Czym są Tematy inwestycyjne?

To lista gotowych portfeli złożonych z firm, których działalność jest związana z Tematem (np. nową technologią, regionem czy wartościami).

 

Kilkoma kliknięciami inwestujesz w firmy z trendu, który właśnie odmienia gospodarkę lub działające w dynamicznie rozwijającym się regionie. Bez czasochłonnego wyszukiwania i monitorowania każdej.

 
Jak to działa?

Zaloguj się do eMaklera i wybierz Tematy z menu.

Przejrzyj intrygujące i popularne Tematy, którymi żyją rynki.

Wybierz jeden, który Cię interesuje. My wskażemy Ci, który ETF najlepiej odpowiada temu tematowi.

Zainwestuj odpowiadającą Ci kwotę.

Korzyści

Korzystając z Tematów upraszczasz proces inwestycyjny:

Nie musisz przeszukiwać kilku tysięcy ETF’ów i akcji, żeby dobrać je do swojego pomysłu inwestycyjnego.

Jednym zleceniem otrzymujesz zdywersyfikowany w ramach Tematu portfel.

Możesz zainwestować niewielkie kwoty.

 
Ile to kosztuje?

Prowizja za transakcję na rynkach zagranicznych wynosi 0,29% (min. 14 zł).

Opłata za depozyt instrumentów zagranicznych wynosi 0,15% w skali roku. Nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.

Pamiętaj – inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas aktywacji eMaklera.

 
Wybrane Tematy

Pogrupowaliśmy Tematy w 4 kategorie:

 • Automatyzacja i robotyka
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Technologiczni giganci
 • Odpowiedzialność społeczna (ESG)
 • Czysta energia
 • Woda
 • Chiny
 • Azjatyckie tygrysy
 • Indie
 • Dywidendowi arystokraci
 • Złoto
 • Srebro

 
Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jak wybieracie ETFy do Tematów?

  • Bierzemy pod uwagę przede wszystkim trzy kryteria:

   • wielkość aktywów (min 250 mln USD),

   • koszt zarządzania (niski koszt zarządzania),

   • płynność ETF (wysoka).

  • Na tej podstawie wybieramy jeden, najlepiej dopasowany do ww. kryteriów.

 •  

  Jaka jest wysokość opłaty depozytowej od instrumentów zagranicznych?

  • Wysokość opłaty depozytowej od wartości instrumentów zagranicznych zapisanych na rachunku wynosi 0,15 % (w skali roku), opłata pobierana jest w okresach półrocznych. Wysokość opłaty sprawdzamy weryfikując każdego dnia czy wycena zagranicznych papierów przekracza 10 000 PLN. Jeśli w danym dniu nie przekracza, to nie naliczamy opłaty za taki dzień. Jeśli przekracza to naliczamy ją od wartości  aktywów przemnożonych przez stawkę 0,15% w skali roku. Na koniec półrocza sumowane są wartości naliczone we wszystkie dni, gdy wycena przekraczała 10 000 PLN.

   Opłata nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.