Kredyt na zakup nieruchomości lub budowę domu z udokumentowanym niskim zużyciem energii.

  • finansujemy dom, mieszkanie w bloku lub budynku jednorodzinnym z niskim zużyciem energii
   (dokładne normy sprawdzisz tu)
  • marża niższa o 0,20 p.p. od stawek promocyjnych, jeśli nieruchomość spełnia wymóg energooszczędnej
  • 0% prowizji za udzielenie kredytu i częściową wcześniejszą spłatę
  • wkład własny – minimum 10%
  • możesz wybrać promocję kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym lub stałym na okres 5 lat

Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego

 

Czy masz zdolność kredytową? Sprawdź!

 

  • wybierz cel na który chcesz przeznaczyć kredyt hipoteczny i wypełnij podstawowe dane
  • obliczymy Twoją zdolność kredytową
  • przedstawimy kilka wariantów cenowych kredytu hipotecznego, z których możesz skorzystać

Umowy, regulaminy, cennik

Aktualne marże oprocentowania zmiennego dla klientów ubiegających się o kredyt. Obowiązuje od 22.07.2024 r. 

 

 

Marża standardowa jeśli nie spełniasz warunków promocji

Marża promocyjna jeśli spełniasz warunki promocji 

Prowizja za udzielenie kredytu

Segment Intensive

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

4,05%

2,05%

0,00%

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV >80%

4,55%

2,55%

0,00%

Segment Active

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

4,15%

2,15%

0,00%

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV >80%

4,65%

2,65%

0,00%

 

Dlaczego zmieniliśmy oprocentowanie?

 

Przykład dla nieruchomości energooszczędnej: Wybierasz promocję z segmentem Intensive, Twój wkład własny jest przynajmniej na poziomie 20%? Od marży 2,05% odejmij 0,20p.p. Twoja marża wyniesie 1,85%.

 

Aktualne oprocentowanie okresowo stałe dla klientów ubiegających się o kredyt. Obowiązuje od 22.07.2024 r. 

 

Oprocentowanie stałe przez 5 lat

Oprocentowanie standardowe jeśli nie spełniasz warunków promocji

Oprocentowanie promocyjne jeśli spełniasz warunki promocji

Prowizja za udzielenie kredytu

Segment Intensive

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

9,23%

7,23%

0,00%

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV >80%

9,58%

7,58%

0,00%

Segment Active

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV <=80%

9,33%

7,33%

0,00%

Kredyt hipoteczny dla PLN dla LtV >80%

9,68%

7,68%

0,00%

 

Dlaczego zmieniliśmy oprocentowanie?

 

Przykład dla nieruchomości energooszczędnej: Wybierasz promocję z segmentem Intensive, Twój wkład własny jest przynajmniej na poziomie 20%? Od oprocentowania 7,23% odejmujesz 0,20p.p. Twoje oprocentowanie wyniesie 7,03%.

 

Za co zapłacę

Opłata

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu

od 0% do 4% kwoty kredytu/podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0%

Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

400 zł - lokal mieszkalny, działka budowlana

700 zł - dom mieszkalny, lokal użytkowy

Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)

15,00 zł

Aneks do umowy kredytu

100 zł - 500 zł

Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40 zł

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT.

Archiwum oprocentowania zmiennego

Archiwum oprocentowania stałego

Może Cię zainteresować

 

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń

 

Ubezpieczenie nieruchomości

 

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia

Wybrane opłaty

Za co zapłacę

Opłata

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu

od 0% do 4% kwoty kredytu/podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę w okresie pierwszych 3 lat kredytowania

2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty

Prowizja za wcześniejszą częściową spłatę

0%

Opłata za ocenę nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu – od każdej nieruchomości

400 zł - lokal mieszkalny, działka budowlana

700 zł - dom mieszkalny, lokal użytkowy

Opłata za zawiadomienie ubezpieczyciela o cesji na rzecz mBanku S.A. (w przypadku zawarcia ramowej umowy cesji pomiędzy cedentem, a mBankiem S.A.)

15,00 zł

Aneks do umowy kredytu

100 zł - 500 zł

Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40 zł

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT.

Pytania i odpowiedzi

.

 •  

  Jakich dokumentów potrzebuję, aby obniżyć marżę?

  • Żeby zachować obniżoną marżę, wystarczy, ze dostarczysz nam Świadectwo Charakterystyki Energetycznej najpóźniej 2 miesiące po zakończeniu inwestycji. Sprawdzimy, czy Twój dom lub nie przekracza założonych norm. Jeśli nie dostarczysz nam dokumentu lub będzie z niego wynikało, że lokal lub dom nie jest energooszczędny, to marża Twojego kredytu wzrośnie o 0,5 p.p.

 •  

  Jakie normy musi spełniać nieruchomość energooszczędna?

  • Dla kredytu hipotecznego ze zmiennym i stałym oprocentowaniem 

   nieruchomość

   Wskaźnik EP

   Dom
   energooszczędny

   Budynek jednorodzinny o wskaźniku EP nieprzekraczającym

   • 70 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono przed dniem 31.12.2020 r.
   • 63 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31.12.2021 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono po dniu 30.12.2020 r.

   Lokal energooszczędny

   Lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym  o wskaźniku EP nieprzekraczającym:

   • 70 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono przed dniem 31.12.2020 r.
   • 63 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31.12.2021 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono po dniu 30.12.2020 r.

   Lub

   lokal mieszkalny wydzielony w budynku wielorodzinnym  o wskaźniku EP nieprzekraczającym:

   • 65 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem 1.01.2022 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono przed dniem 31.12.2020 r.
   • 58 kWh/m2*rok dla budynków oddanych do użytkowania po dniu 31.12.2021 r. oraz nieoddanych do użytkowania, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy złożono po dniu 30.12.2020 r.
  • Wskaźnik EP  - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną określony w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej lub Projektowanej Charakterystyce Energetycznej wyrażony w kWh/m2*rok.

    

   Świadectwo Charakterystyki Energetycznej – dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku (lokalu) sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

    

   Projektowana Charakterystyka Energetyczna - zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku zawarty w jego projekcie budowlanym.

   Oświadczenie developera – oświadczenie sporządzone na formularzu bankowym zawierające dane w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (lokalu)

 •  

  Dlaczego decyzję o stałym oprocentowania należy przemyśleć?

   • jeśli wybierzesz oprocentowanie stałe, dopiero po 5 latach możesz wrócić do oprocentowania zmiennego
   • jeśli wybierzesz oprocentowanie zmienne, po uruchomieniu kredytu w całości, będziesz mógł złożyć wniosek o zmianę oprocentowania na stałe przez 5 lat
   • z oprocentowaniem stałym nie ponosisz ryzyka zmiennych stóp procentowych, Twoja rata jest stała przez 5 lat. Masz pewność, że w tym czasie Twoja rata nie zmieni się z powodu zmiany stawek referencyjnych
   • Twoja rata po 5 latach może znacznie różnić się od tej spłacanej dzisiaj. Zależeć to będzie od aktualnych wysokości stóp procentowych

    

   Jeżeli po 5 latach będziesz chciał kontynuować spłatę wg zmiennego oprocentowania, Twoja rata będzie zależała od aktualnej wysokości stawki referencyjnej. Jeśli po 5 latach będziesz chciał spłacać kredyt wg stałego oprocentowania, bank zaproponuje Ci nową stawkę stałego oprocentowania. Twoja rata także może się różnić, być niższa lub wyższa od tej spłacanej w pierwszym 5-letnim okresie.

 •  

  Jaka jest różnica między zmiennym a stałym oprocentowaniem?

  • Oprocentowanie zmienne:

   Oprocentowanie zmienne składa się z marży banku i stawki referencyjnej. Jego wysokość w trakcie spłaty kredytu zależy od aktualnej wartości stawki referencyjnej. Jeśli stawka referencyjna rośnie, rata Twojego kredytu również rośnie. Jeśli stawka referencyjna maleje, rata Twojego kredytu zmniejsza się. W umowie kredytu znajdziesz stawkę wg której liczymy Twoje oprocentowanie zmienne. Możesz spłacać kredyt w ratach malejących lub równych.

   Kredyt z oprocentowaniem zmiennym wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej.

   Przeczytaj więcej o Ryzyku zmiennej stopy procentowej.

    

   Oprocentowanie stałe przez 5 lat:

   Oprocentowanie stałe przez 5 lat nie zmienia się, jeśli rośnie lub maleje stawka referencyjna. W tym czasie rata Twojego kredytu jest stała. Przed upływem 5 lat, przedstawimy Ci nową propozycję oprocentowania stałego, z której możesz skorzystać lub wrócić do zmiennej raty uzależnionej od stawki referencyjnej. Z oprocentowaniem stałym możesz spłacać kredyt w ratach malejących lub równych.

.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna to zobowiązanie długoterminowe, a wysokość rat może zmieniać się w czasie.  Rata miesięczna dla kredytów ze zmienną stopą procentową jest zależna od oprocentowania, na które składa się:

 1. stała marża banku oraz
 2. wskaźnik referencyjny o zmiennej wysokości

Kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna ze zmienną stopą procentową wiąże się zatem z możliwością wzrostu oprocentowania, co skutkuje wyższą ratą kredytu lub pożyczki. Jeśli wzrośnie wysokość wskaźnika referencyjnego, wg którego obliczamy Twoje oprocentowanie zmienne, wzrośnie również comiesięczna rata kredytu i całkowity jego koszt.

Historyczne dane https://www.mbank.pl/pomoc/wskazniki-referencyjne/ wskazują, że stopy procentowe oraz wskaźniki referencyjne mają charakter zmienny. W różnych okresach były wyższe, ale również niższe, niż aktualnie.

Kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna z okresowo stałym oprocentowaniem eliminuje ryzyko wzrostu oprocentowania przez 5 lat. W tym czasie na Twoją ratę nie ma wpływu zmiana wysokości wskaźnika referencyjnego, wysokość raty się nie zmienia. To oznacza, że:

 1. jeśli wysokość wskaźnika referencyjnego wzrośnie – oprocentowanie Twojego kredytu oraz wysokość raty nie wzrośnie;
 2. jeśli wysokość wskaźnika referencyjnego spadnie – oprocentowanie Twojego kredytu oraz wysokość raty się nie zmniejszy.

To oznacza, że kredyt hipoteczny lub pożyczka hipoteczna z okresowo stałą stopą:

 • daje przewidywalność raty na najbliższe 5 lat.  Kredyt oparty o okresowo stałą stopę dostępny jest na 5 lat. Po tym czasie możesz ponownie umówić się na kolejne 5 lat stałej stopy;
 • wysokość raty może być jednak okresowo wyższa, niż rata obliczona na podstawie bieżącego wskaźnika referencyjnego z oprocentowaniem zmiennym. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli wysokość wskaźnika referencyjnego spadnie.

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego/budowlano-hipotecznego w ofercie promocyjnej „ Mieszkanie na zawsze-edycja 1” z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto):

510 000 zł; Wysokość raty: 3 905,90 zł; Okres kredytu: 300 miesięcy; Rodzaj raty: równa; Czy kredyt jest w promocji? tak; Marża: 2,05%; WIBOR 3M: 5,86%; Oprocentowanie nominalne: 7,91%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 640 000 zł; Odsetki od kredytu: 661 774,43 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,05% od salda kredytu czyli kwota 14 750,83 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania). Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 4218zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 640 000 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu: 683 732,26 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 1 193 732,26; RRSO: 8,63% Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w ofercie promocyjnej „ Mieszkanie na zawsze-edycja 1” z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 280 000 zł; Wysokość raty: 2 882,51zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Marża 5,10%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 5,86%; Oprocentowanie nominalne 10,96% Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 411 801,72 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,05% od salda pożyczki czyli kwota 8 054,04zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 3 374,40 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 426 219,16 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 706 219,16 zł; RRSO: 12,19% Kalkulacja została dokonana na dzień 19.06.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w ofercie promocyjnej „Chcę tu zamieszkać na stałe - edycja 1” z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 510 000zł ;Wysokość raty: 3 679,75 zł; Okres kredytu 300 miesięcy; Rodzaj raty równa; Czy kredyt w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,23%; Marża po 5 latach 2,05%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 5,86%; Oprocentowanie stałe nominalne 7,23%; Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 640 000 zł; Odsetki od kredytu 640 571,51 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ;Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,05% od salda kredytu czyli kwota 14 694,45 zł ;Opłata za ocenę nieruchomości 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 4 218,00 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 640 000 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu 662 472,96 zł ;Całkowita kwota do zapłaty 1 172 472,96 zł; RRSO 8,29%; Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji promocyjnej „Chcę tu zamieszkać na stałe - edycja 1”  z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 280 000 zł; Wysokość raty: 2 791,70 zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? tak; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 10,38%; Marża po 5 latach 5,10%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 5,86%; Oprocentowanie stałe nominalne 10,38%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; Odsetki od pożyczki: 401 920,93 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat 0,05% od salda pożyczki czyli kwota 8 030,44 zł; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 416 314,77 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 696 314,77 zł; RRSO: 11,82% Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w propozycji standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu (netto): 883.680 zł; Wysokość raty: 9.993,22 zł; Okres kredytu: 212 miesięcy; Rodzaj raty: malejąca; Czy kredyt jest w promocji? nie; Marża: 2,05%; WIBOR 3M: 5,86%; Oprocentowanie nominalne: 7,91%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 1.200.000 zł;  Odsetki od kredytu: 620.354,68 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 7.200,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt kredytu 627.573,68 zł ; Całkowita kwota do zapłaty: 1.511.253,68 zł; RRSO: 8,29% Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego w propozycji standardowej z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota kredytu 883.680 zł; Wysokość raty
7.393,24 zł; Okres kredytu 212 miesięcy; Rodzaj raty równe; Czy kredyt w promocji? nie; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 7,23%; Marża po 5 latach 2,05%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu: 5,86%; Oprocentowanie stałe nominalne 7,23%; Typ nieruchomości Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości 1.200.000,00 zł; Odsetki od kredytu 725.301,79 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu 0,00% ; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300 zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 7.200,00 zł; Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) – jednorazowo 19zł; Całkowity koszt kredytu 732.520,79 zł ; Całkowita kwota do zapłaty 1.616.200,79 zł; RRSO 7,87%; Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji standardowej z oprocentowaniem okresowo stałym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 280 000 zł; Wysokość raty: 3 157,54 zł; Okres pożyczki: 240 miesiące; Rodzaj raty: równe; Czy pożyczka jest w promocji? nie; Oprocentowanie stałe przez 5 lat 12,38%; Marża po 5 latach 7,10%; WIBOR 3M na dzień sporządzenia przykładu 5,86%; Oprocentowanie stałe nominalne 12,38%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł;  Odsetki od pożyczki: 495 390,89 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł; Stawka ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (stała przez cały okres kredytowania) Wysokość Twojej składki wyliczymy, gdy przystąpisz do ubezpieczenia (zanim uruchomimy kredyt). Poglądowa wartość to 2 788,80 zł. Aby ją obliczyć, założyliśmy, że ubezpieczysz w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A mieszkanie o wartości 400 000zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 509 860,99 zł ;Całkowita kwota do zapłaty: 789 860,99 zł; RRSO: 14,07% Kalkulacja została dokonana na dzień 22.07.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Przykład reprezentatywny dla pożyczki hipotecznej w propozycji standardowej z oprocentowaniem zmiennym, przy następujących założeniach: Kwota pożyczki (netto): 902.300 zł; Wysokość raty: 12.113,38 zł; Okres pożyczki: 192 miesiące; Rodzaj raty: malejąca; Czy pożyczka jest w promocji? nie; Marża: 4%; WIBOR 3M: 5,86%; Oprocentowanie nominalne: 9,86%; Typ nieruchomości: Lokal mieszkalny; Szacowana wartość nieruchomości: 1 700 000 zł; Odsetki od pożyczki: 715.441,06 zł; Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki: 0,00%; Stawka za ubezpieczenie na życie – za pierwsze 5 lat: brak; Opłata za ocenę nieruchomości: 300zł; Wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana w oparciu o oświadczenie klienta i średnio wynosi:  400 zł rocznie. Poglądowa wartość ubezpieczenia za cały okres kredytowania to 6.400,00 zł. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) –jednorazowo 19 zł; Całkowity koszt pożyczki: 724.830,06 zł; Całkowita kwota do zapłaty: 1.627.130,06 zł; RRSO: 10,48% Kalkulacja została dokonana na dzień 05.06.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Nota prawna dla promocji „Chcę tu zamieszkać na stałe - edycja 1”

Promocja kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej w mBanku „Chcę tu zamieszkać na stałe - edycja 1” obowiązuje od 19.06.2024 r. do 28.08.2024 r.

Do promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz wszystkie warunki:

- złożysz wniosek o wydanie formularza informacyjnego i zawrzesz umowę kredytową,

- podpiszesz w obecności przedstawiciela mBanku oświadczenie, że przystępujesz do promocji, zapoznałeś się z jej regulaminem i akceptujesz jego postanowienia,

- skorzystasz przez co najmniej 5 lat z Ubezpieczenia życia, zdrowia i od utraty pracy do kredytu na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia życia, zdrowia i od utraty pracy do kredytu lub pożyczki hipotecznej dla klientów mBanku S.A

- skorzystasz przez co najmniej 5 lat z rachunku do spłaty kredytu/pożyczki w mBanku i zasilisz je wymaganą kwotą zasilenia: jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Intensive, musi to być mKonto Intensive, jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Active, możesz wybrać bezpłatne eKonto osobiste lub inne konto z oferty mBanku.

- spełnisz w okresie 5 lat warunki wybranego segmentu Active lub Intensive, jeśli wybrałeś taki segment.

Jeśli o kredyt lub pożyczkę ubiegasz się z innym wnioskodawcą, warunki promocji musi spełnić przynajmniej jeden z wnioskodawców.

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowej obniżki marży o 0,20 p.p. na zakup lub budowę nieruchomości energooszczędnej musisz dostarczyć Świadectwo Charakterystyki Energetycznej z którego wynika, że Twój dom/lokal jest energooszczędny i spełnia normy określone w regulaminie promocji.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

Nota prawna dla promocji „Mieszkanie na zawsze- edycja 1”

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt hipoteczny w mBanku. Warunkiem zawarcia umowy jest brak zastrzeżonego nr PESEL. Weryfikacja nastąpi w państwowej publicznej bazie danych, którą jest Rejestr zastrzeżeń numerów PESEL. Więcej informacji znajdziesz na www.mbank.pl/zastrzezenie-numeru-pesel/. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku SA znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Regulaminie promocji „Mieszkanie na zawsze- edycja 1” dostępnych na www.mBank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/

Promocja kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej w mBanku „Mieszkanie na zawsze- edycja 1” obowiązuje od 19.06.2024 r. do 28.08.2024 r.

Do promocji możesz przystąpić, jeśli spełnisz wszystkie warunki:

- złożysz wniosek o wydanie formularza informacyjnego i zawrzesz umowę kredytową,

- podpiszesz w obecności przedstawiciela mBanku oświadczenie, że przystępujesz do promocji, zapoznałeś się z jej regulaminem i akceptujesz jego postanowienia,

- skorzystasz przez co najmniej 5 lat z Ubezpieczenia życia, zdrowia i od utraty pracy do kredytu na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia życia, zdrowia i od utraty pracy do kredytu lub pożyczki hipotecznej dla klientów mBanku S.A

- skorzystasz przez co najmniej 5 lat z rachunku do spłaty kredytu/pożyczki w mBanku i zasilisz je wymaganą kwotą zasilenia: jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Intensive, musi to być mKonto Intensive, jeśli korzystasz z promocji dla segmentu Active, możesz wybrać bezpłatne eKonto osobiste lub inne konto z oferty mBanku.

- spełnisz w okresie 5 lat warunki wybranego segmentu Active lub Intensive, jeśli wybrałeś taki segment.

Jeśli o kredyt lub pożyczkę ubiegasz się z innym wnioskodawcą, warunki promocji musi spełnić przynajmniej jeden z wnioskodawców.

Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowej obniżki marży o 0,20 p.p. na zakup lub budowę nieruchomości energooszczędnej musisz dostarczyć Świadectwo Charakterystyki Energetycznej z którego wynika, że Twój dom/lokal jest energooszczędny i spełnia normy określone w regulaminie promocji.

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.