Z usługi Spłaty na raty możesz skorzystać w różnych sytuacjach

 

Przelej gotówkę z karty na swoje konto i spłacaj ją w ratach

 

Złóż wniosek o podwyższenie limitu Twojej karty i spłacaj tę kwotę w ratach

Zakupy na raty z kartą kredytową

 • płać za wszystko kartą kredytową, a wydaną kwotę rozłóż na raty
 • odsetki naliczamy od kwoty, którą rozkładasz na raty
 • oprocentowanie nominalne usługi to 18,5% w skali roku
 • z usługi możesz korzystać wiele razy – łączna wartość wydatków rozłożonych na raty nie może jednak przekroczyć 80% limitu karty kredytowej
 • spłata na raty jest darmowa

Jak uruchomić usługę Spłaty na raty karty kredytowej

Złóż wniosek o usługę Spłaty na raty i rozłóż płatności kartą (powyżej 300 zł) na raty (od 3 do 60)

wejdź w zakładkę Produkty > Karty > Wszystkie. Wybierz kartę kredytową i kliknij Rozłóż na raty

Złóż wniosek

Znajdź na mapie

Zobacz, jakie to proste

za codzienne zakupy

i rozłóż jedną lub kilka płatności kartą (o łącznej wartości powyżej 300 zł) na wygodne raty

(od 3 do 60) i gotowe

 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak spłacić ratę usługi Spłaty na raty karty kredytowej?

  • Ratę pobierzemy automatycznie ze spłatą zadłużenia karty kredytowej w ustalonym przez Ciebie dniu spłaty karty. Ratę sprawdzisz na wyciągu – doliczymy ją do kwoty minimalnej spłaty. Po spłacie każdej raty saldo dostępnych środków na karcie kredytowej powiększy się o spłaconą kwotę.
   Raty możesz spłacić wcześniej – w serwisie transakcyjnym lub na mLinii.

 •  

  Dlaczego naliczyliście mi odsetki, skoro mam spłacone całe zadłużenie z wyciągu?

  • Jeżeli wypłacasz gotówkę w bankomacie to zgodnie z tabelą opłat naliczyliśmy Ci odsetki od transakcji gotówkowych. Odsetki naliczamy od dnia rozliczenia transakcji do dnia spłaty.

   Opóźnienie spłaty nawet o jeden dzień powoduje, że naliczamy odsetki od dnia ich rozliczenia do dnia spłaty. Sprawdź datę na wyciągu.

   Pamiętaj, że zawsze spłacasz najstarsze zadłużenie, dlatego upewnij się, czy na pewno spłaciłeś wszystkie wyciągi.

   Jeśli spłacasz zadłużenie z ostatniego wyciągu, a nie spłacasz wyciągów z poprzednich, odsetki naliczymy od niespłaconej kwoty z poprzednich cykli. Spłacasz zawsze najstarsze zadłużenie.

 •  

  Dlaczego kwota częściowej spłaty nie powiększyła salda dostępnego na karcie?

  • Jeśli na ostatnim wyciągu występowały odsetki, opłaty i prowizje, to właśnie je spłacasz w pierwszej kolejności. Zadłużenie na karcie zmniejsza się, ale nie zwiększa się dostępne saldo.

   Jeśli na ostatnim wyciągu była przeksięgowana rata kredytu Spłaty na raty, to w pierwszej kolejności spłacasz odsetki. Spłata części odsetkowej przeksięgowanej raty zmniejsza zadłużenie karty, ale nie powiększa salda.Fundacja Języka Polskiego przyznała nam „Językowy znak jakości”, który potwierdza, że treści na naszej stronie są przyjazne, proste i zrozumiałe. Dowiedz się więcej.

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegółowe informacje dotyczące usługi Spłaty na raty są określone w Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie.

 

Oprocentowanie nominalne w skali roku usługi Spłaty na raty dla karty World Elite Mastercard dla kart wydanych od 27.04.2018 r. wynosi 18%, dla kart wydanych od 4.02.2016 do 26.04.2018 r wynosi 17,5%, dla kart, których oprocentowanie oparte jest o stopę lombardową wynosi od 17,06% do 18,5%. Dla pozostałych kart wynosi 18,5%.