. Łączna minimalna kwota przystąpienia do promocji (nabycia jednostek uczestnictwa funduszu i założenia lokaty) wynosi 8000 zł.

 

Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty wynosi 8% w skali roku. Oprocentowanie lokaty zmienimy na promocyjne po spełnieniu warunków promocji i jeśli w okresie 300 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie zostanie złożone zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszu kupionego w ramach pakietu. Oprocentowanie promocyjne lokaty naliczymy za cały okres trwania lokaty od momentu jej założenia.


Kwota pakietów dostępnych w ramach promocji wynosi łącznie 1 mld zł dla wszystkich uczestników promocji. Gdy kwota pakietów dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 20 mln zł i ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem. Saldo uczestnika promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 13.06.2024 r.

 

Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszu w ramach promocji określa regulamin promocji „Lokata łączona z funduszem obligacyjnym edycja 1” dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/lokaty/regulamin-promocji-lokata-laczona-z-funduszem-obligacyjnym-edycja-1.pdf


Promocja „Lokata łączona z funduszem obligacyjnym edycja 1” jest sprzedażą krzyżową. Sprzedaż jednostek funduszu i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/, https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/, https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.

 

mBank S.A. oświadcza, że:
a) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej,
b) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
c) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.