Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aktywa ogółem

123 523

133 744

131 424

145 781

158 721

180 136

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

78 434

81 763

84 476

94 766

105 347

109 832

Zobowiązania wobec klientów

81 141

91 418

91 496

102 009

116 661

137 699

Kapitały razem

12 275

13 051

14 292

15 171

16 153

16 675

Wynik z tytułu odsetek

2 511

2 833

3 136

3 496

4 003

4 009

Wynik z tytułu opłat i prowizji

897

906

992

976

965

1 508

Dochody ogółem

4 093

4 295

4 454

5 080

5 524

5 867

Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)

-2 051

-1 963

-2 043

-2 164

-2 329

-2 411

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-421

-365

-508

-694

-794

-1 293

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.

1 301

1 219

1 092

1 303

1 010

104

 

 

 

 

 

 

Marża odsetkowa netto

2,1%

2,3%

2,5%

2,6%

2,7%

2,3%

Wskaźnik koszty/dochody

50,1%

45,7%

45,9%

42,6%

42,2%

41,1%

Koszty ryzyka

0,54%

0,46%

0,61%

0,78%

0,79%

1,19%

Zwrot na kapitale (ROE)

11,8%

10,1%

8,3%

9,4%

6,6%

0,6%

Zwrot na aktywach (ROA)

1,04%

0,95%

0,83%

0,93%

0,66%

0,06%

Współczynnik CET 1

14,3%

17,3%

18,3%

17,5%

16,5%

17,0%

Łączny współczynnik kapitałowy

17,3%

20,3%

21,0%

20,7%

19,5%

19,9%

Wskaźnik kredyty/depozyty

96,7%

89,4%

92,3%

92,9%

90,3%

79,8%

Wskaźnik NPL

5,7%

5,4%

5,2%

4,8%

4,5%

4,8%

Wskaźnik pokrycia rezerwami

58,9%

57,1%

59,2%

62,5%

60,7%

58,2%

Zatrudnienie (etaty)

6 540

6 528

6 455

6 524

6 771

6 688

 

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba akcji na koniec roku

42 238 924

42 280 127

42 312 122

42 336 982

42 350 367

42 367 040

Zysk na akcję (zł)

30,8

28,8

25,8

30,8

23,9

2,5

Wartość księgowa na akcję (zł)

289,8

308,0

337,7

358,3

381,4

393,5

Wskaźnik cena/zysk (P/E)

10,2

11,6

18,0

13,8

16,3

73,1

Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV)

1,1

1,1

1,4

1,2

1,0

0,5

Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł)

314,0

335,3

465,0

424,2

389,4

179,2