Sprawdź najważniejsze informacje
 

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

 
 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci.

.

 
Jak zgłosić roszczenie?

 

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś roszczenie przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

.

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TUnŻ S.A z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks L/2021/03 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia i składka może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na: www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/