Gotowe strategie to łatwiejszy start

 

 • Każda strategia składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu od razu masz zróżnicowaną (tzw. zdywersyfikowaną) inwestycję. Inwestujesz w najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce.

   

  Skład strategii dobierają i dostosowują eksperci. Dbają o najlepsze wyniki i reagują na zmiany na rynku. Nie musisz poświęcać czasu na zarządzanie inwestycjami.

   

  Ty wybierasz strategię, a my zajmujemy się resztą.

Możesz inwestować i zyskać 100 zł premii

Przejdź na wniosek i zaznacz, że chcesz wziąć udział w promocji.

Na start przynajmniej 1 000 zł i inwestuj regularnie min. 200 zł miesięcznie. Co miesiąc dostaniesz też od nas raport o sytuacji na rynku.

Inwestuj w wybrany sposób przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy, a dostaniesz 100 zł premii.

 

Do promocji możesz przystąpić od 9.05 do 8.08.2024 r. Szczegóły w regulaminie „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2".

 

 

Jakie mamy strategie i czym się różnią?

Możesz wybierać spośród 5 klasycznych Gotowych strategii i 3 strategii przygotowanych z myślą o emeryturze. Nie musisz decydować się tylko na jedno rozwiązanie – możesz mieć ich kilka.

 

Strategie różnią się:

 • poziomem zmienności i potencjalnego zysku
 • czasem, przez jaki planujesz inwestować. Strategie emerytalne zakładają dłuższy czas inwestowania.
 • mechanizmem działania. Klasyczne strategie mają stałe proporcje, z których się składają. Czyli np. w Strategii na minimum 1 rok części akcyjnej będzie zawsze 0-20%. Proporcje składu strategii emerytalnych zmienia się na przestrzeni lat. Gdy zaczynasz inwestować, części akcyjnej może być np. 80%, a po 20 latach 20%.

Strategie na emeryturę

Każda strategia automatycznie z bardziej agresywnej (duża część rozwiązań akcyjnych) na przestrzeni lat staje się bardziej zachowawcza (większa część obligacyjna). Czyli jeśli do emerytury masz 20 lat, na początku możesz pozwolić sobie na większe wahania wartości inwestycji i w zamian oczekiwać większych zysków. Jednak gdy się do niej zbliżasz, chcesz utrzymać wartość zgromadzonych pieniędzy.

 

Przeczytaj więcej o inwestowaniu na emeryturę.

Omów to z ekspertem

 • Zastanawiasz się, co zrobić z pieniędzmi w związku z inflacją? Chcesz porozmawiać z ekspertem, któremu możesz zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

   

   

  zamawiam rozmowę

Kiedy i za co płacisz, gdy inwestujesz

 

  • Przy zakupie lub sprzedaży Gotowej strategii – nie płacisz żadnej prowizji dla banku czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dlatego możesz zacząć inwestować od małych kwot i wpłacać dodatkowe pieniądze na inwestycję wtedy, kiedy chcesz, bez obawy o prowizje.

   

  • W trakcie inwestowania – płacisz za zarządzanie Twoimi inwestycjami przez ekspertów. Koszt ten zawsze jest już uwzględniony w cenie i wyniku inwestycji. To znaczy, że z Twojego konta nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

   

  • Po sprzedaży inwestycji – płacisz podatek od zysku (tzw. podatek Belki, w wysokości 19% zysku).

 
Wyniki strategii

Możesz wybrać maksymalnie 4 okresy (2/4)
Nazwa funduszu Ranking (12M) Stopa zwrotu % (1D) Stopa zwrotu % (12M) Wycena PLN

Inne sposoby inwestowania w fundusze

 

Samodzielna budowa portfela

Zbuduj swoją inwestycję, wybierając z ponad 300 funduszy dostępnych w 18 różnych Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.

Często zadawane pytania

 •  

  Czym są opłaty za zarządzanie strategiami przez ekspertów?

  • Dzięki nim pokrywamy koszty prowadzenia Gotowych strategii. Są uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdej strategii. Oznacza to, że wyniki, które widzisz w portfelu są już pomniejszone o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora”. Każda strategia i każdy fundusz w naszej ofercie ma taki dokument.

 •  

  Nie wiem, którą strategię wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się, na co i na jak długo planujesz inwestować pieniądze, jaka jest Twoja sytuacja finansowa i podejście do ryzyka.

   Pomoże Ci w tym ankieta inwestycyjna. Składa się z kilkunastu pytań zamkniętych. Wypełnienie zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu
   • poziomu tolerancji ryzyka
   • sytuacji finansowej
   • celu i czasu inwestycji
   • preferencji związanych z odpowiedzialnością społeczną, czyli ESG
 •  

  Ile pieniędzy potrzebuję, żeby zacząć inwestować w Gotowe strategie?

  • Możesz zacząć już od 100 złotych i nie ma maksymalnej kwoty inwestycji. Wszystko zależy od Twoich możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj tylko, żeby rozłożyć ją w czasie. Czyli zainwestować kilka razy, na przestrzeni np. kilku miesięcy. Dzięki temu możesz zmniejszyć ryzyko.

 •  

  Czy mogę wybrać więcej niż jedną Gotową strategię?

  • Tak. Wybór jednej Gotowej strategii nie oznacza, że nie możesz inwestować w inne strategie i fundusze. Jeżeli chcesz, możesz rozdzielić pieniądze nawet między wszystkie strategie i samodzielnie dobrać kolejne fundusze. Decyzja należy do Ciebie i powinna zależeć m.in. od tego, na jaki cel inwestujesz.  

 •  

  Czy mogę w każdej chwili wypłacić zainwestowane pieniądze?

  • Tak. Gdy pieniądze będą Ci potrzebne, w każdej chwili możesz sprzedać część lub całą inwestycję. Czyli np. jeśli inwestujesz w Gotową strategię na minimum 5 lat, nie oznacza to, że nie możesz nic zrobić z pieniędzmi przez 5 lat, bo stracisz ewentualny wypracowany zysk. Tak samo ze strategiami emerytalnymi. Nie musisz inwestować do 2055 – możesz zarówno krócej, jak i dużej.

   Gdy sprzedasz inwestycję, na Twoje konto może wrócić więcej, niż zainwestowana kwota (jeśli inwestycja zyskuje), ale też mniej (jeśli traci).

 •  

  Co oznaczają nazwy strategii? Czy muszę inwestować minimum rok/3/5/7/10 lat?

  • Dzięki temu, że w nazwie pojawia się „minimum rok/3/5/7/10 lat” możesz szybko określić, czy strategia odpowiada temu, jak długo chcesz inwestować. O inwestycji warto myśleć w perspektywie  lat, a nie miesięcy, bo zwiększasz wtedy szansę na zysk. Nie oznacza to jednak, że nie możesz sprzedać inwestycji wcześniej, albo inwestować jeszcze dłużej.

 •  

  Jak rozliczyć podatek od zysków, gdy sprzedam fundusz?

  • Gdy sprzedasz polski fundusz (od polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Od 2024 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku od zysków (tzw. podatku Belki) z polskich funduszy inwestycyjnych. Do tej pory automatycznie rozliczał go fundusz, teraz trzeba będzie zrobić to samodzielnie. Jeśli w ciągu całego 2024 r. sprzedasz fundusz, pierwsze rozliczenie zrobisz na początku 2025 r.

    

   Zmiana to konieczność wypełnienia PIT, ale też możliwość kompensowania zysków i strat np. z różnych funduszy lub funduszy i akcji.

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-polskie-podatek/

    

   Gdy sprzedasz fundusz zagraniczny (od zagranicznego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Dane potrzebne do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT znajdziesz w informacji podatkowej, którą otrzymasz od agenta transferowego po zakończeniu roku podatkowego.

   Taka informacja zawiera:

   • wysokość podstawy opodatkowania zaokrągloną do pełnych złotych (czyli przychód z umorzenia tytułów uczestnictwa pomniejszony o koszty nabycia).
   • wysokość należnego podatku wyliczonego z zastosowaniem stawki 19%.

   Podatek trzeba wykazać na formularzu odpowiednim dla pozostałych źródeł rozliczanych przychodów (np. PIT-36).

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-zagraniczne-podatek/

To nie jest oferta. Promocja „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" trwa od 9.05.2024 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 30.09.2025 r. Do promocji można przystąpić od 9.05.2024 r. do 8.08.2024 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków. 

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia wskazanego w regulaminie promocji w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo, na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi jednorazowego doradztwa inwestycyjnego.

 

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 100 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 1000 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego na kwotę min. 200 zł. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej, otrzyma 260 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej. Kwota zlecenia stałego, gdy klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny, nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny czy z wniosku o nabycie funduszy. Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Regularne inwestowanie 2024 edycja 2" dostępny na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-regularne-inwestowanie-2024-edycja-2.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/, https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.


mBank S.A. oświadcza, że:

 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
 3. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma systemem operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 15.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych.