Podstawowe informacje

zniżki na pakiet OC/AC przez internet

składka OC już od 664 zł za rok

składka płatna jednorazowo lub w ratach

 

Ważne informacje

 •  

  Kto może kupić ubezpieczenie?

   • właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce

   Jakie pojazdy można ubezpieczyć:

   Prywatne:

   • pojazdy osobowe, w tym te z nadwoziem osobowym,

   ale zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe lub terenowe

   • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

   Służbowe

   • wykorzystywane w działalności gospodarczej

    

   Umowę ubezpieczenia należy zawrzeć najpóźniej m.in.:

   • w dniu rejestracji pojazdu
   • przed końcem obowiązywania aktualnej polisy
   • w dniu zakupu pojazdu, jeżeli nie posiada on ważnej polisy OC
 •  

  Jakie zdarzenia są objęte ochroną?

  • Ubezpieczenie OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe podczas:

   • prowadzenia pojazdu
   • zatrzymania lub postoju pojazdu
   • wsiadania i wysiadania z pojazdu
   • załadunku towaru do pojazdu i jego rozładunku
 •  

  Zakres terytorialny

   • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terytorium Polski i innych krajów Europy, z wyłączeniem państw: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Azerbejdżan
   • na terytorium wymienionych państw obowiązuje ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym, tzw. zielona karta. Możesz ją otrzymać bezpłatnie do swojej polisy OC
 •  

  Jak długo trwa ochrona ubezpieczeniowa?

  • 12 miesięcy

   Polisa odnawia się automatycznie po upływie 12 miesięcy. Jeśli chcesz zrezygnować z ubezpieczenia, wypowiedź je najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem obowiązującej umowy.

 •  

  Ile wynosi suma gwarancyjna?

  • w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych

   • szkody majątkowe 1 000 000 euro
   • szkody osobowe 5 000 000 euro
 •  

  Jak pobieramy składkę?

  • Możesz wybrać płatność jednorazową lub w ratach (2, 4, 12 rat). Składkę pobierzemy z Twojego rachunku.

 •  

  Za jakie szkody AXA nie odpowiada?

  • AXA nie odpowiada za szkody m. in.:

   • wyrządzone na ubezpieczonym pojeździe przez kierującego pojazdem (tzn. uszkodzenia, zniszczenie, utrata mienia)
   • gdy szkoda dotyczy bagażu, ładunków lub przesyłek przewożonych za opłatą
   • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

   Ponadto AXA może zażądać od kierującego pojazdem zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC, jeżeli kierujący pojazdem m.in.:

   • wyrządził szkodę umyślnie
   • wyrządził szkodę w stanie nietrzeźwości
   • wyrządził szkodę po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
   • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym zbiegł z miejsca zdarzenia
    Pełna lista włączeń znajduje się w OWU

   Więcej szczegółów w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, która znajduje się na tutaj.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia AC?

Dobierz odpowiedni dla Ciebie wariant ubezpieczenia. Zwróć uwagę na najważniejsze elementy ubezpieczenia,
które wpływają na zakres i cenę ochrony:

 • Zastanów się, czy chcesz, by wycena szkody bazowała na cenach części oryginalnych lub wartości faktur z serwisu (wariant Serwis). Jeśli wolisz tańszą wersję – wybierz wariant Wycena, który odnosi się do cen części zamiennych.
 • W wariancie Serwis wysokość odszkodowania zależy od faktycznej wyceny szkody, w wariancie Wycena – od kosztorysu naprawy.
 • W wariancie Serwis likwidacja szkody może odbyć się bezgotówkowo (serwis rozliczy się z Ubezpieczycielem). Jeśli wybierzesz opcję gotówkową, kwotę, która wynika z wyceny, otrzymasz „do ręki”. W wariancie Wycena odszkodowanie trafi na Twoje konto.
 • Możesz zmniejszyć składkę, decydując się na udział własny w szkodzie. Zastanów się jednak, czy – w przypadku naprawy po szkodzie – zdołasz dopłacić brakującą część kwoty. Przykład: jeśli wartość szkody to 10 tys. zł, a udział własny wynosi 10%, musiałbyś dopłacić 1 tys. zł.

Zastanów się, czy ubezpieczenie ma obejmować kradzież auta. Jeśli uważasz, że ryzyko kradzieży jest małe (np. parkujesz auto niemal wyłącznie na strzeżonych parkingach), możesz zrezygnować z tej opcji ubezpieczenia AC.

Jeśli Twoje auto ma mniej niż 6 lat, zastanów się nad Gwarantowaną Sumą Ubezpieczenia (GSU). Chroni ona przed utratą wartości samochodu w trakcie trwania ubezpieczenia. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej dzięki GSU otrzymasz kwotę równą wartości pojazdu z umowy.

Przykład: wartość auta w umowie wynosi 100 tys. zł, ale po 11 miesiącach jego wartość rynkowa spadła do 85 tys. zł. Mimo to przy szkodzie całkowitej lub kradzieży otrzymasz 100 tys. zł (przy braku udziału własnego).

Wariant bez redukcji jest droższy, ale chroni Cię przed negatywnymi skutkami więcej niż jednej szkody w ciągu roku. W tym wariancie suma ubezpieczenia będzie się „odnawiać” po każdej szkodzie.

Przykład: ubezpieczyłeś auto na sumę 50 tys. zł. Po pierwszej szkodzie otrzymałeś odszkodowanie w wysokości 20 tys. zł. Jeśli zdecydujesz się na opcję redukcji sumy ubezpieczenia, na rozliczenie kolejnych szkód „zostanie” Ci już tylko 30 tys. zł. W wariancie bez redukcji wycena kolejnej szkody będzie bazować na wyjściowej sumie ubezpieczenia.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o ubezpieczeniu OC i AC

 

Jak przebiega likwidacja szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej lub mailowo

Badamy pojazd w przypadku poważnej szkody

Zewnętrzny rzeczoznawca wycenia szkodę

Wydajemy decyzję na podstawie zebranych dokumentów (od 30 do 90 dni)

Wypłacamy odszkodowanie (maksymalnie do 90 dni)

Chcę zgłosić szkodę

Miałes wypadek i chcesz zgłosić szkodę? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić. Możesz też zamówić kontakt, a my oddzwonimy.

Zgłoszenie szkody BLS czyli Bezgotówkowa Likiwdacja Szkody:

 • zdarzenie miało miejsce na terytorium Polski
 • w wyniku zdarzenia powstała wyłącznie szkoda wynikająca z uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu mechanicznego lub mienia znajdującego się w tym pojeździe. Nie doszło do śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • w zdarzeniu brały udział nie więcej niż dwa pojazdy mechaniczne w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • poszkodowany dysponuje oświadczeniem sprawcy lub o zdarzeniu została powiadomiona jednostka policji
 • szacowana przez zakład ubezpieczeń poszkodowanego wartość szkody nie przekracza 30 000 zł
 • zarówno zakład ubezpieczeń sprawcy jak i zakład ubezpieczeń poszkodowanego są stronami Umowy o Bezpośredniej Likwidacji Szkód na dzień zawiadomienia o szkodzie.

Dodatkowe ubezpieczenia dla Ciebie

Ochrona prawna

Zapewniamy kierowcy pomoc prawnika w trudnych sytuacjach (w razie wypadku, kolizji, odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego samochodu). Pokryjemy koszty związane z ochroną prawną - m.in. koszty adwokata czy procesu sądowego do 10 000 zł.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia


Niezdolności do Pracy 

Gwarantujemy wypłatę świadczenia do 100 000 zł, jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego stwierdzono trwałą niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie obejmuje niezdolność do pracy zarobkowej, która powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku
związanego z:

 • ruchem pojazdu
 • wysiadaniem lub wsiadaniem do pojazdu
 • zatrzymaniem, postojem lub naprawą pojazdu
 • załadunkiem i rozładunkiem pojazdu
 • pożarem lub wybuchem pojazdu

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Pobyt w Szpitalu w Wyniku NNW

Wypłacamy do 150 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu  nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

 

Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek NW

100.000 zł zostanie wypłacone dla Twoich bliskich w razie Twojej śmierci spowodowanej bezpośrednio nieszczęśliwym wypadkiem auta, który miał miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia

Dodatkowe ubezpieczenia dla Twojego samochodu

NNW Kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie obejmuje śmierć, czasowy uszczerbek na zdrowiu lub trwałe inwalidztwo kierowcy oraz pasażerów wskutek wypadku komunikacyjnego.

Masz do wyboru jedną z dwóch sum ubezpieczenia:

 • 10 000 zł
 • 20 000 zł

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

Ubezpieczenie szyb

Pęknięta lub wybita szyba w samochodzie? Zapłacimy za wymianę.

Sprawnie wymienimy w Twoim aucie szybę, która uszkodziła się wskutek wypadku czy działania sił przyrody. Gwarantujemy wsparcie na terenie całej Polski. Zgłoszenie nie spowoduje utraty zniżek w AXA Ubezpieczenia.

 

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Ubezpieczenie opon

Przebita opona? Wymienimy ją lub odholujemy auto do warsztatu i pokryjemy koszt naprawy.

Gwarantujemy szybką pomoc na drodze.


Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Pomoc Assistance

Awaria? Rozładowany akumulator? Przebita opona. To zawsze dodatkowy stresi kłopoty. Możesz go oszczędzić, wybierając dodatkowe ubezpieczenie.  Zapewniamy pomoc w Polsce i innych krajach Europy.

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 


Samochód zastępczy

Samochód zastępczy to zawsze duże wsparcie i ulga po szkodzie. Zastanów się nad dodatkowym ubezpieczeniem, które występuje w dwóch wariantach:

 • samochód zastępczy na 7 dni
 • samochód zastępczy na 14 dni

Najważniejsze cechy i korzyści ubezpieczenia 

 

Jak kupić ubezpieczenie?

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.
Składka została wyliczona na dzień 25.08.2017 r. dla żonatego, bezdzietnego kierowcy ze Skierniewic, w wieku 36 lat, deklarującego roczny przebieg 10 tys. km, korzystającego ze zniżki za 8 lat bezszkodowej jazdy, zniżki 19% przy zakupie ubezpieczenia OC i AC w pakiecie przez internet, jeżdżącego jedenastoletnim samochodem CITROËN C 2 1.4 Confort.
Twoja indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie.

Propozycja tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne na https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/oc-ac/