Zadbaj o siebie i bliskich.
Zyskasz 75 zł zwrotu kupując 3 ubezpieczenia:

 

1x na życie

 

1x na wypadek nowotworu

 

1x dowolne NNW (dla Ciebie, Partnera lub Dziecka)

 
 
Sprawdź najważniejsze informacje
 
 

 
Skorzystaj z dodatkowego pakietu assistance
 
 

Bez ograniczeń

Do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

 

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

 

Do  2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

Do 3 razy

Do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

Do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy.

 

 
Jak kupić ubezpieczenie?

 
Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?
 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 
Jak zgłosić roszczenie?
 

 

www.axa.pl

 

AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-871 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

 

22 555 05 06

 
Jak wypłacimy świadczenie?
 

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

 
Poznaj pakiet ubezpieczeń życia i zdrowia
 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz AXA Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja trwa w dniach 21.10-2.12.2019 r.

Promocja „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN” skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy o indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy; złożą wniosek o zawarcie umów ubezpieczenia dotyczących minimum 3 ubezpieczeń  z pakietu ubezpieczeń  życia i  zdrowia; wniosek o zawarcie umów ubezpieczeń złożą w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej, na stronie www.mBank.pl lub przez telefon, nie odstąpią od żadnej z umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy zwrot w wysokości 75 PLN za zakup  minimum 3 ubezpieczeń z oferty ubezpieczeń życia i zdrowia. Regulamin Promocji określa ubezpieczenia biorące udział w Promocji i ilość umów, które powinny być zawarte.

Promocja nie dotyczy osób, które przed datą rozpoczęcia Promocji  odstąpiły lub wypowiedziały umowę ubezpieczenia: na życie, na wypadek nowotworu, następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka. Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich  6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: Terminowe ubezpieczenie na Życie 24h Klientów mBanku S.A.,  Ubezpieczenie  na wypadek nowotworu mWaleczni lub NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych MultiKonto.

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Ubezpieczenia życia i zdrowia ze zwrotem 75 PLN” dostępnym na   www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

 

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Maksymalny limit świadczeń zwrotu kosztów leków 2 razy max. 300 zł za zdarzenie wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 w wariancie premium. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 na stronie  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/