Sprawdź najważniejsze informacje

 

 

Jak kupić ubezpieczenie?

 

 

 

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?

 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci.

 

Jak zgłosić roszczenie?

 

 

www.axa.pl

 

AXA Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA 

 

22 555 05 06

 

Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś roszczenie przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

 

Poznaj pakiet ubezpieczeń życia i zdrowia

 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku.

Ubezpieczenie na życie
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks 2019/05 na stronie www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-na-zycie