Kredyt odnawialny to sposób na niespodziewane wydatki!

 

Teraz w promocji:

  • tylko 5 zł prowizji za udzielenie, niezależnie od kwoty kredytu
  • elastyczna umowa na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem
  • kwota limitu od 500 zł do 150 tys. zł
  • dowolność korzystania (kwota kredytu zwiększa dostępne środki na Twoim koncie)

Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie
 

w zakładce produkty

Znajdź najbliższą placówkę

Jak korzystać z kredytu odnawialnego
 

Kredyt odnawialny uruchamiany jest na 12 miesięcy

Pieniądze są zawsze dostępne na Twoim koncie i korzystasz z nich kiedy chcesz jak z własnych środków. Preznaczasz je na dowolny cel

Odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty

Nie musisz martwić się o spłatę. Każdy wpływ na konto powoduje automatycznie spłatę wykorzystanego limitu. Możesz znów korzystać z limitu

Jeżeli regularnie zasilasz rachunek (np. wpływami z pensji), przedłużymy Ci umowę na kolejne 12 miesięcy bez zbędnych formalności

Za co zapłacę

Opłata

Prowizja za udzielenie kredytu odnawialnego w promocji

5 zł

Standardowa prowizja za udzielenie kredytu

3,5% od kwoty kredytu min.99 zł
dla posiadaczy mKonta Aquarius lub mKonta Intensive - 3,1% od kwoty kredytu min. 99 zł

Oprocentowanie nominalne zmienne
Kalkulacja na dzień 04.01.2024 r.

18,50%

Prowizja za odnowienie kredytu

(po każdych 12 miesiącach od dnia uruchomienia kredytu)

3,5% od kwoty kredytu min.99 zł
dla posiadaczy mKonta Aquarius lub mKonta Intensive - 3,1% od kwoty kredytu min. 99 zł

Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o kredyt odnawialny1

75,00 zł

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytu odnawialnego

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia, min. 1 zł

Przejdź do pełnej Tabeli prowizji i opłat

1  W przypadku podwyższenia kwoty kredytu opłata nie jest pobierana 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Co zrobić, aby kredyt odnawialny nie odnowił się na kolejny okres?

  • Aby zrezygnować z odnowienia umowy kredytu odnawialnego mBanku w pierwszej kolejności skontaktuj się z operatorem mLinii i złóż dyspozycję rezygnacji z automatycznego przedłużenia kredytu odnawialnego. W rezultacie otrzymasz od pracownika mBanku przygotowany - zgodnie z Twoją dyspozycją - formularz wniosku o nieprolongowanie umowy odnawialnego kredytu konsumpcyjnego mBanku. Następnie podpisz i odeślij dokument na podany w nim adres. Nieprolongowanie możliwe jest wyłącznie dla umów zawartych do 12.12.2011 r. (włącznie). Jeżeli podpisałeś umowę o kredyt odnawialny od 13.12.2011 r. i chcesz z niego zrezygnować, złóż dyspozycję wypowiedzenia umowy.

 •  

  Czy mBank wymaga regularnego spłacania kredytu?

  • Spłata następuje automatycznie – przy każdym wpływie na rachunek eKonto. Nie jest potrzebna do tego żadna odrębna dyspozycja posiadacza rachunku.
   Każda wpłata na eKonto powoduje "odnowienie" dostępnej kwoty kredytu - do wysokości wpłaty. Co miesiąc pobierane są odsetki, naliczane od wykorzystanej w danym miesiącu kwoty kredytu, liczone za każdy dzień oddzielnie. Odsetki pobierane są bez dyspozycji kredytobiorcy z jego konta. Kredyt należy spłacić do końca okresu umowy kredytowej, jednak bez uprzedniej spłaty całości mBank może odnowić go na kolejne 12 miesięcy.

 •  

  Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać kredyt w mBanku?

  • Szczegółowe warunki otrzymania kredytu opisuje regulamin kredytu. Kredyt odnawialny może być udzielony osobie fizycznej, która:

   • ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada dowód osobisty lub – w przypadku osób,
   • jest posiadaczem (lub współposiadaczem) eKonta lub rachunku eMax, przy czym niezbędne jest otwarcie eKonta najpóźniej wraz z wnioskiem kredytowym,
   • posiada zdolność kredytową,
   • posiada stałe źródło dochodów,
   • deklaruje stałe wpływy na eKonto lub skojarzone z nim rachunki eMax w okresie obowiązywania umowy kredytowej,
   • przedstawi odpowiednie dokumenty wymagane przez mBank.

Reprezentatywny przykład sporządzony dla Kredytu odnawialnego udzielonego w ramach Promocji „Tylko 5 zł prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego”.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO) wynosi 18,54%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 16 300 zł, całkowita kwota do zapłaty 19 315,50 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 18,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 020,50 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 5 zł, odsetki – 3 015,50 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 1.04.2024 r.

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking oraz w Regulaminie promocji kredytu odnawialnego „Tylko 5 zł prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego” dostępnych na: www.mbank.pl/ko.

 

Promocja kredytu odnawialnego „Tylko 5 zł prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego” obowiązuje od 11.04.2024 r. i trwa do 10.07.2024 r. włącznie. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy złożą w okresie trwania promocji wniosek o kredyt odnawialny oraz zawrą umowę o kredyt odnawialny w promocji. Uczestnikiem promocji nie może być osoba, która w dniu składania wniosku o kredyt odnawialny posiada już kredyt odnawialny w mBanku, bądź posiadała już kredyt odnawialny w mBanku w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie tych 12 miesięcy wypowiedziała umowę kredytu odnawialnego lub odstąpiła od kredytu odnawialnego. Aby skorzystać z promocji: złóż w trakcie trwania promocji wniosek o Kredyt odnawialny, zgodnie z „Regulaminem kredytu odnawialnego dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującym w banku, zaznacz na wniosku o kredyt odnawialny, że chcesz skorzystać z promocji, zawrzyj z bankiem Umowę o Kredyt odnawialny. Uczestnikom promocji, którzy spełnią łącznie warunki wskazane w regulaminie promocji oraz warunki przyznawania kredytów odnawialnych, mBank przyznaje prawo do uzyskania kredytu odnawialnego w promocji z prowizją za udzielenie w wysokości 5 zł. Po okresie promocji, Bank będzie naliczał prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” obowiązującą w Banku.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat