Dlaczego warto?

Nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy czasem, przy skomplikowanych operacjach, potrzebują wsparcia maklera. Powodów jest wiele: pomoc przy dużej transakcji, transfer pakietu papierów wartościowych, złożenie zlecenia przez telefon czy szybki dostęp do aktualnych informacji rynkowych.


Dzięki ofercie Prywatnego Maklera:

 • zyskujesz najszybszy dostęp do opracowań analitycznych i rekomendacji
 • wyznaczone przez Ciebie zadania inwestycyjne i takie kwestie, jak umowy, dyspozycje i przelewy realizujesz zawsze z maklerem
 • możesz składać zlecenia DDM (do dyspozycji maklera) – dowiedz się więcej


Potrzebujesz nieszablonowych rozwiązań?

 • możesz uzgodnić indywidualne warunki współpracy - dopasujemy się do Twoich potrzeb
 • zyskujesz indywidualną pomoc


Chcesz być bliżej rynku?

 • weźmiesz udział w spotkaniach online z zarządami spółek giełdowych
 • uzyskasz informacje lub komentarze od zespołu analiz fundamentalnych i analityków technicznych

.

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co to jest zlecenie do dyspozycji maklera?

  • Każdy klient ma inne preferencje. „Kupować powoli, jeśli kurs wzrośnie, nie śpieszyć się, poczekać do jutra, zlecenia nie większe niż na 500 sztuk.” lub „jeśli dane z USA będą słabe proszę się wstrzymać z kupnem na 20 min i poinformować mnie co się dzieje” – takich zleceń komputer sam nie zrealizuje.

    

   • W takich sytuacjach pomocne są zlecenia do dyspozycji maklera (DDM). Realizowane są we współpracy z najbardziej doświadczonymi maklerami, na następujących warunkach inwestor określa podstawowe parametry zlecenia, w tym: limit ceny, liczbę papierów wartościowych lub wartość transakcji oraz termin realizacji
   • makler może zadecydować, na jakim rynku i w jakim systemie notowań zrealizuje zlecenie
   • makler może wybrać moment realizacji zlecenia
   • makler może podzielić zlecenie i aktywnie reagować na zmiany sytuacji na rynku

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie www.mBank.pl w zakładce „Inwestycje”.

 

mBank S.A. oświadcza, iż:

1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,

2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.