Zawsze na mBank.pl i w aplikacji!

Kredyt odnawialny to dodatkowe pieniądze dostępne na Twoim koncie, z których możesz korzystać, kiedy chcesz.

Kredyt spłaca się sam, przy każdorazowym wpływie na konto, dlatego z dodatkowych pieniędzy możesz korzystać na okrągło płacąc kartą, robiąc przelewy, czy wypłacając z bankomatu.

 

 

Sprawdź, jak tanio możesz korzystać z dodatkowej gotówki z mBankiem

 

Wyliczenia w kalkulatorze mają charakter wstępny i szacunkowy.

 

Weź promocyjny kredyt odnawialny i zyskaj:

 

90 dni bez odsetek (RRSO 8,62%)

 

0% prowizji za udzielenie (jeśli skorzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń) lub 1% prowizji za udzielenie kredytu bez ubezpieczenia

 

dodatkowe pieniądze w koncie i zabezpieczenie na każde wydatki

Po upływie ww. okresu kredyt będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego.

 

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

 

Uruchomienie kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy

Jak korzystać z kalkulatora w kredycie odnawialnym

Pieniądze są zawsze dostępne na Twoim koncie i korzystasz z nich kiedy chcesz jak z własnych środków. Preznaczasz je na dowolny cel

Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty

Spłata kredytu w koncie

Nie musisz martwić się o spłatę. Każdy napływ powoduje automatyczne odnowienie limitu, możesz z niego korzystać wielokrotnie

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji), przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności


Jesteś naszym aktywnym klientem?

Sprawdź, czy przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę specjalną kredytu odnawialnego, dzięki której możesz otrzymać dodatkową gotówkę nawet w 15 minut

 

 

 

Propozycje szybkiego kredytu możesz znaleźć po zalogowaniu na żółtym polu na pasku finansów

 

 

Kliknij po kredyt w aplikacji mobilnej. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Finanse, a następnie kliknij w kartę Kredyty


Jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach?

 

 

Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

 
 

Znajdź najbliższą placówkę

 

lub zostaw kontakt, a my oddzwonimy

 

Więcej o kredytach przeczytasz w przewodniku ABC kredytu.

 

Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Za co zapłacę

Opłata

Prowizja w promocji

0%

Oprocentowanie nominalne zmienne

 9,99%

Prowizja za odnowienie kredytu

(po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

 2,1-2,5 % od kwoty kredytu min. 69 zł.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1

75,00 zł

Ubezpieczenie spłaty kredytu

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

Przejdź do pełnej Tabeli prowizji i opłat

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 


Najczęściej zadawane pytania

 • 1.  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 • 2.  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 • 3.  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kredytu odnawialnego w ramach bankowości detalicznej mBanku SA oraz w Regulaminie Promocji „Wakacje z kredytem odnawialnym” dostępnych na: www.mbank.pl/ko

Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Wakacje z kredytem odnawialnym”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 8,62%, całkowita kwota kredytu 11 128,59 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 087,45 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 7,53% w skali roku (na które składa się oprocentowanie nominalne stałe 0% z okresu 90 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego i oprocentowanie nominalne zmienne 9,99% z okresu 275 dni od dnia zakończenia 90-dniowego okresu od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego), całkowity koszt kredytu 958,86 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 1% - 112,41 zł, odsetki 846,45 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 07.05.2019 r.

 Promocja „Wakacje z kredytem odnawialnym” obowiązuje od 23.05.2019 r. do 21.08.2019 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą, w okresie trwania Promocji, wniosek o kredyt odnawialny.
Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w Banku bądź posiadał już kredyt odnawialny w Banku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego lub odstąpił od kredytu odnawialnego.
Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych Bank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego na warunkach:

- w przypadku wnioskowania o kredyt z ubezpieczeniem – 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego i wskazanym w Tabeli w Regulaminie Promocji 90 - dniowym okresem z oprocentowaniem 0% w skali roku liczonych od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego (po upływie promocyjnego okresu 90 dni z oprocentowaniem 0 % w skali roku - kredyt odnawialny będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego).       

- w przypadku wnioskowania o kredyt bez ubezpieczenia – 1% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego liczony od całkowitej kwoty kredytu (min. 69zł) i wskazanym w Tabeli w Regulaminie Promocji 90 - dniowym okresem z oprocentowaniem 0% w skali roku liczonych od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego (po upływie promocyjnego okresu 90 dni z oprocentowaniem 0 % w skali roku - kredyt odnawialny będzie oprocentowany zgodnie z zapisami umowy kredytu odnawialnego).    

 

W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego przed upływem 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia, gdzie prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w chwili jego uruchomienia wyniosła 0%, Bank pobierze prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia kredytu odnawialnego - w wysokości odpowiednio:

1. 2,99% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla kont:  eKonto osobiste/ eKonto możliwości/ eKonto m/ eKonto/ eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą plus/ eKonto z darmowymi bankomatami/ eKonto dla młodych/ eKonto mobilne/ mKonto Multi

2. 2,59% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla konta: mKonto Intensive.
W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego przed upływem 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia, gdzie pobrana została prowizja w wysokości 1%, Bank pobierze prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego w wysokości odpowiednio:
1. 1,99% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla kont:  eKonto osobiste/ eKonto możliwości/ eKonto m/ eKonto/ eKonto z taryfą standard/ eKonto z taryfą plus/ eKonto z darmowymi bankomatami/ eKonto dla młodych/ eKonto mobilne/ mKonto Multi

2. 1,59% od całkowitej udzielonej kwoty kredytu odnawialnego min. 69 zł dla konta: mKonto Intensive.
Prowizja będzie pobrana w okresie do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia przez Uczestnika Promocji oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu odnawialnego.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl//indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-odnawialnego/

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat