Powrót do szkoły to kolejny rok rozwoju, nauki i przygód Twojego dziecka. Zadbaj o to, by podczas najbliższych 12 miesięcy zabezpieczyć dziecko na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Jak to zrobić? To proste! Kup NNW dla swojego dziecka, które chroni je w szkole i po niej.

Z NNW dla dziecka możesz zyskać dostęp do opieki lekarskiej oraz zwrot kosztów zakupu lekarstw.

 
Promocja

Kup NNW dla swojego dziecka i zyskaj 30 zł na zakupy na empik.com

Ubezpiecz dziecko w wieku od 1 do 20 lat

W ciągu 30 dni nie odstępuj od umowy ubezpieczenia i opłać pierwsze 2 składki

Kod na 30 zł do wykorzystania na empik.com otrzymasz SMSem na numer telefonu zarejestrowany w mBanku

Potrzebujesz więcej dla swojego dziecka? Spełnij jego marzenie o pierwszej karcie, rozwijaj jego wiedzę o finansach. Sprawdź.

Sprawdź najważniejsze informacje

 
Z ubezpieczeniem NNW dla dziecka zyskasz dostęp do pakietu assistance

bez ograniczeń

do 4 razy, ale nie więcej niż 2 razy w miesiącu

do 2 razy maks. 300 zł na zdarzenie

do 3 razy

do 2 razy maks. 10 zabiegów na zdarzenie

do 2 razy maks. 1000 zł na zdarzenie

1 lekarze specjaliści, choroby wewnętrzne, chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, dermatolog, psychiatra
2 dotyczy internisty i pediatry

Limity świadczeń odnawiają się co 12 miesięcy. 

Sprawdź jak ubezpieczenie NNW dla dziecka pomogło naszym klientom

Kupił ubezpieczenie NNW
dla córki Oli (10 lat)

 

Kiedy jego córka zachorowała, zadzwonił do Centrum pomocy assistance i skorzystał z domowj wizyty pediatry. Lekarz zbadał Olę i wystawił receptę na leki. Marcin nie musiał płacić za wizytę lekarza (który przyjechał w ciągu 3 godzin od zgłoszenia), a za zakupione w aptece lekarstwa otrzymał zwrot 250 zł.

Kupiła ubezpieczenie NNW
syna Wojtka (13 lat)

 

Syn Olgi pojechał z kolegami na wycieczkę rowerową, podczas której miał nieszczęśliwy wypadek: najechał na gałąź i spadł z roweru. Trafił do szpitala, gdzie spędził 2 dni. Za każdy dzień w szpitalu Olga otrzymała 150 zł. Wojtek za złamanie palca otrzymał - 400 zł, a za uraz stawu łokciowego - 1200 zł. Po zdjęciu gipsu, syn Olgi skorzystał z 10 zabiegów rehabilitacyjnych.

 
Potrzebujesz więcej?

Skorzystaj z programu zniżkowego. Im więcej ubezpieczeń życia i zdrowia kupisz, tym więcej razy otrzymasz zniżkę.

Sprawdź, jak kupić ubezpieczenia życia i zdrowia 10% taniej
 
Nie masz jeszcze żadnego ubezpieczenia życia i zdrowia?
  • przy jednoczesnym zakupie 2 ubezpieczeń otrzymasz 10% zniżki na tańsze z nich
  • przy jednoczesnym zakupie 3 ubezpieczeń otrzymasz po 10% zniżki na 2 najtańsze
  • potrzebujesz więcej? Ta sama zasada działa, jeśli kupisz więcej ubezpieczeń
 
Posiadasz już przynajmniej jedno ubezpieczenie życia i zdrowia?
  • otrzymasz 10% zniżki na zakup kolejnego

 

Jak kupić ubezpieczenie?

Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa?  

Umowę ubezpieczenia zawierasz na 5 lat. Okres ten liczymy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Twoja ochrona rozpocznie się w dniu następnym po dniu, w którym zaakceptujemy wniosek i opłacisz pierwszą składkę. Datę znajdziesz w polisie.

Jak zgłosić roszczenie?  

www.axa.pl

AXA Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-871 Warszawa


z dopiskiem: Obszar Bancassurance i Programy Partnerskie AXA

22 555 05 06

Jak wypłacimy świadczenie?  

Zgłoś szkodę przez stronę www.axa.pl, mailowo lub listownie

Dostarcz potrzebne dokumenty

W ciągu 30 dni uprawnieni otrzymają decyzję o wypłacie świadczenia

Wypłacimy świadczenie

Sprawdź także:

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera

więcej na temat Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera
 

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

więcej na temat Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Promocja trwa od dnia 11.08.2020 r. do 12.10.2020 r. do 23:59 włącznie.

 

Promocja „Witaj szkoło z  Ubezpieczeniem NNW dla dziecka” skierowana jest do Klientów mBanku S.A., którzy spełnią w trakcie trwania Promocji łącznie następujące warunki: są stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na ich rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych polskich, w okresie trwania Promocji złożą wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka (rozstrzygające znaczenie ma data i godzina rejestracji wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w bazie wniosków w systemie informatycznym Banku), Uczestnik Promocji nie skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od żadnej z zawartych umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni od  dnia jej zawarcia. Po spełnieniu ww. warunków Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy bon do Empiku w wysokości 30 zł za zakup jednego lub dwóch ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka i opłaceniu pierwszej  i drugiej składki  za każde  ubezpieczenie.

 

Uczestnik Promocji może zawrzeć maksymalnie 2 umowy  na jedno dziecko w trakcie trwania Promocji. Uczestnik Promocji może otrzymać 1 bon w związku z zawarciem umowy lub umów ubezpieczenia NNW w odniesieniu do 1 ubezpieczonego dziecka.

 

Bon zostanie przesłany w postaci kodu SMS na numer telefonu Uczestnika Promocji, zarejestrowany  w Banku, w terminie 30 dni od momentu spełnienia warunków.

 

Bon otrzymany przez Uczestnika Promocji to równowartość 30 PLN z możliwością wykorzystania  jedynie w sklepie internetowym  na www.empik.com w terminie 12 miesięcy od dnia  udostępnienia bonu  Uczestnikowi Promocji. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

 

Promocja nie dotyczy osób, które w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia Promocji posiadały następujące ubezpieczenia: NNW „Ochrona 24h” dla Posiadaczy rachunków BRE Banku SA otwartych i prowadzonych przez mBank lub NNW Moja Ochrona dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych MultiKonto.

 

 W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej w ramach niniejszej Promocji w ciągu 30 dni od jej zawarcia bon nie zostanie przyznany.

 

Szczegółowe warunki Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Witaj szkoło z Ubezpieczeniem NNW dla dziecka” dostępnym na www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/ .

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dla dziecka, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na:  www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw-dziecko/

 

Podana zniżka 10% jest przeznaczona dla Klientów, którzy:

1. nie posiadają żadnego ubezpieczenia w ramach oferty Ubezpieczeń życia i zdrowia i składając wniosek o Ubezpieczenia życia i zdrowia zakupią – w tym samym momencie - co najmniej dwa ubezpieczenia. Zniżka naliczana jest wówczas wg poniższych zasad:

a) na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego z najwyższą Składką;

b) jeśli wszystkie ubezpieczenia mają taką samą składkę Zniżka naliczana jest na wszystkie z wyjątkiem jednego z tych ubezpieczeń;

c) jeśli co najmniej dwa ubezpieczenia mają taką samą składkę, wyższą niż pozostałe ubezpieczenia to Zniżka naliczana jest na wszystkie ubezpieczenia z wyjątkiem jednego spośród tych z taką samą najwyższą Składką.

2. mają już co najmniej jedno ubezpieczenie w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia i składają wniosek o kolejne Ubezpieczenie życia i zdrowia. Zniżka naliczana jest na każde kolejne ubezpieczenie zakupione w ramach Ubezpieczeń życia i zdrowia.

3. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia (tj. odstąpienia, wypowiedzenia lub jej rozwiązania w związku z brakiem płatności wymaganych składek), a w odniesieniu do Klientów o których mowa w pkt 2 powyżej w przypadku zakończenia ostatniej umowy ubezpieczenia, na której nie była naliczona Zniżka, następuje ponowne przeliczenie Zniżek. W wyniku przeliczenia:

a) Klient traci prawo do Zniżki, jeśli pozostało tylko jedno ubezpieczenie, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżki;

b) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są różnej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z ubezpieczeń z najwyższą składką; tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą naliczane bez Zniżek;

c) jeśli pozostało więcej niż jedno ubezpieczenie, a składki są tej samej wysokości klient traci prawo do Zniżki do jednego z tych ubezpieczeń, tzn. kolejne Składki za to ubezpieczenie będą  naliczane bez Zniżek.

Pozostałe Zniżki pozostają w mocy.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje na temat zniżek, znajdują się w Regulaminie programu zniżkowego dla Klientów mBanku S.A. na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/