Zawsze na mBank.pl i w aplikacji!

Kredyt odnawialny to dodatkowe pieniądze dostępne na Twoim koncie. Możesz korzystać z nich, gdy tylko potrzebujesz.

Kredyt odnawialny możesz przeznaczyć na co tylko chcesz!

 

Czym jest kredyt odnawialny?
Kredyt odnawialny to dodatkowa kwota, która powiększa saldo Twojego konta o gotówkę, z której możesz korzystać, jak chcesz i kiedy chcesz.  
Minimalna kwota kredytu odnawialnego, którą możemy uruchomić na Twoim koncie to 500 zł, a maksymalna 150 tys. zł. 


Ile za to zapłacę?
Teraz w promocji ,,Jesienne zakupy z kredytem odnawialnym” nie zapłacisz prowizji za udzielenie. Odsetki naliczamy jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu i pobieramy je automatycznie z pieniędzy znajdujących się na koncie.

Jak najprościej mogę wziąć kredyt odnawialny?

Złóż wniosek o kredyt odnawialny przez Internet. Skorzystaj ze strony, na której jesteś albo zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej.


Jak mogę spłacić kredyt?
Kredyt odnawialny to pieniądze dostępne na Twoim koncie w formie dozwolonego debetu. Każda wpłata na konto automatycznie spłaca limit, który wykorzystałeś i go odnawia. Dzięki temu dodatkowe pieniądze masz zawsze pod ręką.

 
Jak korzystać z kredytu odnawialnego?
 

Uruchomienie kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy

Jak korzystać z kalkulatora w kredycie odnawialnym

Pieniądze są zawsze dostępne na Twoim koncie i korzystasz z nich kiedy chcesz jak z własnych środków. Preznaczasz je na dowolny cel

Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty

Spłata kredytu w koncie

Nie musisz martwić się o spłatę. Każdy napływ powoduje automatyczne odnowienie limitu, możesz z niego korzystać wielokrotnie

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji), przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności


Jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach?

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie
 

 

Znajdź najbliższą placówkę

 

Więcej o kredytach przeczytasz w przewodniku ABC kredytu.

 
Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Za co zapłacę

Opłata

Prowizja za udzielenie kredytu

0%

Oprocentowanie nominalne zmienne

 7,20%

Prowizja za odnowienie kredytu

(po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

 2,1-2,5 % od kwoty kredytu min. 69 zł.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1

75,00 zł

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytu odnawialnego

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

Przejdź do pełnej Tabeli prowizji i opłat

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Nota prawna
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie Promocji „Jesienne zakupy z kredytem odnawialnym” dostępnych na: www.mbank.pl/ko
Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Jesienne zakupy z kredytem odnawialnym”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 7,20%, całkowita kwota kredytu 6 500 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 500 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 468 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki 468,00 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 11.08.2020 r.
Promocja „Jesienne zakupy z kredytem odnawialnym” obowiązuje od 02.09.2020 r. do 28.10.2020 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą w okresie trwania Promocji wniosek o kredyt odnawialny. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w Banku, bądź posiadał już kredyt odnawialny w Banku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego lub odstąpił od kredytu odnawialnego.
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, Bank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego w promocji z prowizją 0% za udzielenie.
Po okresie Promocji, Bank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu:
https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-odnawialnego/

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat