I kwartał 2024 r. I półrocze 2024 r. III kwartał 2024 r. IV kwartał 2024 r.
pdfRaport
movWebcast z konferencji
pdfPrezentacja
xlsDane finansowe i biznesowe

 

Archiwum raportów grupy

Raporty Grupy mBanku za 2002 rok

Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki Grupy mBanku

mln zł

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aktywa ogółem

145 781

158 353

178 861

198 373

209 892

226 981

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

94 766

104 980

108 271

117 677

120 183

113 521

Zobowiązania wobec klientów

98 552

113 184

133 672

157 072

174 131

185 467

Kapitały razem

15 171

16 153

16 675

13 718

12 715

13 737

Wynik z tytułu odsetek

3 496

4 003

4 009

4 126

5 924

8 873

Wynik z tytułu opłat i prowizji

1 258

1 271

1 508

1 868

2 120

1 916

Dochody ogółem

5 080

5 524

5 867

6 111

7 857

10 802

Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)

-2 164

-2 329

-2 411

-2 457

-3 319

-3 074

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

-694

-794

-1 293

-879

-849

-1 106

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A.

1 303

1 010

104

-1 179

-703

24

Marża odsetkowa netto

2,58%

2,69%

2,33%

2,16%

3,71%

4,18%

Wskaźnik koszty/dochody     

42,6%

42,2%

41,1%

40,2%

42,2%

28,5%

Koszty ryzyka

0,78%

0,79%

1,20%

0,76%

0,69%

0,93%

Zwrot na kapitale (ROE)

8,9%

6,4%

0,6%

-7,2%

-5,3%

0,2%

Zwrot na aktywach (ROA)

0,93%

0,66%

0,06%

-0,59%

-0,34%

0,01%

Współczynnik CET 1

17,5%

16,5%

17,0%

14,2%

13,8%

14,7%

Łączny współczynnik kapitałowy

20,7%

19,5%

19,9%

16,6%

16,4%

17,0%

Wskaźnik kredyty/depozyty

96,2%

92,8%

81,0%

74,9%

69,0%

61,2%

Wskaźnik NPL

4,8%

4,5%

4,8%

3,9%

4,0%

4,2%

Wskaźnik pokrycia rezerwami

62,5%

60,7%

58,3%

53,1%

52,2%

54,7%

Zatrudnienie (etaty)

6 524

6 771

6 688

6 738

7 014

7 319

 

Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy mBanku

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Liczba akcji na koniec roku

42 336 982

42 350 367

42 367 040

42 384 884

42 433 495

42 465 167

Zysk na akcję (zł)

 30,8

 23,9

 2,5

-27,8

-16,6

0,6

Wartość księgowa na akcję (zł)

358,3

381,4

393,5

323,6

299,6

323,5

Wskaźnik cena/zysk (P/E)

 13,8x

 16,3x

73,1x

n/a

n/a

944,0x

Wskaźnik cena/wartość księgowa (P/BV)    

 1,2x

1,0x

 0,5x

1,3x

1,0x

1,7x

Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł)

424,2

389,4

179,2

433,2

296,0

535,0