Jesteśmy firmą doradczą wyspecjalizowaną w dziedzinie corporate finance, fuzji i przejęć oraz doradztwa transakcyjnego. Nasze usługi świadczymy od 1991 roku. Doświadczenie naszych fachowców i doskonałe zrozumienie rynku gwarantuje naszym Klientom – zarówno podmiotom polskim, jak i zagranicznym - pełne przygotowanie do każdej operacji finansowej.

Posiadamy wieloletnią praktykę w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym także o znaczeniu strategicznym (energetyka, przemysł paliwowy). Uczestniczyliśmy w licznych transakcjach fuzji i przejęć, ofertach na rynku publicznym oraz procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Zapewniamy także indywidualne usługi doradcze, a w pracy stosujemy najnowsze narzędzia finansowe.

Dzięki przynależności do Grupy mBanku oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z pełnej i szczegółowej oferty Grupy, jak również z rozbudowanej sieci oddziałów korporacyjnych mBanku zlokalizowanych na terenie całego kraju. Razem z mBankiem świadczymy usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia procesu wprowadzania akcji do publicznego obrotu giełdowego i pozagiełdowego.

mBank posiada 100% akcji w mInvestment Banking.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

 
Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Członek
Rady Nadzorczej

Kontakt

mInvestment Banking
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa