Banki posiadają odpowiednie rozwiązania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. śmierć współmałżonka. Dzięki nim, w obliczu takiej sytuacji, najbliżsi mogą uzyskać dostęp m.in. do środków na koncie osoby zmarłej.
Jak rozwiązać trudne kwestie bankowe w obliczu rodzinnych wyzwań?

Finanse najbliższych – co robić w przypadku śmierci?

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ogromną tragedią. W obliczu takiego dramatu trudno jest myśleć o kwestiach finansowych. Niestety, prędzej czy później przyjdzie czas na to, by zorientować w przepisach. Znajomość prawa to jedyny sposób, by uzyskać dostęp do pieniędzy pozostawionych przez bliskich.

W zależności od tego, o jakich środkach mowa, rozwiązania będą wyglądać nieco inaczej.

Pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym po śmierci właściciela konta zostają rozdysponowane na spadkobierców.

Muszą oni przedstawić w banku postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Po śmierci właściciela rachunku wygasają wszystkie wystawione przez niego pełnomocnictwa. Oznacza to, że nikt nie ma prawa do wypłaty środków zgromadzonych na koncie przed uzyskaniem stosownych dokumentów. Więcej

 

Jednocześnie, ustawa o prawie bankowym daje każdemu posiadaczowi konta, lokaty lub konta oszczędnościowego możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. Bank ma wtedy obowiązek wypłaty pieniędzy na konto osoby wskazanej w dokumencie. Dzięki tej dyspozycji, najbliżsi osoby zmarłej mogą otrzymać środki bez konieczności czekania na postępowanie spadkowe. Właściciel konta może polecić wypłatę różnych kwot różnych osobom  z najbliższej rodziny np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, czy rodzeństwu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Śmierć kredytobiorcy, a wymagalność spłaty kredytu. Jak to działa?

Przyjmowanie środków po osobie zmarłej to nie wszystko. Warto mieć świadomość kosztów, które ewentualnie będziemy zmuszeni pokryć po śmierci bliskiego. Dziedziczenie długów oznacza, że zobowiązania pieniężne po śmierci kredytobiorcy mogą spocząć na rodzinie. Spłata kredytów ciąży na spadkobiercach wskazanych w testamencie. Jeśli testament nie został spisany, zastosowanie mają przepisy o dziedziczeniu, co oznacza, że to najbliższa rodzina będzie spłacać kredyt po zmarłym.

Dobrym rozwiązaniem przy zaciąganiu kredytu jest wykupienie ubezpieczenia. W mBanku ubezpieczenie gwarantuje pomoc na wypadek zdarzeń losowych.

Ubezpieczamy:

 • utratę pracy – również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,

   

 • poważne zachorowanie,

   

 • pobyt w szpitalu i śmierć.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego czy hipotecznego na wypadek śmierci kredytobiorcy zobowiązuje bank do pokrycia salda zadłużenia z dnia śmierci ubezpieczonego.

Rozwód – jak rozwiązać kwestie wspólnych zobowiązań finansowych?

Na początek kilka faktów.

Zawierając związek małżeński, zgodnie z prawem między dwojgiem ludzi powstaje wspólnota majątkowa. Możesz jeszcze przed ślubem podpisać rozdzielność majątkową, która nie dopuszcza do powstania wspólnoty. Oznacza to, że wszystkie finansowe zobowiązania, ale również zarobki będą traktowane niezależnie wobec każdego z małżonków. W takiej sytuacji kredyt zaciągnięty przez jedną osobę pozostaje wyłącznie jej zobowiązaniem.

Inaczej jest w przypadku wspólnego kredytu. Opcji jest kilka.

  • W przypadku rozwodu najczęściej decydujemy się na przepisanie kredytu hipotecznego na jedną osobę – tę, która zostaje w mieszkaniu. Warto pamiętać, że ustne ustalenia między małżonkami nie są dla banku wiążące. Musisz dostarczyć do banku wniosek zwolnienia jednej ze stron ze spłaty kredytu. Wzór wniosku znajdziesz tutaj. ?
  • Innym rozwiązaniem jest spłata części kredytu hipotecznego przez jedną ze stron lub podzielenie spłaty tak, by po rozwodzie nadal wspólnie regulować kolejne raty.
  • Istnieje też możliwość sprzedaży mieszkania i podział kwoty otrzymanej od kupującego.

Śmierć właściciela pojazdu – co dalej z własnością?

Odrębnym problemem jest kwestia dziedziczenia samochodu po osobie zmarłej. Jeśli nie ma testamentu, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego lub stwierdzenie u notariusza nabycia spadku. Dopiero po otrzymaniu odpowiednich dokumentów możliwe będzie przerejestrowanie samochodu. W tym celu musisz udać się do urzędu komunikacji z kompletem dokumentów. Czego będziesz potrzebować?

 • wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu

   

 • dowodu własności pojazdu

   

 • karty pojazdu

   

 • dokumentu tożsamości

Po dopełnieniu wszystkich formalności ( w tym opłat) stajesz się pełnoprawnym właścicielem pojazdu.
Warto również wspomnieć, że ubezpieczenie OC samochodu nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela pojazdu- również przechodzi na spadkobiercę.

 • W przypadku samochodu na kredyt sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku kredytu hipotecznego. Obowiązek dalszej spłaty zobowiązania spada na spadkobierców, którzy dziedziczą nie tylko dobra materialne, ale również długi. Sytuacja jest łatwiejsza, jeśli kredyt na samochód był ubezpieczony. Wtedy ubezpieczyciel pokrywa część zobowiązania, ułatwiając spłatę. Dlatego też przy zaciąganiu kredytów, warto dokupić do nich ubezpieczenie, które jest dużym wsparciem na wypadek wielu nieprzewidzianych sytuacji losowych.

 
Przeczytaj także

Wspólny budżet domowy. 3 podpowiedzi, jak nim zarządzać.

więcej

Wspólny budżet domowy. 3 podpowiedzi, jak nim zarządzać.

więcej

Spodziewaj się niespodziewanego. Wydatki, które mogą Cię zaskoczyć

więcej

Pełnomocnictwo do konta bankowego

więcej

Ubezpieczenie kredytu

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oraz szczególnych warunkach ubezpieczenia dla Kredytobiorców, którzy zawarli z mBankiem umowę o kredyt gotówkowy lub kredyt samochodowy. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Więcej informacji o ubezpieczeniu: www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytugotowkowego/ Opłata za połączenie zgodna z aktualnym cennikiem operatora

 

Ubezpieczenie auta

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance Midi i Zieloną Kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na www.mBank.pl/moto. Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Wysokość składki płaconej w ratach jest wyższa niż w przypadku składki płaconej jednorazowo. Holowanie auta w wariancie ubezpieczenia Midi odbywa się w odległości do 75 km w przypadku wypadku lub awarii ubezpieczonego auta. W wariancie ubezpieczenia Midi w przypadku awarii, kradzieży lub wypadku pojazdu, zapewniamy samochód zastępczy max klasy B do 2 dób. Aby otrzymać samochód zastępczy oraz holowanie auta należy spełnić warunki wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie AC obejmie swoją ochroną szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży samochodu wskutek wszelkich zdarzeń, które miały miejsce w czasie trwania ochrony AC z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w rozdziale I punkcie 5 i w rozdziale VII punkt 5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.