Październik i listopad to miesiące budowania świadomości profilaktyki i prewencji nowotworów piersi i prostaty.

 

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś. Ubezpiecz się na wypadek nowotworu i odbierz 30 zł zwrotu.

 

Promocja trwa do 30.11.2020 r.

 
 
Skorzystaj ze wsparcia finansowego w przypadku zdiagnozowania nowotworu
 

 
Dodatkowo zapewniamy Ci pomoc assistance
 


Bez ograniczeń

 

Do 10 wizyt

 

Do 800 zł

 

Jedna opinia w ramach umowy ubezpieczenia

 

Bez limitu

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Skorzystaj z programu zniżkowego. Im więcej ubezpieczeń życia i zdrowia kupisz, tym więcej razy otrzymasz zniżkę.

Sprawdź, jak kupić ubezpieczenia życia i zdrowia 10% taniej
 
Nie masz jeszcze żadnego ubezpieczenia życia i zdrowia?
  • przy jednoczesnym zakupie 2 ubezpieczeń otrzymasz 10% zniżki na tańsze z nich
  • przy jednoczesnym zakupie 3 ubezpieczeń otrzymasz po 10% zniżki na 2 najtańsze
  • potrzebujesz więcej? Ta sama zasada działa, jeśli kupisz więcej ubezpieczeń
 
Posiadasz już przynajmniej jedno ubezpieczenie życia i zdrowia?
  • otrzymasz 10% zniżki na zakup kolejnego

 

Jak kupić ubezpieczenie?

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 
 


Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 
 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

www.axa.pl

 

AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-869 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

 

22 555 05 06

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Sprawdź także:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie.

mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja trwa od 01.10.2020 roku do 30.11.2020  roku do 23:59 włącznie.

Promocja „Ubezpieczenie na wypadek nowotworu ze zwrotem 30 PLN” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki:

1. są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich;

2. złożą wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek nowotworu;

3. wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia na wypadek nowotworu złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie mbank.pl, w kanale call center lub w placówce ;

4. nie odstąpią od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

 

Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 30 PLN za zakup ubezpieczenia na wypadek nowotworu.

Zwrot w kwocie 30 PLN zostanie wypłacony na prowadzony przez Bank  rachunek Uczestnika Promocji, z którego została pobrana składka za ubezpieczenie, w terminie do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło pobranie składki aktywacyjnej dla ubezpieczenia na wypadek nowotworu, nabytego w trakcie trwania Promocji.

Promocja nie dotyczy osób, które przed dniem rozpoczęcia Promocji odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia na wypadek nowotworu. Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały Ubezpieczenie na wypadek nowotworu mWaleczni.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenie na wypadek nowotworu ze zwrotem 30 PLN” dostępnym na: 

https://www.mbank.pl/pdf/promocje/ubezpieczenia/regulamin-promocji-ubezpieczenie-na-wypadek-nowotworu-ze-zwrotem-30pln-od-01.10.2020-do-30.11.2020.pdf.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu na wypadek nowotworu  w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nowotwor/

Składka 11 złotych miesięcznie dotyczy Ubezpieczenia na wypadek nowotworu - indeks 2019/05 w wariancie podstawowym, dla osoby w wieku 19 - 25 lat. Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu - indeks 2019/05 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II. Twoja składka indywidualna oraz suma ubezpieczenia mogą się różnić się od podanej w reklamie.

 

Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla Klientów, którzy:

1. nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie - co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:

a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;

b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;

c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.

2. mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.

3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do Klientów o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:

a) Klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;

b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;

c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą  naliczane bez Zniżek.

Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek, znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/