Jesteśmy firmą doradczą wyspecjalizowaną w dziedzinie corporate finance, fuzji i przejęć oraz doradztwa transakcyjnego. Nasze usługi świadczymy od 1991 roku. Doświadczenie naszych fachowców i doskonałe zrozumienie rynku gwarantuje naszym Klientom – zarówno podmiotom polskim, jak i zagranicznym - pełne przygotowanie do każdej operacji finansowej.

Posiadamy wieloletnią praktykę w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym także o znaczeniu strategicznym (energetyka, przemysł paliwowy). Uczestniczyliśmy w licznych transakcjach fuzji i przejęć, ofertach na rynku publicznym oraz procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Zapewniamy także indywidualne usługi doradcze, a w pracy stosujemy najnowsze narzędzia finansowe.

Dzięki przynależności do Grupy mBanku oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z pełnej i szczegółowej oferty Grupy, jak również z rozbudowanej sieci oddziałów korporacyjnych mBanku zlokalizowanych na terenie całego kraju. Razem z mBankiem świadczymy usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia procesu wprowadzania akcji do publicznego obrotu giełdowego i pozagiełdowego.

mBank posiada 100% akcji w mInvestment Banking.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

 
Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Kontakt

mInvestment Banking
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa