mBank Hipoteczny jest najdłużej działającym bankiem hipotecznym w Polsce. Jako jedyny podmiot w Grupie posiada uprawnienia do emisji listów zastawnych, które z sukcesami plasuje zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym. Dzięki temu zapewnia stabilne i długoterminowe finansowanie dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

 

Działalność emisyjna mBanku Hipotecznego rozwija się w oparciu o portfel kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych, który buduje w ścisłej współpracy z mBankiem. Dzięki takiemu modelowi łączy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. W ten sposób może maksymalizować synergię oraz efektywność kosztową w ramach jednej grupy kapitałowej.

 

Misją mBanku Hipotecznego jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa emitowanych listów zastawnych. mBank Hipoteczny wspiera także rozwój atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości oferowanych przez Grupę mBanku.

Jedynym akcjonariuszem mBanku Hipotecznego jest mBank.

 
Zarząd Spółki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek zarządu

 


Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mBank Hipoteczny S.A.
ul. Prosta 18,

00-850 Warszawa
Skrytka Pocztowa nr 1005, 00-001 Warszawa 1