Skorzystaj z promocji i zyskaj OCHRONĘ

Kup ubezpieczenie na życie oraz wskazane inne ubezpieczenie życia i zdrowia (ubezpieczenie nowotworu, ubezpieczenia NNW / NNW dla dziecka)

Jeśli masz konto osobiste, wpisz na wniosku kod promocyjny OCHRONA i obniż cenę ubezpieczenia

  • o 10% przy wyborze wariantu optymalnego
  • o 15% przy wyborze wariantu premium

Jeśli masz mKonto Intensive, nie musisz wpisywać kodu, a cena ubezpieczenia obniży się

  • o 15% przy wyborze wariantu optymalnego
  • o 20% przy wyborze wariantu premium

Zniżka naliczy się także na każde kolejne ubezpieczenie życia i zdrowia, które wybierzesz podczas składania wniosku

Promocja trwa od 16.01.2023 r. do 17.04.2023 r.

Sprawdź najważniejsze informacje

 
Z ubezpieczeniem NNW dla dziecka zyskasz dostęp do pakietu assistance

bez ograniczeń

do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

do 2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

do 3 razy

do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Sprawdź jak ubezpieczenie NNW dla dziecka pomogło naszym klientom

Kupił ubezpieczenie NNW
dla córki Oli (10 lat)

 

Kiedy jego córka zachorowała, zadzwonił do Centrum pomocy assistance i skorzystał z domowj wizyty pediatry. Lekarz zbadał Olę i wystawił receptę na leki. Marcin nie musiał płacić za wizytę lekarza (który przyjechał w ciągu 3 godzin od zgłoszenia), a za zakupione w aptece lekarstwa otrzymał zwrot 250 zł.

Kupiła ubezpieczenie NNW
syna Wojtka (13 lat)

 

Syn Olgi pojechał z kolegami na wycieczkę rowerową, podczas której miał nieszczęśliwy wypadek: najechał na gałąź i spadł z roweru. Trafił do szpitala, gdzie spędził 3 dni. Za każdy dzień w szpitalu Olga otrzymała 150 zł. Wojtek za złamanie palca otrzymał - 400 zł, a za uraz stawu łokciowego - 1200 zł. Po zdjęciu gipsu, syn Olgi skorzystał z 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?  

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

Jak zgłosić roszczenie?  

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

Jak wypłacimy świadczenie?  

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

Dostarcz potrzebne dokumenty

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

 

Ubezpieczenie na życie

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 

eKonto Junior z opaską płatniczą za 0 zł w promocji

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. lub UNIQA TUnŻ S.A. z siedzibami w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja „Zniżka za pakiet” obowiązuje od 16.01.2023 r. do 17.04.2023 r. Promocja skierowana jest do Klientów mBanku S.A. posiadających rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy w mBanku S.A., którzy w okresie trwania promocji w tym samym momencie złożą wniosek (na jednym wniosku lub w czasie jednej rozmowy) o zawarcie Umowy ubezpieczenia życia w wariancie optymalnym lub premium oraz co najmniej jedno z ubezpieczeń: Ubezpieczenia nowotworu, Ubezpieczenia NNW lub Ubezpieczenia NNW dla dziecka w wariancie optymalnym lub premium.

Promocja polega na udzieleniu klientowi:

  • w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie optymalnym - 10% Zniżki w Składce za każdą umowę ubezpieczenia lub 15% Zniżki w Składce, jeśli klient posiada mKonto Intensive lub
  • w przypadku umowy ubezpieczenia w wariancie premium - 15% Zniżki w Składce za każdą umowę ubezpieczenia lub 20% Zniżki w Składce, jeśli klient posiada mKonto Intensive.

Zniżka przysługuje pod warunkiem:

  • w przypadku Klienta posiadającego mKonto Intensive – wyrażenia zgody na przystąpienie do promocji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola z nazwą promocji na wniosku, w przypadku zawierania umowy za pośrednictwem Call Center – wyrażenia zgody na przystąpienie do promocji w rozmowie
  • w przypadku pozostałych Klientów - wpisania na wniosku o zawarcie umów ubezpieczenia w polu „Wybierz promo­cję” Kodu zniżkowego o treści „OCHRONA” lub podania tego kodu doradcy w przypadku składania wniosku o zawar­cie umów ubezpieczenia za pośrednictwem Call Center

Regulamin promocji „Zniżka za pakiet” oraz wszystkie szczegóły promocji i informacje o ubezpieczeniu w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdziesz na  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/