Mamy sposób na niespodziewane wydatki!

Kredyt odnawialny to:

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego
  • kwota od 500 zł do 150 000 zł
  • elastyczna umowa na 12 miesięcy
  • dowolność korzystania (możesz wypłacić gotówkę, zrobić przelewy czy zapłacić kartą wydaną do konta)

Sprawdź, jak tanio możesz korzystać z dodatkowej gotówki dostępnej na Twoim koncie

 

Jak korzystać z kredytu odnawialnego
 

Kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy

Pieniądze są zawsze dostępne na Twoim koncie i korzystasz z nich kiedy chcesz jak z własnych środków. Preznaczasz je na dowolny cel

Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty

Nie musisz martwić się o spłatę. Każdy wpływ na konto powoduje automatycznie spłatę wykorzystanego limitu. Możesz znów korzystać z limitu

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji), przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności

Jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach?

Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie
 

Znajdź najbliższą placówkę

Wybrane opłaty

Za co zapłacę

Opłata

Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w promocji „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie” od 27.04.2023 r. do 28.06.2023 r.

0%

Standardowa prowizja za udzielenie kredytu

3,5% – 5% kwoty kredytu, min. 99 zł
dla posiadaczy mKonta Aquarius lub mKonta Intensive: 3,1% -5% od kwoty kredytu min. 99 zł

Oprocentowanie nominalne zmienne
Kalkulacja sporządzona na dzień 6.04.2023 r.

20,5%

Prowizja za odnowienie kredytu

(po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

3,5% od kwoty kredytu min.99 zł
dla posiadaczy mkonta Aquarius lub mkonta Intensive - 3,1% od kwoty kredytu min. 99 zł

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1

75,00 zł

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytu odnawialnego

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

Przejdź do pełnej Tabeli prowizji i opłat

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Reprezentatywny przykład sporządzony dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach promocji „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie”.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 20,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 14 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 17 231,50 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 20,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 951,50 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 0% - 0 zł, odsetki – 2 931,50 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 6.04.2023 r.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie promocji „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie” dostępnych na: www.mbank.pl/ko. Promocja „Kredyt odnawialny bez prowizji za udzielenie” obowiązuje od 27.04.2023 r. do 28.06.2023 r. włącznie. Promocja jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy złożą w okresie trwania promocji wniosek o kredyt odnawialny oraz zawrą umowę o kredyt odnawialny w promocji. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku, bądź posiadała już kredyt odnawialny w mBanku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedziała umowę kredytu odnawialnego lub odstąpiła od kredytu odnawialnego. Aby skorzystać z promocji: złóż w trakcie trwania promocji, wniosek o Kredyt odnawialny, zgodnie z „Regulaminem kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującym w mBanku, zaznacz na wniosku o Kredyt odnawialny, że chcesz skorzystać z promocji, zawrzyj z mBankiem Umowę o Kredyt odnawialny. Uczestnikom promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w regulaminie promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, mBank umożliwia przyznanie kredytu odnawialnego z prowizją za udzielenie 0%. Po okresie promocji, mBank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w mBanku.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat