Gotówka z karty kredytowej spłacana w ratach

więcej na temat Gotówka z karty kredytowej spłacana w ratach

Zakupy, kolacja w restauracji, nowy telewizor czy też pokój w hotelu… Płać za wszystko kartą kredytową, a wydaną kwotę rozłóż na wygodne raty.

 

 

Zobacz, jakie to proste:

za codzienne zakupy

 

i rozłóż jedną lub kilka płatności kartą (o łącznej wartości powyżej 300 zł) na wygodne raty

(od 3 do 60) i gotowe!

Co zyskujesz?

uruchomienie usługi jest darmowe – odsetki naliczane są wyłącznie od kwoty rozłożonej na raty

oprocentowanie nominalne usługi to tylko 7,2% w skali roku

z usługi można korzystać wiele razy. Łączna wartość wydatków rozłożonych na raty nie może jednak przekroczyć 80% limitu karty kredytowej

Jak uruchomić usługę Spłaty na raty karty kredytowej?

 • w menu głównym wejdź w zakładkę Finanse i w sekcji Karty wybierz Wszystkie
 • wskaż wybraną kartę kredytową i z menu, które się pojawi na dole ekranu wybierz opcję Rozłóż na raty

 

Złóż wniosek

801 300 800

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

 

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Jak spłacić ratę usługi Spłaty na raty karty kredytowej?

  • Rata zostanie spłacona automatycznie wraz ze spłatą zadłużenia karty kredytowej zgodnie z ustaloną wcześniej datą do spłaty karty. Rata jest doliczona do kwoty minimalnej spłaty na wyciągu karty kredytowej. Po spłacie każdej raty saldo dostępnych środków na karcie kredytowej powiększy się o kwotę spłaty. 
   Wcześniejszej spłaty usługi można dokonać samodzielnie w serwisie lub na mLinii.

 •  

  Jak na wyciągu widoczna jest rata za usługę Spłaty na raty?

  • Na wyciągu widoczna jest kwota raty, ale nie jest wyszczególniona przy minimalnej kwocie do spłaty - jest ona do niej doliczona.

   Pierwsza rata nie jest widoczna na wyciągu karty kredytowej przygotowanym zaraz po uruchomieniu usługi, a tym samym nie jest doliczona do kwoty minimalnej. Pierwsza rata znajdzie się dopiero na kolejnym wyciągu (drugim licząc od daty uruchomienia usługi). Jeśli wyciąg zostanie przygotowany np. po 10 dniach od uruchomienia usługi, to nie będzie na nim doliczonej raty, bo się jeszcze nie pobrała.

   Ostatnia rata pojawi się na wyciągu karty kredytowej przygotowanym już po całkowitej spłacie usługi. Klient będzie musiał spłacić kartę kredytową zgodnie z wyciągiem. Środki na karcie kredytowej pozostaną do dyspozycji klienta.

 •  

  Dlaczego bank naliczył mi odsetki skoro spłaciłem całe zadłużenie z wyciągu?

  • Może być kilka powodów:

   • jeżeli wypłacałeś gotówkę w bankomacie to zgodnie z tabelą opłat naliczyliśmy Ci odsetki od transakcji gotówkowych. Odsetki naliczamy od dnia rozliczenia transakcji do dnia spłaty.
   • spłaciłeś zadłużenie później niż dzień wymaganej spłaty podany na wyciągu. Opóźnienie nawet o jeden dzień powoduje naliczenie odsetek od wszystkich transakcji od dnia ich rozliczenia do dnia spłaty
   • jeśli spłaciłeś zadłużenie z ostatniego wyciągu, a nie spłacałeś wyciągów w poprzednich okresach rozliczeniowych, odsetki naliczyły się od niespłaconego kapitału z poprzednich cykli. Spłacasz zawsze najstarsze zadłużenie.
 •  

  Dlaczego kwota częściowej spłaty nie powiększyła salda dostępnego na karcie?

   • jeśli na ostatnim wyciągu występowały odsetki, opłaty i prowizje, to właśnie je spłacasz w pierwszej kolejności. Spłata odsetek, opłat i prowizji zmniejsza zadłużenie karty, ale nie powiększa dostępnego limitu, dlatego saldo się nie zwiększyło, ale zmniejszyło się zadłużenie na karcie.
   • jeśli na ostatnim wyciągu była przeksięgowana rata kredytu spłaty na raty, to w pierwszej kolejności spłacasz odsetki. Spłata części odsetkowej przeksięgowanej raty zmniejsza zadłużenie karty, ale nie powiększa dostępnego limitu, dlatego saldo się nie zwiększyło.

Nota prawna

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje dotyczące usługi Spłaty na raty są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie https://www.mbank.pl/indywidualny/uslugi/karty/splaty-na-raty/zakupy-na-raty/. Oprocentowanie nominalne w skali roku usługi Spłaty na raty dla karty World Elite Mastercard dla kart wydanych od 27.04.2018 r. wynosi 6,7%, dla kart wydanych od 4.02.2016 do 26.04.2018 r wynosi 6,2% dla kart, których oprocentowanie oparte jest o stopę lombardową wynosi od 1,365% do 2%. Dla pozostałych kart wynosi 7,2%.