Skorzystaj z promocji i zyskaj OCHRONĘ

Kup ubezpieczenie na życie oraz wskazane inne ubezpieczenie życia i zdrowia (ubezpieczenie nowotworu, ubezpieczenia NNW / NNW dla dziecka)

Jeśli masz konto osobiste, wpisz na wniosku kod promocyjny OCHRONA i obniż cenę ubezpieczenia

  • o 10% przy wyborze wariantu optymalnego
  • o 15% przy wyborze wariantu premium

Jeśli masz mKonto Intensive, nie musisz wpisywać kodu, a cena ubezpieczenia obniży się

  • o 15% przy wyborze wariantu optymalnego
  • o 20% przy wyborze wariantu premium

Zniżka naliczy się także na każde kolejne ubezpieczenie życia i zdrowia, które wybierzesz podczas składania wniosku

Promocja trwa od 16.01.2023 r. do 17.04.2023 r.

Skorzystaj ze wsparcia finansowego w przypadku zdiagnozowania nowotworu

 
 

 

 
Dodatkowo zapewniamy Ci pomoc assistance
 


Bez ograniczeń

 

Do 10 wizyt

 

Do 800 zł

 

Jedna opinia w ramach umowy ubezpieczenia

 

Bez limitu

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 
 


Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 
 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

 
Jak wypłacimy świadczenie?

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka

 

Ubezpieczenie na życie

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibami w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja „Zniżka za pakiet” obowiązuje od 16.01.2023 r. do 17.04.2023 r. Promocja skierowana jest do Klientów mBanku S.A. posiadających rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy w mBanku S.A., którzy w okresie trwania promocji w tym samym momencie złożą wniosek (na jednym wniosku lub w czasie jednej rozmowy) o zawarcie Umowy ubezpieczenia życia w wariancie optymalnym lub premium oraz co najmniej jedno z ubezpieczeń: Ubezpieczenia nowotworu, Ubezpieczenia NNW lub Ubezpieczenia NNW dla dziecka w wariancie optymalnym lub premium.

Promocja polega na udzieleniu klientowi:

  • w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie optymalnym - 10% Zniżki w Składce za każdą umowę ubezpieczenia lub 15% Zniżki w Składce, jeśli klient posiada mKonto Intensive lub
  • w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie premium - 15% Zniżki w Składce za każdą umowę ubezpieczenia lub 20% Zniżki w Składce, jeśli klient posiada mKonto Intensive.

Zniżka przysługuje pod warunkiem:

  • w przypadku Klienta posiadającego mKonto Intensive – wyrażenia zgody na przystąpienie do promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola z nazwą promocji na wniosku, w przypadku zawierania umowy za pośrednictwem Call Center – wyrażenia zgody na przystąpienie do promocji w rozmowie
  • w przypadku pozostałych Klientów - wpisania na wniosku o zawarcie umów ubezpieczenia w polu „Wybierz promo­cję” Kodu zniżkowego o treści „OCHRONA” lub podania tego kodu doradcy w przypadku składania wniosku o zawar­cie umów ubezpieczenia za pośrednictwem Call Center

Regulamin promocji „Zniżka za pakiet” oraz wszystkie szczegóły promocji i informacje o ubezpieczeniu w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdziesz na  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/