Naszą misją jest oferowanie skutecznych rozwiązań finansowych wspierających rozwój biznesu. Bazujemy na partnerstwie i profesjonalizmie, dzięki czemu nasze propozycje sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

 

Spółka (jako Polfactor SA) utworzona została przez BRE Bank i Intermarket Bank AG w 1995 roku i jest jednym z pionierów polskiej branży faktoringu. Od ponad 20 lat konsekwentnie budujemy pozycję rynkową oferując usługi faktoringowe na najwyższym poziomie. W oparciu o  własne doświadczenie i wiedzę, a także korzystając ze wsparcia akcjonariusza.

 

mFaktoring zapewnia klientom finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, profesjonalne zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i efektywne egzekwowanie należności. Oferuje usługi: faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe.

 

Jesteśmy liderem w stosowaniu rozwiązań informatycznych wśród firm faktoringowych. Do obsługi klientów wykorzystujemy specjalny program informatyczny - Internetowy Serwis Zarządzania Umową Faktoringu – Client Manager. Program zapewnia klientom dostęp do informacji o należnościach w trybie on-line, bez konieczności przesyłania faktur w wersji papierowej. Rozwiązanie to poprawia efektywność naszych działań operacyjnych, a przede wszystkim pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie należnościami przez naszych klientów.

Spółka  posiada oddziały w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. Usługi mFaktoring są nierozerwalną częścią oferty korporacyjnej mBanku. Dlatego oferta spółki jest dostępna także we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów MSP i korporacji na terenie Polski.

Członkostwo w organizacjach branżowych

mFaktoring jest pierwszą polską firmą, która uzyskała członkostwo w największej międzynarodowej sieci faktorów Factors Chain International. Należymy także do Polskiego Związku Faktorów, zrzeszającego firmy faktoringowe w Polsce.

 

Factors Chain International (FCI)

FCI jest międzynarodową organizacją zrzeszającą największe firmy faktoringowe na świecie oraz banki oferujące faktoring. Celem działania organizacji jest usprawnienie funkcjonowania handlu międzynarodowego poprzez finansowanie faktoringiem transakcji handlowych oraz zapewnienie usług powiązanych np. udzielanie gwarancji wypłacalności. Obecnie FCI zrzesza 273 faktorów z 74 krajów. FCI pomaga członkom osiągnąć przewagę konkurencyjną w zakresie międzynarodowych usług faktoringowych poprzez:

 • możliwość wykorzystania ogólnoświatowej sieci renomowanych firm faktoringowych
 • nowoczesny system komunikacji on-line, zapewniający efektywne kosztowo świadczenie usług
 • wiarygodną konstrukcję prawną chroniącą zarówno eksporterów jak i importerów
 • wystandaryzowane procedury gwarantujące jednolitą jakość
 • zestaw programów szkoleniowych
 • międzynarodową promocję skoncentrowaną na pozycjonowaniu faktoringu międzynarodowego
  jako preferowanego narzędzia finansowania.

 

Polski Związek Faktorów (PZF)

Polski Związek Faktorów (PZF) jest organizacją zrzeszającą największe instytucje faktoringowe działające w Polsce.
PZF został zarejestrowany w 2006 roku jako kontynuacja Konferencji Instytucji Faktoringowych.

 

Cele PZF

 • promocja usług faktoringowych poprzez współpracę z mediami,
  budowanie wspólnego wizerunku PZF, szerzenie pozytywnych aspektów usług faktoringowych
 • edukacja poprzez szkolenia dla członków PZF, seminaria dla przedsiębiorców
 • wspólne działania na rzecz zmiany otoczenia prawnego

Oferta spółki

Faktoring z regresem

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy

Gwarancja importowa

Zarząd Spółki

 

Katarzyna Bajerowska

Prezes Zarządu

Dołączyła do mFaktoring w kwietniu 2018 roku. Związana jest z sektorem finansowym od 1999, gdzie pełniła funkcje zarządcze zarówno w zespołach sprzedażowych jak i produktowych. Do 2014 roku kierowała obszarem bankowości transakcyjnej, obejmującej cash management i finansowanie handlu. Od 2014 roku zajmowała stanowisko dyrektora regionu sprzedażowego w Banku Handlowym Citi, gdzie odpowiadała między innymi za segmenty klientów: MME, SME i sektor publiczny. W latach 2010-2015 pełniła funkcję członka rady nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej, a od 2015 członka rady nadzorczej Handlowy Leasing.

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

 

Adres do korespondencji
mFaktoring S.A.
ul. Królewska 14
00-065 Warszawa
kontakt@mfaktoring.pl
Kontakt telefoniczny
+48 22 829 14 60
fax +48 22 829 14 99
opłata zgodnie z taryfą operatora