Zawsze na mBank.pl i w aplikacji!

Kredyt odnawialny to dodatkowe pieniądze dostępne na Twoim koncie. Możesz korzystać z nich, gdy tylko potrzebujesz.

Kredyt odnawialny możesz przeznaczyć na co tylko chcesz!

 

Czym jest kredyt odnawialny?
Kredyt odnawialny to dodatkowa kwota, która powiększa saldo Twojego konta o gotówkę, z której możesz korzystać, jak chcesz i kiedy chcesz.  
Minimalna kwota kredytu odnawialnego, którą możemy uruchomić na Twoim koncie to 500 zł, a maksymalna 150 tys. zł. 


Ile za to zapłacę?
Teraz w promocji ,,Lato na okrągło” nie zapłacisz prowizji za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem. Natomiast jeśli wybierzesz kredyt bez ubezpieczenia, zapłacisz połowę standardowej prowizji. Niezależnie od wariantu, który wybierzesz odsetki naliczamy jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu i pobieramy je automatycznie z pieniędzy znajdujących się na koncie.

Jak najprościej mogę wziąć kredyt odnawialny?

Złóż wniosek o kredyt odnawialny przez Internet. Skorzystaj ze strony, na której jesteś albo zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej.


Jak mogę spłacić kredyt?
Kredyt odnawialny to pieniądze dostępne na Twoim koncie w formie dozwolonego debetu. Każda wpłata na konto automatycznie spłaca limit, który wykorzystałeś i go odnawia. Dzięki temu dodatkowe pieniądze masz zawsze pod ręką.

 
Jak korzystać z kredytu odnawialnego?
 

Uruchomienie kredytu odnawialnego

Kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy

Jak korzystać z kalkulatora w kredycie odnawialnym

Pieniądze są zawsze dostępne na Twoim koncie i korzystasz z nich kiedy chcesz jak z własnych środków. Preznaczasz je na dowolny cel

Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty

Spłata kredytu w koncie

Nie musisz martwić się o spłatę. Każdy napływ powoduje automatyczne odnowienie limitu, możesz z niego korzystać wielokrotnie

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji), przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności


Jak otrzymać kredyt w kilku prostych krokach?

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie
 

 
 

Znajdź najbliższą placówkę

 

lub zostaw kontakt, a my oddzwonimy

Więcej o kredytach przeczytasz w przewodniku ABC kredytu.

 
Oprocentowanie i wybrane opłaty dla kredytu odnawialnego

Za co zapłacę

Opłata

Prowizja za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem

0%

Prowizja za udzielenie kredytu bez ubezpieczenia

-50% od prowizji standardowej

Oprocentowanie nominalne zmienne

 7,20%

Prowizja za odnowienie kredytu

(po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

 2,1-2,5 % od kwoty kredytu min. 69 zł.

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1

75,00 zł

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytu odnawialnego

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

Przejdź do pełnej Tabeli prowizji i opłat

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

 

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Nota prawna

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie Promocji *„Lato na okrągło”* dostępnych na: www.mbank.pl/ko
Reprezentatywny przykład dla kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Lato na okrągło”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 8,83%, całkowita kwota kredytu 9 357,50 zł, całkowita kwota do zapłaty 10 184,00 zł oprocentowanie nominalne zmienne 7,2% w skali roku, całkowity koszt kredytu 826,50 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 1,5% - 142,5 zł, odsetki  684,00 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 12.06.2020 r.

Promocja „Lato na okrągło” obowiązuje od 02.07.2020 r. do 01.09.2020 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy złożą w okresie trwania Promocji wniosek o kredyt odnawialny. Uczestnikiem Promocji nie może być Klient, który w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w Banku bądź posiadał już kredyt odnawialny w Banku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedział umowę kredytu odnawialnego lub odstąpił od kredytu odnawialnego.

Uczestnikom Promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w Regulaminie Promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, Bank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego w promocji z prowizją 0% za udzielenie przy skorzystaniu z ubezpieczenia kredytu.
Bez ubezpieczenia kredytu prowizja za udzielenie wynosi 1,5% min. 34,5zł dla posiadaczy wskazanych w Regulaminie rachunków oraz 1,3% min. 34,5zł dla posiadaczy rachunku mkonto Intensive.
W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego przed upływem 12 miesięcy od dnia jego uruchomienia Organizator pobierze prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia kredytu odnawialnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Promocji.
Po okresie Promocji, Bank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku.
Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytu-odnawialnego/

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat