Czym są gotowe strategie?

To rozwiązania inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Ich skład jest dobierany i dostosowywany przez naszych ekspertów, którzy dbają o najlepsze wyniki i reagują na zmiany na rynku. 

 

Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu otrzymujesz zdywersyfikowaną inwestycję. W ten sposób inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. 

 

Przygotowaliśmy je dla tych, którzy nie chcą poświęcać czasu na zarządzanie inwestycjami. Ty wybierasz mFundusz, a my zajmujemy się resztą.

Dlaczego warto wybrać gotowe strategie?

Cele inwestycyjne mFunduszy sięgają nawet 8%

Inwestując w jedną strategię inwestujesz w nawet kilkadziesiąt instrumentów finansowych

W każdej chwili możesz doplacić środki do swojej inwestycji lub wypłacić je jeśli będą Ci potrzebne. Bez dodatkowych opłat.

Nie musisz samemu budować portfela spośród ponad 200 funduszy.

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Szukasz lepszych możliwości dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz rozmowy z ekspertem, któremu mógłbyś zaufać? Masz pytania ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów inwestycyjnych mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

 
Jakie strategie mogę wybrać?

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 gotowe strategie. Wybierz mFundusze odpowiednie dla siebie w zależności od:

 • zysku jakiego oczekujesz
 • poziomu ryzyka, który akceptujesz

 • czasu przez jaki planujesz inwestować swoje środki

 

Nie musisz wybierać tylko jednego mFunduszu. Jeżeli chcesz, możesz rozdzielić swoje środki nawet między wszystkie trzy rozwiązania:

Cel inwestycyjny funduszu?: 2%

Poziom ryzyka: niski

Minimalny horyzont inwestycji?: do 1 roku

Opłata za zarządzanie?0,70%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 5%

Poziom ryzyka: średni

Minimalny horyzont inwestycji?: 1-5 lat

Opłata za zarządzanie?: 1,30%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Cel inwestycyjny funduszu?: 8%

Poziom ryzyka: średni

Minimalny horyzont inwestycji?:: 1-5 lat

Opłata za zarządzanie?: 1,90%

Prowizja za nabycia i odkupienia: brak

Jaki jest skład gotowych strategii?

Procentowa ilość każdego składnika w portfelu mFunduszy zmienia się w zależności od decyzji podejmowanych przez zarządzających. Wykresy przedstawiają minimalnie i maksymalnie wartości każdego z nich.

 • 1.  

  Fundusze dłużne

  • Cechują się niskim poziomem ryzyka i możliwością osiągniecia zysku wyższego niż na lokacie. Środki przeznaczone na ten fundusz, lokowane są najczęściej w obligacjach Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacjach komunalnych, obligacjach przedsiębiorstw, a także w instrumenty rynku pieniężnego.

 • 2.  

  Fundusze akcyjne

  • Posiadają największy potencjał osiągniecia zysku ale także najwyższy poziom ryzyka. Cechują się możliwością znacznych wahań wartości dlatego czas inwestycji w te fundusze powinien być dłuższy (przynajmniej 5 lat).

 • 3.  

  Fundusze alternatywne

  • Szeroka i niejednorodna grupa instrumentów, które nie są bezpośrednio powiązane z rynkami akcji i obligacji. W tej grupie znajdują się zarówno instrumenty o umiarkowanej (np. nieruchomości), jak i bardzo wysokiej zmienności (np. surowce).

 • 4.  

  Obligacje skarbowe

  • Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. W zależności od rodzaju i terminu zapadalności mogą cechować się niską bądź wysoką wrażliwością na poziom rynkowych stóp procentowych.

Wybierasz strategię, w zależności od oczekiwanych zysków i ryzyka, jakie akceptujesz. Możesz zacząć już od 100 zł

Eksperci zajmują się podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Co miesiąc otrzymasz raport z informacjami dotyczącymi Twojego mFunduszu. 

W dowolnym momencie w serwisie transakcyjnym możesz dokupić lub sprzedać jednostki.

W mBanku inwestujesz w fundusze za pomocą intuicyjnej platformy. Śledzisz w niej wyniki swojej inwestycji i dokonujesz transakcji. Masz do niej dostęp w serwisie transakcyjnym i jest ona bezpośrednio połączona z Twoim kontem.

 
Wyniki mFunduszy

Możesz wybrać maksymalnie 4 okresy (2/4)
Nazwa funduszu Ranking (12M) Stopa zwrotu % (1D) Stopa zwrotu % (12M) Wycena PLN

Inne sposoby inwestowania w fundusze

Nawet 2,0% na lokacie z funduszem

 • zainwestuj i zyskaj promocyjne oprocentowanie (w skali roku)
 • minimum 5 000 zł
więcej

Samodzielna budowa portfela

Stwórz swoją inwestycję z ponad 250 funduszy z 15 różnych TFI

więcej

Często zadawane pytania

 •  

  Czym są opłaty za zarządzanie?

  • Dzięki nim pokrywamy koszty prowadzenia gotowych strategii.

   Są one uwzględnione zarówno w celach, cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” dostępnym zarówna dla mFunduszy jak i dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Nie wiem, który mFundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu,
   • poziomu tolerancji ryzyka,
   • sytuacji finansowej,
   • celu i horyzontu inwestycyjnego.

    

 •  

  Ile pieniędzy potrzebuję żeby zacząć inwestować w mFundusze?

  • Możesz zacząć inwestować w mFundusze już od 100 złotych. Całkowita kwota Twojej inwestycji zależy od Twoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj aby rozłożyć ją w czasie. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko swojego portfela.

 •  

  Czy mogę wybrać więcej niż jeden mFundusz?

  • Tak. Wybór jednej gotowej strategii nie oznacza, że nie możesz inwestować w jakiekolwiek inne fundusze. Jeżeli chcesz, możesz rozdzielić swoje środki nawet między wszystkie trzy gotowe strategie oraz samodzielnie dobrać kolejne fundusze. Wybór należy do Ciebie i powinien zależeć od celu Twojej inwestycji i akceptowanego ryzyka.

 •  

  Dlaczego warto mieć zróżnicowaną strategię inwestycyjną?

  • Ponieważ zmniejsza to ryzyko straty Twojej inwestycji. Jeśli inwestujesz nie w jedno, a kilka czy kilkanaście rozwiązań to w momentach kiedy notowania jednego z nich spadają, notowania innych mogą rosnąć i odrabiać te straty.

   zróżnicowanie mFunduszy dbają za Ciebie nasi eksperci. Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. 

   Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

    

Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/. Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż:1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.