Zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z promocji

w czasie promocji kup ubezpieczenie na życie i na wypadek nowotworu w wariancie optymalnym lub premium

zadbaj o środki na koncie abyśmy mogli pobrać składkę

jeśli nie odstąpisz od żadnej z umów w ciągu 30 dni od ich zawarcia, otrzymasz 50 zł zwrotu

jeśli nie zrezygnujesz z żadnej z umów w ciągu 90 dni od ich zawarcia, otrzymasz kolejne 50 zł zwrotu

Sprawdź, kiedy wypłacimy Ci zwrot

 • 1.  
  • Pierwszy zwrot 50 zł otrzymasz najpóźniej do:

   • 15.12.2023 r. jeśli zawrzesz umowy od 18.10.2023 r. do 31.10.2023 r.
   • 15.01.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
   • 15.02.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r
   • 15.03.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.01.2024 r. do 15.01.2024 r.

   Drugi zwrot 50 zł otrzymasz najpóźniej do:

   • 15.02.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 18.10.2023 r. do 31.10.2023 r.
   • 15.03.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.11.2023 r. do 30.11.2023 r.
   • 15.04.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
   • 30.04.2024 r. jeśli zawrzesz umowy od 1.01.2024 r. do 15.01.2024 r.

Promocja trwa do 15.01.2024 r.

 
Sprawdź najważniejsze informacje
 

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

 
 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci.

.

 
Jak zgłosić roszczenie?

 

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś roszczenie przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

.

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A i UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem do 100 zł” obowiązuje od 18.10.2023 r. do 15.01.2024 r. i jest skierowana jest do klientów mBanku, którzy posiadają konto. Promocja polega na przyznaniu klientowi zwrotu nawet do 100 zł za zawarcie na jednym wniosku łącznie 2 umów: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek nowotworu w wariancie optymalnym lub premium. Jeśli klient nie odstąpi od zawartych umów ubezpieczenia w terminie 30 dni od ich zawarcia, otrzyma pierwszy zwrot 50 zł. Jeśli klient nie odstąpi od zawartych umów ubezpieczenia w terminie 90 dni od ich zawarcia, otrzyma kolejny zwrot 50 zł. Regulamin promocji oraz wszystkie szczegóły promocji i informacje o ubezpieczeniu w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdują się na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/