• ZADBAJ o siebie i swoich bliskich

  Kup na jednym wniosku NNW lub NNW dla dziecka, ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na wypadek nowotworu, a zyskasz:

  • 10% przy zakupie ubezpieczeń w wariancie optymalnym
  • 15% przy zakupie ubezpieczeń w wariancie premium
  • Podczas składania wniosku wpisz kod promocyjny ZADBAJ
  • Promocja trwa od 5.10.2022 r. do 4.01.2023 r.

   

  Cena składki obniży się w pierwszym, 5-letnim okresie trwania umowy.

   

  kup ubezpieczenie

 
 
Zakres ubezpieczenia
 
 

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci. Jeśli wskazujesz więcej niż jedną osobę, określ dodatkowo podział pieniędzy pomiędzy wskazane osoby.

 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 

Ubezpieczenie na życie

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A.

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera , w tym OWU, dostępne są na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

Twoja indywidualna suma ubezpieczenia i składka może różnić się od podanej w reklamie.

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibami w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja „W pakiecie taniej” obowiązuje od 5.10.2022 r. do 4.01.2023 r. Promocja skierowana jest do Klientów mBanku S.A. posiadających rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy w mBanku S.A., którzy w okresie trwania promocji złożą wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia życia oraz Ubezpieczenia nowotworu w wariancie optymalnym lub premium. Wniosek o zawarcie umów ubezpieczania musi być złożony w tym samym momencie, tzn. na jednym wniosku klient zaznacza dwa ubezpieczenia. Promocja polega na udzieleniu klientowi: 10% zniżki w składce za każdą umowę Ubezpieczenia na życie oraz umowę Ubezpieczenia nowotworu zawartą w wariancie optymalnym 15% zniżki w składce za każdą umowę Ubezpieczenia na życie oraz umowę Ubezpieczenia nowotworu zawartą w wariancie premium. Zniżki będą przysługiwały również na Ubezpieczenia NNW lub Ubezpieczenia NNW dla dziecka, jeśli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy Ubezpieczenia na życie oraz umowy Ubezpieczenia nowotworu Klient złoży wniosek o zawarcie umowy Ubezpieczenia NNW lub umowy Ubezpieczenia NNW dla dziecka. Zniżka przysługuje pod warunkiem wpisania przez Klienta w odpowiednim polu na wniosku o zawarcie umów ubezpieczenia Kodu zniżkowego o treści „ZADBAJ”. Zniżka przysługuje tylko i wyłącznie na umowy ubezpieczenia zawarte w wariancie optymalnym lub premium. Regulamin promocji „W pakiecie taniej” oraz wszystkie szczegóły promocji i informacje o ubezpieczeniu w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdziesz na  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/