• Adam Pers


    Adam Pers od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

    Z mBankiem jest związany od 2012. Przeprowadził reorganizację w obszarze sprzedaży rynków finansowych, czego rezultatem był znaczący wzrost przychodów. Następnie powierzono mu rolę dyrektora zarządzającego obejmującą dodatkowo integrację obszaru współpracy z instytucjami finansowymi i ostatecznie integrację z obszarem Tradingu.


    Wcześniej przez wiele lat był związany z grupą Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie początkowo zdobywał doświadczenie w dziale back office, następnie w Corporate Banking i ostatecznie w obszarze rynków finansowych. Odpowiadał za dwa strategiczne projekty przebudowy dealing roomu. Był też odpowiedzialny za jeden z filarów strategii, a w okresie kryzysu finansowego był członkiem komitetu operacyjnego, przejmując odpowiedzialność za płynność banku. Na początku kariery zawodowej odbył staż w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A.

    Zdobywca nagrody w grupie RBI TOP Performer i Lider Roku.

    Jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2008 ukończył studia MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową.