• Czym są gotowe strategie?


  To rozwiązania inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Ich skład jest dobierany i dostosowywany przez naszych ekspertów, którzy dbają o najlepsze wyniki i reagują na zmiany na rynku. 

   

  Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu otrzymujesz odpowiednio zbudowaną inwestycję. W ten sposób inwestujesz w najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. 

   

  Przygotowaliśmy je dla tych, którzy nie chcą poświęcać czasu na zarządzanie inwestycjami. Ty wybierasz strategię, a my zajmujemy się resztą.

  Gotowe strategie to fundusze inwestycyjne.

Dlaczego warto wybrać gotowe strategie?

Inwestujesz w różne instrumenty

Możesz zacząć już od 100 zł i dopłacać do inwestycji

Nie musisz być ekspertem od finansów, żeby inwestować

Jak zyskać 150 zł premii?

 

Przejdź na wniosek i zaznacz, że chcesz wziąć udział w promocji.

 

Zainwestuj przynajmniej 2 000 zł na start i dopłacaj regularnie do inwestycji, min. 100 zł miesięcznie.

 

Inwestuj w wybrany sposób przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy, a dostaniesz 150 zł premii.

Do promocji możesz przystąpić od 31.01.2023 r. do 17.04.2023 r. Szczegóły w regulaminie „Premia za regularne inwestowanie edycja 3”.

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Szukasz lepszych możliwości dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz rozmowy z ekspertem, któremu mógłbyś zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów inwestycyjnych mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

 
Jakie strategie mogę wybrać?

Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy gotowe strategie. Wybierz odpowiednią dla siebie, w zależności od:

 • poziomu ryzyka, który akceptujesz

 • czasu przez jaki planujesz inwestować swoje środki

 

Nie musisz wybierać tylko jednej strategii. Jeżeli chcesz, możesz rozdzielić pieniądze nawet między wszystkie trzy rozwiązania:

.

Poziom ryzyka: niski

Opłata za zarządzanie?0,70%

 

Inwestuję

Poziom ryzyka: średni

Opłata za zarządzanie?: 1,30%

 

inwestuję

Poziom ryzyka: średni

Opłata za zarządzanie?: 1,90%

 

inwestuję

Jaki jest skład gotowych strategii?

Zarządzający decydują, jaki jest udział każdego ze składników w strategii. Wykresy przedstawiają minimalnie i maksymalnie wartości każdego z nich.

 • 1.  

  Fundusze dłużne

  • Cechują się niskim poziomem ryzyka i możliwością osiągniecia zysku wyższego niż na lokacie. Środki przeznaczone na ten fundusz, lokowane są najczęściej w obligacjach Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacjach komunalnych, obligacjach przedsiębiorstw, a także w instrumenty rynku pieniężnego.

 • 2.  

  Fundusze akcyjne

  • Posiadają największy potencjał osiągniecia zysku ale także najwyższy poziom ryzyka. Cechują się możliwością znacznych wahań wartości dlatego czas inwestycji w te fundusze powinien być dłuższy (przynajmniej 5 lat).

 • 3.  

  Fundusze alternatywne

  • Szeroka i niejednorodna grupa instrumentów, które nie są bezpośrednio powiązane z rynkami akcji i obligacji. W tej grupie znajdują się zarówno instrumenty o umiarkowanej (np. nieruchomości), jak i bardzo wysokiej zmienności (np. surowce).

 • 4.  

  Obligacje skarbowe

  • Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa. W zależności od rodzaju i terminu zapadalności mogą cechować się niską bądź wysoką wrażliwością na poziom rynkowych stóp procentowych.

W zależności od oczekiwanych zysków i ryzyka, jakie akceptujesz. Możesz zacząć już od 100 zł

Eksperci zajmują się podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Co miesiąc otrzymasz raport z informacjami dotyczącymi Twojej strategii.

W dowolnym momencie w serwisie transakcyjnym możesz dokupić lub sprzedać jednostki.

W mBanku inwestujesz w fundusze za pomocą intuicyjnej platformy. Śledzisz w niej wyniki swojej inwestycji i dokonujesz transakcji. Masz do niej dostęp w serwisie transakcyjnym i jest ona bezpośrednio połączona z Twoim kontem.

 
Wyniki strategii

Możesz wybrać maksymalnie 4 okresy (2/4)
Nazwa funduszu Ranking (12M) Stopa zwrotu % (1D) Stopa zwrotu % (12M) Wycena PLN

Inne sposoby inwestowania w fundusze

 

Samodzielna budowa portfela

Zbuduj swoją inwestycję, wybierając z ponad 300 funduszy dostępnych w 18 różnych Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.

 

8,9% na lokacie z funduszem

Połącz atrakcyjne oprocentowanie lokaty na 12 miesięcy z nawykiem regularnego inwestowania na przyszłość.

Często zadawane pytania

 •  

  Czym są opłaty za zarządzanie?

  • Dzięki nim pokrywamy koszty prowadzenia gotowych strategii.

   Są one uwzględnione zarówno w celach, cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” dostępnym zarówna dla mFunduszy jak i dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Nie wiem, który mFundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze.

   Może Ci w tym pomóc ankieta MiFID, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu,
   • poziomu tolerancji ryzyka,
   • sytuacji finansowej,
   • celu i horyzontu inwestycyjnego.

    

 •  

  Ile pieniędzy potrzebuję żeby zacząć inwestować w mFundusze?

  • Możesz zacząć inwestować w mFundusze już od 100 złotych. Całkowita kwota Twojej inwestycji zależy od Twoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj aby rozłożyć ją w czasie. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko swojego portfela.

 •  

  Czy mogę wybrać więcej niż jeden mFundusz?

  • Tak. Wybór jednej gotowej strategii nie oznacza, że nie możesz inwestować w jakiekolwiek inne fundusze. Jeżeli chcesz, możesz rozdzielić swoje środki nawet między wszystkie trzy gotowe strategie oraz samodzielnie dobrać kolejne fundusze. Wybór należy do Ciebie i powinien zależeć od celu Twojej inwestycji i akceptowanego ryzyka.

 •  

  Dlaczego warto mieć zróżnicowaną strategię inwestycyjną?

  • Ponieważ zmniejsza to ryzyko straty Twojej inwestycji. Jeśli inwestujesz nie w jedno, a kilka czy kilkanaście rozwiązań to w momentach kiedy notowania jednego z nich spadają, notowania innych mogą rosnąć i odrabiać te straty.

   O zróżnicowanie mFunduszy dbają za Ciebie nasi eksperci. Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. 

   Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

    

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości.

 

To nie jest oferta.

 

Promocja „Premia za regularne inwestowanie edycja 3” trwa od 31.01.2023 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 31.11.2023 r. Do promocji można przystąpić od 31.01.2023 r. do 17.04.2023 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków.

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy
w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia, wskazanego w regulaminie promocji, w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane
w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo,
na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi Jednorazowego Doradztwa Inwestycyjnego.

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 150 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 2000 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku, podczas rozmowy z BOT lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 100 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego.

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej otrzyma 100 zł premii, jeśli zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 6 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej.

Kwota zlecenia stałego za każdym razem nie może być mniejsza niż 100 zł. Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny, czy z wniosku o nabycie funduszy. 

Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Premia za regularne inwestowanie edycja 3” dostępny na:

https://www.mbank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-premia-za-regularne-inwestowanie-edycja-3.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank, tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w prospekcie informacyjnym lub KIID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ 

oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem
w fundusze inwestycyjne.
 Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych.
W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów.

 

mBank S.A. oświadcza, że:

 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
 3. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt.
  1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.