Skorzystaj z promocji i zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka

  • otwórz eKonto Junior z kartą
  • złóż wniosek o ubezpieczenie NNW dla dziecka
  • na wniosku zaznacz, że chcesz wziąć udział w promocji
  • cena składki automatycznie obniży się o 20%

   

  Promocja trwa od 01.06.2023 r. do 10.08.2023 r.

Sprawdź najważniejsze informacje

 
Z ubezpieczeniem NNW dla dziecka zyskasz dostęp do pakietu assistance

bez ograniczeń

do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

do 2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

do 3 razy

do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Sprawdź jak ubezpieczenie NNW dla dziecka pomogło naszym klientom

Kupił ubezpieczenie NNW
dla córki Oli (10 lat)

 

Kiedy jego córka zachorowała, zadzwonił do Centrum pomocy assistance i skorzystał z domowj wizyty pediatry. Lekarz zbadał Olę i wystawił receptę na leki. Marcin nie musiał płacić za wizytę lekarza (który przyjechał w ciągu 3 godzin od zgłoszenia), a za zakupione w aptece lekarstwa otrzymał zwrot 250 zł.

Kupiła ubezpieczenie NNW
syna Wojtka (13 lat)

 

Syn Olgi pojechał z kolegami na wycieczkę rowerową, podczas której miał nieszczęśliwy wypadek: najechał na gałąź i spadł z roweru. Trafił do szpitala, gdzie spędził 3 dni. Za każdy dzień w szpitalu Olga otrzymała 150 zł. Wojtek za złamanie palca otrzymał - 400 zł, a za uraz stawu łokciowego - 1200 zł. Po zdjęciu gipsu, syn Olgi skorzystał z 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

 
Wniosek możesz złożyć tak, jak Ci wygodnie

 

w zakładce Produkty

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?  

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

Jak zgłosić roszczenie?  

UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie UNIQA

Jak wypłacimy świadczenie?  

Zgłoś szkodę przez stronę www.uniqa.pl, mailowo lub listownie

Dostarcz potrzebne dokumenty

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

Wypłacimy świadczenie

Może Cię zainteresować:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

 

Ubezpieczenie na życie

 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 

eKonto Junior z opaską płatniczą za 0 zł w promocji

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 11124813/A. Promocja „Ochrona juniora” obowiązuje od 01.06.2023 r. do 10.08.2023 r.

Promocja skierowana jest do osób, które otworzą eKonto Junior z kartą w czasie promocji i którzy w czasie promocji złożą wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka – indeks NNWD/2021/03 (OWU) i zaznaczą na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia pole informujące o promocji oraz wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji.

 

Promocja polega na udzieleniu 20% zniżki w każdej miesięcznej składce należnej w pierwszym 5 letnim okresie trwania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka. Zniżka nie przysługuje w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia na kolejny okres.

Regulamin promocji „Ochrona juniora” oraz wszystkie informacje o ubezpieczeniu w tym OWU, znajdziesz na  https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/