Podstawowe informacje o ubezpieczeniu podróżnym i turystycznym

 

 

Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie turystyczne

Kto może się ubezpieczyć?

Klient mBanku, który ma aplikację mobilną mBanku

Klient mBanku zalogowany w serwisie transakcyjnym

Gdzie działa ubezpieczenie?

 • Polska
 • Europa
 • Świat
 • Europa ( z wyłączeniem Polski)
 • Świat

 

Kiedy zacznie działać ochrona?

Ochrona zacznie działać od wskazanej we wniosku daty i godziny rozpoczęcia ochrony, nie wcześniej jednak niż po dwóch godzinach po opłaceniu składki. Numer polisy oraz niezbędne informacje otrzymasz SMS-em oraz mailem w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia składki.

Ochrona zaczynie działać od wskazanej we wniosku daty i godziny rozpoczęcia ochrony, nie wcześniej jednak niż po dwóch godzinach po opłaceniu składki. Numer polisy oraz niezbędne informacje otrzymasz SMS-em oraz mailem w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia składki.

Ubezpieczenia szczególne

 • Amatorskie sporty letnie i zimowe
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu
 • Ubezpieczenie zgubienia bagażu
 • Amatorskie uprawianie sportów zimowych
 • Wykonywanie pracy za granicą
 • Amatorskie nurkowanie
 • Ubezpieczenie uszkodzenia bagażu

Więcej informacji w:

OWU do Ubezpieczenia podróżnego OWU do Ubezpieczenia turystycznego

 

Zakres ubezpieczenia podróżnego oraz turystycznego

 

Zakres Mobilne Ubezpieczenie Podróżne Ubezpieczenie Turystyczne
EUROPA ŚWIAT POLSKA Minimum Medium Maksimum
Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance, z uwzględnieniem poniższych podlimitów: 50 000 EUR 100 000 EUR 35 000 PLN 80 000 PLN 250 000 PLN
 • Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
5 000 EUR 10 000 EUR - - - -
 • Koszty leczenia stomatologicznego nagłych stanów zapalnych i bólowych
250 EUR 250 EUR brak 100 EUR 100 EUR 100 EUR
 • Koszty jednej wizyty lekarskiej związanej z ciążą
100 EUR 100 EUR - - -
 • Koszty zakup trumny lub koszty kremacji i zakupu urny
1 250 EUR 1 250 EUR 30 000 PLN 30 000 PLN 30 000 PLN
 • Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transport osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu
100 za dzień – w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia

1 000 – w przypadku kosztów transportu
100 za dzień – w przypadku kosztów zakwaterowania i wyżywienia

1 000 – w przypadku kosztów transportu
- 100 EUR za dzień maksymalnie za okres 7 dni - dot. Opieki nad niepełnoletnimi dziećmi;

koszty podrózy powrotnej osoby towarzyszącej - maks. do wysokości 5 000 PLN
100 EUR za dzień maksymalnie za okres 7 dni - dot. Opieki nad niepełnoletnimi dziećmi;

koszty podrózy powrotnej osoby towarzyszącej - maks. do wysokości 5 000 PLN
 • Koszty transportu i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia
1 000 EUR 1 000 EUR - maks. do wysokości 5 000 PLN maks. do wysokości 5 000 PLN
 • Koszty kontynuacji zaplanowanej podróży
500 EUR 500 EUR - maks. do wysokości 5 000 PLN maks. do wysokości 5 000 PLN
 • Koszty transportu osób bliskich
1 000 EUR 1 000 EUR
 • Koszty transportu i opieki nad niepełnoletnimi dziećmi
1 000 EUR 1 000 EUR 100 EUR za dzień maksymalnie za okres 7 dni 100 EUR za dzień maksymalnie za okres 7 dni
 • Koszty pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji
1 000 EUR 1 000 EUR
 • Pomoc w przypadku, gdy Ubezpieczony, ze względu na stan zdrowia, nie może kontynuować podróży powrotnej samochodem
- - - (koszty zakwaterowania kierowcy na okres 3 dni maks. do 100 EURO dziennie) 4 000 zł (koszty zakwaterowania, wynagrodzenia i podróży powrotnej kierowcy) (koszty zakwaterowania kierowcy na okres 3 dni maks. do 100 EURO dziennie) 4 000 zł (koszty zakwaterowania, wynagrodzenia i podróży powrotnej kierowcy)
 • Koszty pomocy prawnej
2 500 EUR 2 500 EUR - 4 000 PLN 4 000 PLN
 • Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
250 EUR 250 EUR - - -
 • Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych
20 EUR za dzień 20 EUR za dzień - - -
 • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego
20 EUR za dzień 20 EUR za dzień - - -
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa
6 000 EUR 6 000 EUR - - 20 000 PLN (z kosztów leczenia)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 6 000 EUR 6 000 EUR 6 000 EUR 15 000 PLN 25 000 PLN 50 000 PLN
Ubezpieczenie bagażu podróżnego 400 EUR 400 EUR - 1 000 PLN 2 000 PLN
Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego 200 EUR 200 EUR - - -
Ubezpieczenie opóźnienia lotu 200 EUR 200 EUR - - -
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: tak - 100 000 PLN 200 000 PLN
 • szkody osobowe
50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR do SU do SU
 • szkody rzeczowe
5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR do SU do SU
 • szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia - szkody osobowe
10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR - po opłaceniu dodatkowej składki po opłaceniu dodatkowej składki
 • szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia -szkody rzeczowe
1 000 EUR 1 000 EUR 1 000 EUR - po opłaceniu dodatkowej składki po opłaceniu dodatkowej składki
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania 1 250 EUR 1 250 EUR - - -
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego 500 EUR 500 EUR - - -
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu 500 EUR 500 EUR - - -
Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku 150 EUR 150 EUR - - -
Ubezpieczenie sprzętu sportowego 500 EUR 500 EUR 500 EUR - - -
Ubezpieczenia mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania 3 500 EUR 3 500 EUR - - -
AS - amatorskie uprawianie sportu włączone włączone za dodatkową składką
CP - choroby przewlekłe włączone w standardzie w wysokości 10% sumy KL brak
NNW inwalidztwo i uszczerbek tylko inwalidztwo , brak tabeli uszczerbków
Śmierć w wyniku NNW 100% sumy NNW 50% sumy NNW
Akty terroru włączone brak, wyłaczone z ochrony
Karencja 3 dni 7 dni

 

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenia. Wyjaśniliśmy ich zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

 
Jak wygląda proces zgłoszenia szkody?

Zgłoś szkodę telefoniczniewięcej w ciągu 24 godzin.

Dostarcz potrzebne dokumenty

Wydajemy decyzję (ok. 30 dni)

Chcę zgłosić szkodę

 

Miałeś wypadek i chcesz zgłosić szkodę? Odpowiedz na 2 pytania a my podpowiemy, jak to zrobić.

Jak kupić ubezpieczenie?

 

Pobierz aplikację mobilną, aby kupić ubezpieczenie podróżne

 

 

Zaloguj się do serwisu transakcyjnego aby kupić ubezpieczenie turystyczne

 

KUP UBEZPIECZENIE

 

 

Nota prawna

To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu turystycznym (dostępnym w serwisie transakcyjnym mBanku) i podróżnym (dostępnym w aplikacji mobilnej mBanku), w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dostępne są na stronie: https://www.mbank.pl/indywidualny/ubezpieczenia/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-turystyczne-podrozne/

Średnia liczba ubezpieczanych podróży przez internet pochodzi z wewnętrznych danych mBanku S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r.