Od początku działalności mBank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym w Polsce. Odgrywa wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych.

 

mBank Hipoteczny utożsamiany jest z wysoką jakością usług bankowych, profesjonalizmem i partnerskim podejściem do klientów. Naszą misją jest zapewnienie atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości. Naszym wyróżnikiem są specjalistyczne kompetencje, najwyższy poziom obsługi i bazowanie na najlepszych europejskich wzorcach w bankowości hipotecznej. Jako kredytodawca hipoteczny od kilkunastu lat konsekwentnie budujemy przewagę konkurencyjną w oparciu o te właśnie wartości, co sprawia że jesteśmy postrzegani jako solidny partner w realizacji przedsięwzięć i projektów na rynku nieruchomości.

 

Bank finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. Ważnym obszarem naszej działalności jest także kredytowanie projektów sektora publicznego w obszarze inwestycji komunalnych i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego.

 

W segmencie detalicznym udzielamy kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oferowanych we współpracy z mBankiem. Ofertę kredytową banku uzupełniają analizy rynku i usługi doradcze, adresowane do inwestorów i podmiotów działających w branży nieruchomości komercyjnych.

 

Jesteśmy także największym na rynku emitentem listów zastawnych, będących podstawowym źródłem refinansowania naszej działalności. Listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny należą do najbezpieczniejszych instrumentów inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym. Od lat pozostajemy największym w kraju emitentem tych papierów. Wartość wyemitowanych przez nas listów zastawnych, znajdujących się obecnie w obrocie wynosi blisko 4,6 mld zł, co daje nam ok. 50,2 proc. udziału w ich rynku.

 

Zarząd Spółki

Prezes zarządu

Członek zarządu

 

Członek zarządu

 


Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mBank Hipoteczny S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

tel. +48 22 579 75 00
tel. +48 22 579 75 01
fax +48 22 579 75 04