mElements S.A. to technologiczna spółka z Grupy mBanku, która wychodzi naprzeciw potrzebom handlu elektronicznego. Naszym głównym zadaniem jest tworzenie rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe online zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Działając w obszarze e-commerce wykorzystujemy rozwiązania z zakresu API Banking. Praca naszych zespołów skupia się wokół 3 dużych projektów: API Kredytowego, PSD2 oraz Integratora płatności. Oprócz rozwoju produktów dbamy też o wysoką jakość dokumentacji dla klientów oraz programistów.

mBank posiada 100% akcji w mElements.

Zarząd spółki

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek

Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Członek

Rady Nadzorczej

Kontakt

mElements S.A.

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa