mFaktoring zapewnia klientom korporacyjnym finansowanie bieżącej działalności, profesjonalne zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i efektywne egzekwowanie należności. Oferuje usługi: faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe.

 

Do codziennej obsługi faktoringu udostępniamy naszym klientom internetowy serwis Strefa klienta mFaktoring, który pozwala na wprowadzanie faktur – pojedynczo lub w zestawieniach, oferuje bogatą bazę raportów, a przede wszystkim umożliwia podgląd aktualnego stanu rozliczeń. Spółka posiada oddziały w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu, a jej oferta jest dostępna także we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów MSP i korporacji na terenie Polski.

 mBank posiada 100% udziałów w mFaktoring.

Zarząd spółki

Prezez Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

 

Członek Rady Nadzorczej

 

Kontakt

mFaktoring S.A.
ul. Królewska 14
00-065 Warszawa