Pakiet łączy pewny zysk z lokaty z możliwością wejścia w świat inwestycji. Inwestycja składa się z wybranego funduszu obligacyjnego, który w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi wiążą się z niskim ryzykiem.

Jak działa pakiet?

 • przejdź na wniosek i sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

 • na promocję przeznacz przynajmniej 10 000 zł: min  5 000 zł na lokatę i min. 5 000 zł na inwestycję

 • wybierz jeden z dwóch funduszy obligacyjnych, w który chcesz zainwestować i otwórz lokatę na 12 miesięcy

 • pieniądze, które zainwestujesz muszą pozostać w inwestycji przynajmniej 300 dni

 

W promocji możesz wziąć udział od 12.12.2023 r. do 12.03.2024 r. Możesz z niej skorzystać wielokrotnie.

 
Fundusze obligacyjne cechuje niskie ryzyko

Obligacje, w które inwestują fundusze, mają ustaloną rentowność. Czyli oprocentowanie, które kupujący dostaje w określonym czasie. Np. rentowność funduszy, które inwestują w Polsce zazwyczaj zbliżona jest do stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (obecnie 5,75%).

 

Pamiętaj jednak, że rynek obligacji, jak każda inwestycja, jest zmienny. Wiąże się z szansą na zysk, ale też z ryzykiem straty pieniędzy. Ceny obligacji mogą rosnąć lub spadać w związku z inflacją czy decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

 

Pożyczają pieniądze, sprzedając obligacje na określonych zasadach. Płacą procent od pożyczonej kwoty i zobowiązują się, że wykupią obligacje po ustalonym czasie.

 

Fundusz, który kupił obligacje dostaje odsetki (kupon), które są stałe (ustalony procent) lub zmienne (oparte np. o WIBOR). Fundusze kupują różne obligacje, co zapewnia zróżnicowanie (dywersyfikację) i płynność inwestycji.

Warto wyrobić sobie dobre nawyki

W zarządzaniu pieniędzmi, jak w sporcie czy zdrowej diecie, ważne jest poznanie kilku podstawowych zasad i wyrobienie dobrych nawyków.

 

Zbuduj poduszkę finansową

 • Zacznij od zabezpieczenia na „czarną godzinę”. Warto, żeby było to od kilku do kilkunastu tysięcy. To pieniądze, które powinny być zawsze pod ręką. Możesz trzymać je np. na lokacie.

Inwestuj na przyszłość

 • Dzięki inwestowaniu masz szansę zebrać więcej przez 5, 10 czy 15 lat. Czyli zadbać o przyszłość swoją lub dzieci. Gospodarka na przestrzeni lat idzie do góry, dlatego długa perspektywa sprzyja inwestowaniu.

Działaj regularnie

 • Dzięki systematyczności Twój kapitał rośnie nie tylko dlatego, że do niego dokładasz. Ma szansę być regularnie powiększany o zysk z inwestycji. A Ty z roku na rok dostajesz procent od coraz większej kwoty.

Omów to z ekspertem

 • Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi w związku z inflacją? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

   

  zamawiam rozmowę

Często zadawane pytania

 •  

  Czy muszę inwestować regularnie?

  • Regularne inwestowanie nie jest warunkiem promocji. Jednak dzięki systematyczności Twój kapitał rośnie nie tylko dlatego, że do niego dokładasz. Ma szansę być regularnie powiększany o zysk z inwestycji. A Ty z roku na rok dostajesz procent od coraz większej kwoty.

 •  

  Jaką kwotę mogę przeznaczyć na promocję?

  • Przynajmniej 10 000 zł czyli min. 5 000 zł na lokatę i min. 5 000 zł na inwestycję. Maksymalnie jeden klient może przeznaczyć na promocję 1 mln zł (500 tys. zł na lokatę i 500 tys. zł na inwestycję). W ramach promocji możesz założyć tyle lokat z funduszem, ile chcesz, o ile nie przekroczysz tych kwot.

 •  

  Jakie koszty ponoszę, gdy inwestuję w fundusze?

  • Wszystkie fundusze mają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki, które widzisz są już niższe o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz na stronie z notowaniami każdego funduszu i w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”.

 •  

  Czym jest inwestowanie w fundusze?

  • Fundusze pozwalają inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp.), na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię. Na przykład, wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz nie w jedną, a w kilka spółek z sektora informatyki.

 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

    

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i horyzontu inwestycyjnego
 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk – większa. Przeczytaj więcej o tym, jak długo powinna trwać inwestycja
   • dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach, kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji
   • regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Kiedy warunki będą odpowiednie (niska cena), kupisz więcej jednostek funduszy. Kiedy warunki będą gorsze (wysoka cena), kupisz ich mniej. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach
 •  

  Jak rozliczyć podatek od zysków, gdy sprzedam fundusz?

  • Gdy sprzedasz polski fundusz (od polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Od 2024 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku od zysków (tzw. podatku Belki) z polskich funduszy inwestycyjnych. Do tej pory automatycznie rozliczał go fundusz, teraz trzeba będzie zrobić to samodzielnie. Jeśli w ciągu całego 2024 r. sprzedasz fundusz, pierwsze rozliczenie zrobisz na początku 2025 r.

    

   Zmiana to konieczność wypełnienia PIT, ale też możliwość kompensowania zysków i strat np. z różnych funduszy lub funduszy i akcji.

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-polskie-podatek/

    

   Gdy sprzedasz fundusz zagraniczny (od zagranicznego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Dane potrzebne do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT znajdziesz w informacji podatkowej, którą otrzymasz od agenta transferowego po zakończeniu roku podatkowego.

   Taka informacja zawiera:

   • wysokość podstawy opodatkowania zaokrągloną do pełnych złotych (czyli przychód z umorzenia tytułów uczestnictwa pomniejszony o koszty nabycia).
   • wysokość należnego podatku wyliczonego z zastosowaniem stawki 19%.

   Podatek trzeba wykazać na formularzu odpowiednim dla pozostałych źródeł rozliczanych przychodów (np. PIT-36).

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-zagraniczne-podatek/

To nie jest oferta.

Promocja „Lokata z funduszem obligacyjnym edycja 2” (zwana dalej: „promocją”) trwa od 12.12.2023 r. do dnia zakończenia ostatniej lokaty założonej w ramach promocji, nie dłużej niż do 12.03.2025 r. Do promocji można przystąpić od 12.12.2023 r. do 12.03.2024 r. lub do wyczerpania kwoty pakietów dostępnych w promocji.

 

W promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, konsumenci – klienci indywidualni mBanku, którzy mają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą Supermarket Funduszy Inwestycyjnych (SFI, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia, odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach) lub mają aktywną usługę SFI. Klienci złożyli oświadczenie w placówce mBanku, które zaakceptowali i podpisali albo zaakceptowali treść oświadczenia ustnie podczas nagrywanej rozmowy z BOT albo zaakceptowali treść oświadczenia elektronicznie, tj. zaznaczyli odpowiednie pole we wniosku w serwisie transakcyjnym, wypełnili ankietę MiFID, a jej wynik wskazuje na to, że usługa SFI jest dla nich odpowiednia oraz spełniają pozostałe warunki regulaminu promocji.

Aby skorzystać z promocji, na wniosku promocyjnym trzeba złożyć i opłacić dyspozycję pierwszego nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu zgodnego z wynikiem ankiety MiFID i otworzyć lokatę. Lista funduszy dostępnych w promocji znajduje się w załączniku numer 1 do regulaminu promocji. Kwota przeznaczona na promocję musi być podzielona między fundusz i lokatę zgodnie z proporcją: 50% fundusz, 50% lokata. Łączna minimalna kwota przystąpienia do promocji (nabycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu i założenia lokaty) wynosi 10 000 zł.

 

Wysokość promocyjnego oprocentowania lokaty wynosi 6,3% w skali roku. Oprocentowanie lokaty zmienimy na promocyjne po spełnieniu warunków promocji i jeśli w okresie 300 dni liczonych od dnia założenia lokaty nie zostanie złożone zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek/tytułów uczestnictwa funduszu kupionego w ramach pakietu. Oprocentowanie promocyjne lokaty naliczymy za cały okres trwania lokaty od momentu jej założenia. Maksymalna wartość wszystkich lokat na jednego klienta to 500 000 złotych. W ramach promocji klient może założyć tyle lokat, ile chcesz, o ile nie przekroczy tej kwoty.

 

Kwota pakietów dostępnych w ramach promocji wynosi łącznie 600 mln zł dla wszystkich uczestników promocji. Gdy kwota pakietów dostępnych w ramach promocji osiągnie poziom niższy niż 20 mln zł oraz ulegnie wyczerpaniu, przekażemy o tym informację na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/lokata-z-funduszem. Saldo uczestnika promocji na SFI w dniu złożenia wniosku promocyjnego nie może być mniejsze niż na dzień 12.12.2023 r.

 

Szczegółowe warunki lokaty oraz szczegółowe zasady nabywania funduszu w ramach promocji określa regulamin promocji „Lokata z funduszem obligacyjnym edycja 2” dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/lokaty/regulamin-promocji-lokata-z-funduszem-obligacyjnym-edycja-2.pdf.

 

Promocja „Lokata z funduszem obligacyjnym edycja 2” jest sprzedażą krzyżową łączoną. Sprzedaż jednostek funduszu i lokaty w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: 
https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/


Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.

mBank S.A. oświadcza, że:
a) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 30.06.2005 r., zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r., zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 20.03.2012 r. oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 17.11.2015 r. na prowadzenie działalności maklerskiej,
b) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 23.11.1995 r. na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
c) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.