W jakich walutach możesz płacić

JPY NOK SEK CZK DKK HUF EUR USD CHF GBP

 

Dlaczego warto założyć eKonto walutowe

 • Przelewy walutowe
  Możesz bezpłatnie robić przelewy walutowe przez internet na konta w mBanku

 • Usługa wielowalutowa
  Włącz na swojej karcie do podstawowego konta w złotówkach usługę wielowalutową. Twoja karta rozpozna walutę i pobierze odpowiednią kwotę z wybranego konta walutowego bez prowizji za przewalutowanie

 • Lokata walutowa
  Jeśli zostały Ci jakieś pieniądze na kontach walutowych, załóż lokatę walutową (GBP, USD i EUR). Oprocentowanie nominalne 0,01% w skali roku

 • Wpłaty i wypłaty w USD i EUR w placówkach
  Wpłacaj i wypłacaj pieniądze w placówkach z konta walutowego, które prowadzisz w USD i EUR. Nie możesz tego zrobić w innych walutach. Opłata wynosi 9 zł za każdą wpłatę lub wypłatę pieniędzy (sprawdź w Tpio)

Zobacz, jak możesz oszczędzać i wybierz najlepszy dla Ciebie sposób

Myślisz o swoich oszczędnościach długoterminowo?

 

Sprawdź, czy inwestowanie jest dla Ciebie

Może Cię zainteresować

 

Usługa wielowalutowa

 • płacisz w 11 walutach bez prowizji za przewalutowanie
 • podpinasz konta walutowe do swojej karty w zł
 

Visa Classic eKonto EUR

 • bezpłatnie wypłacasz z bankomatów za granicą w walucie karty (EUR)

 • brak kosztów przewalutowania przy transakcjach w walucie karty (EUR)

 

 

Visa Classic eKonto GBP

 • bezpłatnie wypłacasz z bankomatów za granicą w walucie karty (GBP)

 • brak kosztów przewalutowania przy transakcjach w walucie karty (GBP)

 

 

Visa Classic eKonto USD

 • bezpłatnie wypłacasz z bankomatów za granicą w walucie karty (USD)

 • brak kosztów przewalutowania przy transakcjach w walucie karty (USD)

 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy mogę otworzyć kilka kont w różnych walutach?

  • Tak. Na wniosku możesz wybrać kilka kont walutowych. Dostępne waluty: JPY – jeny japońskie, NOK – korona norweska, SEK – korona szwedzka, CZK – korona czeska, DKK – korona duńska, HUF – forinty węgierskie, HRK – kuna chorwacka, EUR – euro, USD – dolar amerykański, CHF – frank szwajcarski, GBP – funt brytyjski

 •  

  Czy mogę skorzystać z usługi wielowalutowej? Na czym ona polega?

  • Tak, możesz. Włącz na swojej karcie do podstawowego konta w złotówkach usługę wielowalutową. Twoja karta rozpozna walutę i pobierze odpowiednią kwotę z wybranego konta walutowego bez prowizji za przewalutowanie.
   Dzięki usłudze wielowalutowej możesz bezpłatnie:

   • korzystać z szybkich przelewów walutowych,
   • kupować i wymieniać waluty online w mKantorze
   • płacić za zakupy w sklepach zagranicznych i internecie.

   Przeczytaj więcej.Fundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto walutowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/konta/ekonto-walutowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek, kartą debetową Visa Classic, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.
Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.
Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.
W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.
Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.


Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą mKantor znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/uslugi/mkantor/index.html oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na https://www.mbank.pl/download/regulaminy/Regulamin_otwierania_i_prowadzenia_rachunkow_oszczednosciowo-rozliczeniowych_w_mBanku.pdf, Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na https://www.mbank.pl/pobierz/regulamin-osobyfiz/konta/regulamin-uslugi-natychmiastowej-transakcji-wymiany-walut-dla-osob-fizycznych-w-ramach-bankowosci-detalicznej-mbanku-s.a.pdf, w placówkach mBanku oraz u operatorów mLinii.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą terminową znajdują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokata-terminowa/index.html oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z lokatą walutową znajdują się na stronie www.mBank.pl/indywidualny/oszczednosci/lokaty/lokaty-walutowe/ w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. i Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.

Szczegółowe informacje oraz warunki korzystania z usługi wielowalutowej dostępne są w Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej S.A. dostępnym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/uslugi/usluga-wielowalutowa/
W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta, w której jest prowadzony rachunek:
1. kartą debetową Mastercard
– mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 3% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji dokonanych kartami Mastercard, na których została włączona Usługa wielowalutowa, wysokość prowizji za przewalutowanie wynosi 0,5% od wartości transakcji.
2. kartą debetową Visa
– mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 5,9% od wartości transakcji.
W przypadku transakcji dokonanych kartami Visa, na których została włączona Usługa wielowalutowa, wysokość prowizji za przewalutowanie wynosi 3,5% od wartości transakcji.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek