Czym jest inwestowanie w fundusze?

Fundusze pozwalają Ci inwestować w zbiór różnych rozwiązań (akcji, obligacji, surowców itp) na różnych giełdach. Zamiast wybierać konkretne spółki, możesz wybrać fundusz i zainwestować w interesującą Cię kategorię. Na przykład wybierając fundusz Nowych Technologii inwestujesz tak naprawdę nie w jedną, a kilka spółek z sektora informatyki.

 

Przygotowaliśmy szereg fukncjonalności, dzięki którym prowadzenie Twojej inwestycji w fundusze będzie wygodne i bezproblemowe.

W mBanku inwestujesz w fundusze za pomocą platformy (Supermarket Funduszy Inwestycyjnych) połączonej z Twoim kontem i serwisem transakcyjnym. 

 

Pamiętaj, że aby zmniejszyć ryzyko swoich inwestycji możesz:

 • Zbudować swój portfel z co najmniej kilku różnych funduszy 
 • Systematycznie dodawać środki do swojego portfela
 • Masz szasnę oczekiwać zwrotu z inwestycji w dłuższym terminie.

Jak zyskać 100 zł premii?

 

Przejdź na wniosek i zaznacz, że chcesz wziąć udział w promocji.

 

Zainwestuj przynajmniej 1 000 zł na start i dopłacaj regularnie do inwestycji, min. 200 zł miesięcznie.

 

Inwestuj w wybrany sposób przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy, a dostaniesz 100 zł premii.

 

Do promocji możesz przystąpić od 8.02. do 8.05.2024 r. Szczegóły w regulaminie „Regularne inwestowanie 2024".

Intuicyjne wyszukiwanie funduszy

 •  

  Wyszukasz interesujące Cię fundusze po wielu parametrach bez używania ich pełnych nazw. Wystarczy, że wpiszesz interesujący Cię region geograficzny czy kategorię funduszu, aby zobaczyć listę podpowiedzi. Masz do wyboru ponad 300 funduszy inwestycyjnych z 18 różnych TFI.

Przejrzyste wyniki Twoich inwestycji

 • Sprawdzaj sumaryczny wynik Twojego portfela lub poszczególnych funduszy na przejrzystym wykresie w interesującym Cię okresie czasu.

Automatyczne regularne dopłaty

 •  

  Zasilaj Twoje inwestycje automatycznie wybraną przez Ciebie kwotą. Nie musisz pamiętać o regularnych dopłatach. Twoje pieniądze mają szanse pracować efektywniej, a Ty ograniczasz ryzyko.

Historia Twoich zakupów ​​​​​​​i odkupień na jednym wykresie

 •  

  Twoje transakcje na każdym funduszu są wyraźnie zaznaczone, dzięki czemu wygodnie analizujesz działania na Twoim portfelu inwestycyjnym.

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Szukasz lepszych możliwości dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz rozmowy z ekspertem, któremu mógłbyś zaufać? Masz pytania, ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów inwestycyjnych mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

To początek Twojej przygody z inwestycjami?

 

Sprawdź czy to dla Ciebie

 

Jeśli myślisz o inwestowaniu, sprawdź jakie rozwiązania są odpowiednie dla Ciebie. Rozwiąż krótką ankietę, zajmie Ci tylko 5 minut.

 

Gotowe strategie

Nie musisz być specjalistą od finansów, żeby inwestować. Skorzystaj z wiedzy ekspertów i wybierz przygotowane przez nich strategie. Zacznij od 100 zł/mies.

Często zadawane pytania

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

    

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze w pełni akcyjne są bardziej ryzykowne niż fundusze zawierające obligacje.


   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • Długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa. Przeczytaj więcej o tym jak długo powinna trwać inwestycja
   • Dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka różnych funduszy. Dzięki temu w momentach kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

   Regularne dopłacanie środków do swojej inwestycji – Wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach

 •  

  Ile pieniędzy potrzebuję żeby zacząć inwestować?

  • W większość funduszy możesz zacząć inwestować już od 100 złotych. Całkowita kwota Twojej inwestycji zależy od Twoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj aby rozłożyć ją w czasie. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko swojego portfela.

 •  

  Z ilu funduszy powinien składać się mój portfel inwestycyjny?

  • Dobry portfel inwestycyjny jest zdywersyfikowany. To znaczy, że składa się z co najmniej kilku funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko straty. Zróżnicuj wybierane przez siebie fundusze zarówno pod kątem tematycznym, jak i geograficznym.

    

   Jeśli szukasz prostszego rozwiązania to mamy również gotowe strategie. Składają się one z różnych funduszy na bieżąco dobieranych przez naszych ekspertów.

 •  

  Dlaczego warto mieć zróżnicowaną strategię inwestycyjną?

  • Ponieważ zmniejsza to ryzyko straty Twojej inwestycji. Jeśli inwestujesz nie w jedno, a kilka czy kilkanaście rozwiązań to w momentach kiedy notowania jednego z nich spadają, notowania innych mogą rosnąć i odrabiać te straty.

    

   O zróżnicowanie Gotowych strategii dbają za Ciebie nasi eksperci. Każda z naszych gotowych strategii składa się z nawet kilkudziesięciu różnych funduszy i instrumentów. Dzięki temu inwestujesz we wszystkie regiony świata, najlepiej rozwijające się spółki, obligacje państw i surowce. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

    

 •  

  Jak rozliczyć podatek od zysków, gdy sprzedam fundusz?

  • Gdy sprzedasz polski fundusz (od polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Od 2024 r. obowiązują nowe zasady rozliczania podatku od zysków (tzw. podatku Belki) z polskich funduszy inwestycyjnych. Do tej pory automatycznie rozliczał go fundusz, teraz trzeba będzie zrobić to samodzielnie. Jeśli w ciągu całego 2024 r. sprzedasz fundusz, pierwsze rozliczenie zrobisz na początku 2025 r.

    

   Zmiana to konieczność wypełnienia PIT, ale też możliwość kompensowania zysków i strat np. z różnych funduszy lub funduszy i akcji.

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-polskie-podatek/

    

   Gdy sprzedasz fundusz zagraniczny (od zagranicznego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)

   Dane potrzebne do przygotowania rocznego zeznania podatkowego PIT znajdziesz w informacji podatkowej, którą otrzymasz od agenta transferowego po zakończeniu roku podatkowego.

   Taka informacja zawiera:

   • wysokość podstawy opodatkowania zaokrągloną do pełnych złotych (czyli przychód z umorzenia tytułów uczestnictwa pomniejszony o koszty nabycia).
   • wysokość należnego podatku wyliczonego z zastosowaniem stawki 19%.

   Podatek trzeba wykazać na formularzu odpowiednim dla pozostałych źródeł rozliczanych przychodów (np. PIT-36).

   Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://www.mbank.pl/lp/fundusze-zagraniczne-podatek/

Sprawdź opłaty

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Internet, AST1

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Placówka mBanku

1. Otwarcie rachunku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Prowadzenie rachunku

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3. Opłata za zakup jednostek uczestnictwa (przelew na rachunek funduszu)

0,00 zł

0,00 zł

wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego na rachunku powiązanym + opłata funduszu2

4. Opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa

0,00 zł

0,00 zł

opłata funduszu2

5. Opłata za konwersję jednostek uczestnictwa

0,00 zł

0,00 zł

opłata funduszu2

6. Opłaty za zarządzanie w skali roku

Zgodnie z Taryfą TFI

Zgodnie z Taryfą TFI

Zgodnie z Taryfą TFI

7. Zdefiniowanie zlecenia stałego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

9. Aktualizacja zlecenia stałego

0,00 zł

2,00 zł

0,00 zł

10. Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 AST Serwis automatyczny mLinii.
2 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, realizując zlecenia nabycia, odkupienia czy konwersji jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych przyjęte i przekazane przez mBank za pośrednictwem placówek, pobierają standardową opłatę manipulacyjną zgodnie z Tabelą Opłat danego TFI.

 

To nie jest oferta. Promocja „Regularne inwestowanie 2024" trwa od 8.02.2024 r. do dnia, kiedy wypłacimy ostatnią premię w ramach promocji, nie dłużej niż do 31.07.2025 r. Do promocji można przystąpić od 8.02.2024 r. do 8.05.2024 r. lub do wyczerpania limitu 300 000 wniosków. 

 

Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych banku – osób fizycznych, którzy w czasie jej trwania posiadają w mBanku jeden z rachunków powiązany z usługą SFI, mają aktywną usługę SFI, zaakceptowali treść oświadczenia wskazanego w regulaminie promocji w sposób w nim wymieniony i spełniają pozostałe warunki opisane w regulaminie.

 

Aby skorzystać z promocji, trzeba złożyć wniosek o zakup funduszy lub o cel inwestycyjny i zaznaczyć na wniosku opcję przystąpienia do promocji. Dodatkowo, na wniosku trzeba zaakceptować oświadczenie i złożyć dyspozycję zlecenia nabycia oraz zlecenia stałego (regularnego inwestowania) na wybranym funduszu lub w przypadku celów inwestycyjnych - na fundusz, który zarekomendowaliśmy w ramach usługi jednorazowego doradztwa inwestycyjnego.

 

Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o nabycie funduszy, otrzyma 100 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 1000 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego na kwotę min. 200 zł. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w placówce banku lub w serwisie transakcyjnym (nie dotyczy wniosków o cel inwestycyjny składanych w aplikacji mobilnej) otrzyma 250 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego. Jeśli klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej, otrzyma 250 zł premii, o ile zrealizuje pierwsze nabycie za min. 100 zł i będzie mieć zrealizowane 12 nabyć w ramach zlecenia stałego oraz dodatkowo 50 zł za złożenie wniosku o cel inwestycyjny w aplikacji mobilnej. Kwota zlecenia stałego, gdy klient przystępuje do promocji na wniosku o cel inwestycyjny, nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Do promocji klient może przystąpić tylko raz, niezależne od tego, czy korzysta z wniosku o cel inwestycyjny czy z wniosku o nabycie funduszy. Szczegółowe warunki promocji i wypłaty premii określa regulamin promocji „Regularne inwestowanie 2024" dostępny na: www.mBank.pl/pdf/promocje/inwestycje/regulamin-promocji-regularne-inwestowanie-2024.pdf

 

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank tylko dla klientów mBanku. Szczegółowe warunki i opłaty z nią związane, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.: Produkty inwestycyjne  oraz w prospekcie informacyjnym lub KID danego funduszu, znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/oferta-indywidualna/inwestycje/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/regulamin/https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/ind/ oraz https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/notowania-funduszy/.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym.

 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, ewentualny dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf prowizji i opłat oraz regulaminów.


mBank S.A. oświadcza, że:

 1. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej,
 2. posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania,
 3. organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

 

Pamiętaj, że mBank udostępnia aplikację tylko za pomocą autoryzowanych sklepów – App Store (iOS - Apple), Google Play (Android), AppGallery dla telefonów Huawei. Do pobrania oraz aktualizacji aplikacji używaj zawsze tych sklepów, ponieważ znajdujące się tam programy są cyfrowo podpisane i przechodzą proces weryfikacji, a więc gwarantują Ci bezpieczeństwo. Nigdy nie pobieraj aplikacji z niezaufanych źródeł! Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma systemem operacyjny w wersji minimum Android 7.0 lub iOS 15.0 (lub nowsze). Zapoznaj się z polityka prywatności aplikacji mobilnych.