• Marek Lusztyn

  Marek Lusztyn od 2020 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. zarządzania ryzykiem.

   

  Ma ponad 25 letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od lipca 2017 do czerwca 2020 zasiadał w Zarządzie Banku Pekao S.A., pełniąc funkcje: wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku oraz prezesa zarządu.

   

  Przez 20 lat związany był z Bankiem Pekao S.A. (w okresie 1999-2017 należącym do Grupy Unicredit). W latach 2000-2008 zajmował tam stanowiska Dyrektora Wydziału Zarządzania Ryzykiem Rynkowym a następnie Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Przez kolejne prawie 10 lat pracował w międzynarodowych strukturach Grupy UniCredit, w Londynie, Monachium i Mediolanie, gdzie odpowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem.

   

  Karierę zawodową zaczął w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie w latach 1996-2000 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej oraz Skarbu.

   

  Od września 2019 r. związany zawodowo również ze Szkołą Główną Handlową, Początkowo zasiadał w Radzie Uczelni, do której wybrany został przez Senat Uczelni z rekomendacji Klubu Partnerów SGH, grona wiodących polskich i międzynarodowych firm blisko współpracujących z uczelnią, a obecnie jest adiunktem w Instytucie Bankowości.

   

  Od czerwca 2022 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, powołanych przez osiem największych banków w Polsce z zadaniem wspierania stabilności sektora bankowego.

   

  W 2014 r. został wyróżniony tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

   

  Jest doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i absolwentem programu Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentem INSEAD oraz inżynierem informatyki. Ukończył także wiele programów szkoleniowych z zakresu bankowości i zarządzania m.in. na Singularity University, IMD oraz Stanford Graduate School of Business.