Sprawdź najważniejsze informacje

 
Z ubezpieczeniem NNW dla dziecka zyskasz dostęp do pakietu assistance

bez ograniczeń

do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

do 2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

do 3 razy

do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Sprawdź jak ubezpieczenie NNW dla dziecka pomogło naszym klientom

Kupił ubezpieczenie NNW
dla córki Oli (10 lat)

 

Kiedy jego córka zachorowała, zadzwonił do Centrum pomocy assistance i skorzystał z domowj wizyty pediatry. Lekarz zbadał Olę i wystawił receptę na leki. Marcin nie musiał płacić za wizytę lekarza (który przyjechał w ciągu 3 godzin od zgłoszenia), a za zakupione w aptece lekarstwa otrzymał zwrot 250 zł.

Kupiła ubezpieczenie NNW
syna Wojtka (13 lat)

 

Syn Olgi pojechał z kolegami na wycieczkę rowerową, podczas której miał nieszczęśliwy wypadek: najechał na gałąź i spadł z roweru. Trafił do szpitala, gdzie spędził 3 dni. Za każdy dzień w szpitalu Olga otrzymała 150 zł. Wojtek za złamanie palca otrzymał - 400 zł, a za uraz stawu łokciowego - 1200 zł. Po zdjęciu gipsu, syn Olgi skorzystał z 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Finanse

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?  

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

Jak zgłosić roszczenie?  

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

Jak wypłacimy świadczenie?  

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

Dostarcz potrzebne dokumenty

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej

Ubezpieczenie na życie

więcej

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej

eKonto Junior

więcej

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A.

Promocja „Ochrona na zimę” obowiązuje od 17.01.2022 r do 27.02.2022 r.

Promocja skierowana jest do klientów mBanku S.A., którzy w okresie trwania promocji złożą wniosek o zawarcie umowy Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera lub Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadów dla dziecka i wpiszą w odpowiednim polu na wniosku kod zniżkowy o treści PUCH.

 

Zniżka 10%  obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera oferowanego na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 lub ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka oferowanego na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia dla dziecka – indeks NNWD/2021/03.

 

Wysokość zniżki odejmowana jest od składki należnej z tytułu każdej z zawartych umów ubezpieczenia w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Po tym okresie zniżka przestaje obowiązywać i składka będzie pobierana w wysokości wskazanej na polisie. 

Zniżka z tytułu promocji nie sumuje się z pozostałymi zniżkami z tytułu innych promocji.

 

Regulamin promocji „Ochrona na zimę” oraz wszystkie informacje o ubezpieczeniu w tym OWU, znajdziesz na

https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dla Dziecka , w tym OWU, dostępne są na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

Twoja indywidualna suma ubezpieczenia i składka może różnić się od podanej w reklamie.