mBank Hipoteczny pełni strategiczną funkcję w Grupie mBanku w zakresie pozyskiwania stabilnego, długoterminowego i atrakcyjnego cenowo finansowania dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. W tym celu emitujemy listy zastawne zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

Działalność emisyjna rozwijana jest w oparciu o dwa portfele kredytowe, budowane w ścisłej współpracy z mBankiem:

  • portfel kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych;
  • portfel kredytów finansujących komercyjne nieruchomości przychodowe (commercial real estate) oraz projekty mieszkaniowe (residential real estate) realizowane przez firmy deweloperskie.

Powyższy model łączy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. Misją mBanku Hipotecznego jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa emitowanych listów zastawnych oraz rozwój atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości oferowanych przez Grupę mBanku.

mBank posiada 100% akcji w mBanku Hipotecznym.

 
Zarząd Spółki

Prezes zarządu

Członek Zarządu

Członek zarządu

 

Członek Zarządu


Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mBank Hipoteczny S.A.
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa
Skrytka Pocztowa nr 1005, 00-001 Warszawa 1

+48 22 579 75 00/01