Promocja do 26.02.2021 r.

Kup pakiet 3 ubezpieczeń życia i zdrowia w wariancie premium lub optymalnym, a zwrócimy Ci 100 zł

Na życie

Na wypadek nowotworu

Dowolne NNW

Dodatkowo zyskasz 10% zniżki na 2 tańsze ubezpieczenia. Sprawdź

 
 
Zakres ubezpieczenia
 
 

Jak kupić ubezpieczenie?

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Pamiętaj również o tym, aby wskazać osobę lub osoby, które otrzymają świadczenia w razie Twojej śmierci. Jeśli wskazujesz więcej niż jedną osobę, określ dodatkowo podział pieniędzy pomiędzy wskazane osoby.

 
Potrzebujesz więcej?

 

Skorzystaj z programu zniżkowego. Im więcej ubezpieczeń życia i zdrowia kupisz, tym więcej razy otrzymasz zniżkę.

Sprawdź, jak kupić ubezpieczenia życia i zdrowia 10% taniej
 
Nie masz jeszcze żadnego ubezpieczenia życia i zdrowia?
  • przy jednoczesnym zakupie 2 ubezpieczeń otrzymasz 10% zniżki na tańsze z nich
  • przy jednoczesnym zakupie 3 ubezpieczeń otrzymasz po 10% zniżki na 2 najtańsze
  • potrzebujesz więcej? Ta sama zasada działa, jeśli kupisz więcej ubezpieczeń
 
Posiadasz już przynajmniej jedno ubezpieczenie życia i zdrowia?
  • otrzymasz 10% zniżki na zakup kolejnego

 

 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

www.axa.pl

 

AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-870 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Sprawdź także:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. promocja trwa od 01.12.2020 roku do 26.02.2021  roku do 23:59 włącznie.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN za wariant optymalny lub premium” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich; złożą wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczący minimum 3  ubezpieczeń  z pakietu ubezpieczeń  życia i  zdrowia w wariancie optymalnym lub premium; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl,serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej, kanału call center, placówki  i nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 100 PLN za zakup minimum 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia w wariancie optymalnym lub premium. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji.

Promocja nie dotyczy osób, które przed dniem rozpoczęcia Promocji odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci.  Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h dla Klientów mBanku S.A., Ubezpieczenie na wypadek nowotworu mWaleczni lub NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych Multikonto.

 

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 100 PLN za wariant optymalny lub premium” dostępnym na: https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/regulamin-promocji-ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia-ze-zwrotem-100pln-od-01.12.2020-do-26.02.2021.pdf

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

 

Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla Klientów, którzy:

1. nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie - co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:

a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;

b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;

c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.

2. mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.

3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do Klientów o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:

a) Klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;

b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;

c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą  naliczane bez Zniżek.

Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek, znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

 

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera

Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks 2019/05 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/