Skorzystaj ze wsparcia finansowego w przypadku zdiagnozowania nowotworu
 

 
Dodatkowo zapewniamy Ci pomoc assistance
 


Bez ograniczeń

 

Do 10 wizyt

 

Do 800 zł

 

Jedna opinia w ramach umowy ubezpieczenia

 

Bez limitu

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Jak kupić ubezpieczenie?

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 
 


Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 
 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Sprawdź także:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:
https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks R/2021/03 w wariancie premium i przysługuje po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego typu I, czyli każdego nowotworu złośliwego opisanego kodami rozpoznania od C00 do C97, z wyjątkiem nowotworów złośliwych typu II.
Twoja indywidualna suma ubezpieczenia i składka może różnić się od podanej w reklamie.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na wypadek nowotworu – indeks R/2021/03 na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nowotwor/