Jak szacują eksperci, w Polsce na kontach bankowych i w Otwartych Funduszach Emerytalnych znajduje się blisko kilkanaście miliardów złotych, które… nie należą do nikogo. To pozostałość po zmarłych klientach lub osobach, które zapomniały o środkach na swoim koncie. Życie może zaskoczyć Cię w momencie, w którym najmniej się tego spodziewasz. Dodatkowe pieniądze mogą przydać się bliskim w trudnej chwili. Jak przygotować się na podobne sytuacje i zabezpieczyć finansowo na wypadek zdarzeń losowych? Jak ustanowić pełnomocnika lub dopisać współposiadacza do rachunku? Jaki zakres ubezpieczenia wybrać? Podpowiadamy.

Wspólne konto czy pełnomocnictwo? Co sprawdzi się lepiej?

Chcąc umożliwić najbliższym dostęp do Twojego konta bankowego, możesz skorzystać z kilku rozwiązań. Do najpopularniejszych należą pełnomocnictwo do konta oraz jego współdzielenie. Jaka jest między nimi różnica?

oznacza, że zarówno Ty, jak i druga osoba macie takie same prawa w zakresie jego użytkowania. Współwłaściciele mogą samodzielnie dysponować środkami, wypłacać je i zarządzać rachunkiem.

bankowego to natomiast umożliwienie drugiej osobie skorzystania z konta – w określonych sytuacjach i zakresie możliwości. Wyróżnia się dwa rodzaje pełnomocnictw: Więcej

 
 • Pełnomocnictwo rodzajowe do dysponowania rachunkiem – osoba upoważniona ma prawo do dysponowania rachunkiem oraz powiązanymi z nim kontami na takich samych zasadach co jego właściciel, z zastrzeżeniem czynności określonych w regulaminie (osoba udzielająca takiego pełnomocnictwa sama decyduje, na co pozwala upoważnionemu. Może to być jedynie wykonywanie przelewów na określone rachunki lub do konkretnej kwoty albo wyłącznie dostęp do salda).
 • Pełnomocnictwo szczególne – To „węższy” rodzaj pełnomocnictwa. Pełnomocnik szczególny może dysponować środkami na rachunku jedynie za pomocą karty debetowej. Nie ma wglądu w szczegóły rachunku ani dostępu do serwisu internetowego i nie może składać innych dyspozycji oprócz tych, związanych z użytkowaniem swojej karty.

Co w praktyce oznacza uzyskanie pełnomocnictwa do konta? To przede wszystkim możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku właściciela. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w obliczu nieprzewidzianych sytuacji. Pieniądze mogą okazać się potrzebne np. podczas leczenia lub rehabilitacji. 

zarówno osoba spokrewniona, jak i niespokrewniona. Wymogiem jest pełnoletność i posiadanie zdolności do czynności prawnych.

osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych będąca rezydentem lub osoba, która ukończyła 13 rok życia. Dodatkowo pełnomocnik powinien posiadać adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej

 

Pełnomocnictwa można udzielić na kilka sposobów – za pośrednictwem aktu notarialnego, infolinii lub zarządzając rachunkiem bankowym. W przypadku mBanku można to zrobić przez internet. Wzór wniosku znajdziesz w głównym panelu po zalogowaniu na konto. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Inną formą udzielenia dostępu do konta jest dyspozycja – więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Kto może zostać współwłaścicielem lub pełnomocnikiem konta bankowego?


W jednym i drugim przypadku powinna być to osoba, którą darzysz zaufaniem. Pamiętaj, że oferujesz dostęp do własnych pieniędzy, dlatego taką decyzję warto dokładnie przemyśleć. 

Jak zabezpieczyć finansowo bliskich?

Poza współdzieleniem i pełnomocnictwem do konta istnieją jeszcze inne formy zabezpieczenia finansowego, które mogą pomóc w obliczu trudnej sytuacji. Jednym z nich jest ubezpieczenie na życie, które gwarantuje wypłatę określonej sumy w momencie, gdy osoba ubezpieczona dozna nieszczęśliwego wypadku.

 

Czym kierować się wybierając polisę na życie?

 • zapoznaj się dokładnie z warunkami ubezpieczenia

 • dowiedz się, w jakich sytuacjach Tobie lub Twoim bliskim przysługują pieniądze

 • poznaj wszystkie wyłączenia

 • dowiedz się, jaką sumę obejmuje odszkodowanie

 • sprawdź, kto może być objęty ochroną ubezpieczeniową

O ubezpieczeniu warto pamiętać także w przypadku podróży samochodem. Podstawowe OC pokrywa jedynie szkody, do których doszło wskutek wypadku spowodowanego przez osobę ubezpieczoną. Ten zakres warto rozszerzyć np. o NNW. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje przede wszystkim ochronę osobie ubezpieczonej

Dlaczego warto ubezpieczyć kredyt?

Ubezpieczeniem warto objąć nie tylko siebie, ale również własne zobowiązania finansowe. Wiele banków oferuje klientom ubezpieczenie kredytu jako formę zabezpieczenia spłaty w przypadku dużych kwot finansowania. To rozwiązanie może okazać się niezwykle przydatne, zwłaszcza w sytuacji, gdy stajesz w obliczu trudnej sytuacji finansowej np. w wyniku utraty pracy. W zależności od wybranego zakresu ochrony, ubezpieczyciel ureguluje całość lub część zobowiązania.

 

Od jakich sytuacji chroni ubezpieczenie kredytu w mBanku?

 • utraty pracy

 • utraty pracy za porozumieniem stron

 • poważnego zachorowania

 • pobytu w szpitalu

 • śmierci

Ubezpieczenie kredytu, zwłaszcza w przypadku wysokich kwot, pozwala odciążyć domowe finanse i najbliższych. Co więcej, mBank w swojej ofercie oferuje także ubezpieczenie nieruchomości w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

Więcej na temat wszystkich wariantów ubezpieczenia nieruchomości dowiesz się tutaj.

 
Przeczytaj także

 

Wspólny budżet domowy. 3 podpowiedzi, jak nim zarządzać.

 

Spodziewaj się niespodziewanego. Wydatki, które mogą Cię zaskoczyć

 

Pełnomocnictwo do konta bankowego

 

Oszczędzanie na emeryturę, czyli jak zabezpieczyć przyszłość swoją oraz najbliższych?

Ubezpieczenie na życie
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 300 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie – indeks L/2021/03 w wariancie premium w przypadku śmierci. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie – indeks L/2021/03 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-na-zycie
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach życia i zdrowia, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/strona-glowna/

Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera
Maksymalna Suma Ubezpieczenia 150 tys. zł wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 w wariancie premium w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Twoja indywidualna suma ubezpieczenia może różnić się od podanej w reklamie. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Ciebie i Partnera – indeks NNW/2021/03 na stronie www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-ochronne/ubezpieczenie-nnw/

Ubezpieczenie kredytu i nieruchomości w mBanku
Ten materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oraz szczególnych warunkach ubezpieczenia dla Kredytobiorców, którzy zawarli z mBankiem umowę o kredyt gotówkowy lub kredyt samochodowy. Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Więcej informacji o ubezpieczeniu: www.mBank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytugotowkowego/ Opłata za połączenie zgodna z aktualnym cennikiem operatora