Zakres ubezpieczenia
 
 

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Finanse

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci. Jeśli wskazujesz więcej niż jedną osobę, określ dodatkowo podział pieniędzy pomiędzy wskazane osoby.

 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

więcej

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej

Ubezpieczenie na życie

więcej

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A.

Promocja „Ochrona na zimę” obowiązuje od 17.01.2022 r do 27.02.2022 r.

Promocja skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy w okresie trwania promocji złożą wniosek o zawarcie umowy Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadów dla dziecka i wpiszą w odpowiednim polu na wniosku kod zniżkowy o treści PUCH.

 

Zniżka 10%  obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera oferowanego na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka oferowanego na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia dla dziecka – indeks NNWD/2021/03.

 

Wysokość zniżki odejmowana jest od składki należnej z tytułu każdej z zawartych umów ubezpieczenia w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Po tym okresie zniżka przestaje obowiązywać i składka będzie pobierana w wysokości wskazanej na polisie. 

Zniżka z tytułu promocji nie sumuje się z pozostałymi zniżkami z tytułu innych promocji.

Regulamin promocji „Ochrona na zimę” oraz wszystkie informacje o ubezpieczeniu w tym OWU, znajdziesz na

https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera , w tym OWU, dostępne są na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

Twoja indywidualna suma ubezpieczenia i składka może różnić się od podanej w reklamie.