Sprawdź najważniejsze informacje

 

 

 

Skorzystaj z dodatkowego pakietu assistance

 

 

Bez ograniczeń

Do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

 

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

 

Do  2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

Do 3 razy

Do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

Do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy.

 

 

Jak kupić ubezpieczenie?

 

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?

 

 

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

 

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

 

Jak zgłosić roszczenie?

 

 

www.axa.pl

 

AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-871 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

 

22 555 05 06

 

Jak wypłacimy świadczenie?

 

 

Zgłoś szkodę przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

 

Dostarcz potrzebne dokumenty

 

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

 

Wypłacimy świadczenie

 

Poznaj pakiet ubezpieczeń życia i zdrowia

 

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w mBanku. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności dostępne są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks 2019/05 na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/