Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF to gotowe koszyki np. akcji, obligacji, surowców. Dzięki temu, jednym zleceniem możesz zainwestować w branżę, region czy indeks giełdowy. Bez pracochłonnego wybierania pojedynczych składników do swojego portfela i z bardzo niskimi kosztami.

Jak działają fundusze ETF w praktyce?

Jeżeli indeks, w który zainwestowałeś za pomocą ETF, urósł lub spadł w danym okresie o 5%, wartość Twojej inwestycji także zmieni się o ok. 5%.

 

Zobacz krótki filmKliknij w film
, aby obejrzeć

Co zyskasz z funduszami ETF:

 

Prostota i przejrzystość

  • Fundusze ETF to setki dostępnych dla Ciebie, gotowych rozwiązań, umożliwiających inwestowanie w indeksy giełdowe, sektory, portfele obligacyjne lub określone surowce.

  • Nie musisz analizować finansów konkretnych spółek i spędzać wiele czasu budując swój portfel.

  • W przeciwieństwie do klasycznych funduszy inwestycyjnych, możesz dokonać sprzedaży w każdym momencie trwania sesji giełdowej po bieżącej cenie.

 

Niskie koszty i łatwy dostęp

  • Przeciętny roczny koszt zarządzania w akcyjnych funduszach ETF wynosi poniżej 0,5%, a wiele funduszy ETF pobiera opłaty nawet mniejsze niż 0,1%. Dzięki automatyzacji procesu, jest taniej niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

  • Minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF to zazwyczaj kilkadziesiąt do kilkuset złotych.

  • Fundusze ETF kupujesz w serwisie mBanku poprzez swój rachunek maklerski eMakler. Prowizja minimalna wynosi tylko 14 zł (0,29% od wartości transakcji)

  • Opłata za depozyt instrumentów zagranicznych 0,15% w skali roku. Naliczana półrocznie z uwzględnieniem codziennej wyceny aktywów. Nie zostanie pobrana, jeśli zapłacona prowizja od złożonych przez Ciebie zleceń w danym półroczu przekroczy wysokość naliczonej opłaty depozytowej.

 

Dywersyfikacja i wybór

  • Fundusze ETF mogą odwzorowywać np. całe indeksy, dzięki temu jednym kliknięciem kupujesz zdywersyfikowany portfel. Jego zróżnicowanie obniża ryzyko Twoich inwestycji w porównaniu do zakupu pojedynczych akcji.

  • Ponad 200 ETF dostępnych w eMaklerze odpowie na większość Twoich pomysłów i potrzeb inwestycyjnych, niezależnie od Twojego doświadczenia.

  • Dzięki ETF możesz rozłożyć swoje inwestycje globalnie i uniezależnić się od lokalnej koniunktury. Nie chcesz przeszukiwać listy 200 dostępnych ETF’ów? Sprawdź Tematy inwestycyjne.

Pamiętaj! Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Aby sprawdzić, czy usługa ta jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MiFID podczas aktywacji eMaklera. 

 
Wybrane fundusze ETF oferowane w usłudze eMakler

W co możesz zainwestować

Nazwa

Aby kupić wyszukaj w eMaklerze

Koszyk 500 największych amerykańskich spółek odwzorowujący indeks S&P500

 SPDR S&P 500

SPY5

ETF naśladujący cenę złota

WT PHISICAL GOLD

PHAU

Koszyk 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie

ISHARES CORE DAX

DAXEX

Największe chińskie spółki giełdowe

ISHARES MSCI CHINA

CNYA

Koszyk globalnych spółek produkujących czystą energię

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY

IQQH

ETF oparty o ceny ropy Brent (zmiany wyceny ETF mogą różnić się od zmiany cen ropy na rynkach światowych)

WT BRENT CRUDE OIL

BRNT

ETF oparty o ceny ropy naftowej WTI (zmiany wyceny ETF mogą różnić się od zmiany cen ropy na rynkach światowych)

WT WTI CRUDE OIL

CRUD

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rynku ropy naftowej, masz pytania? Zobacz nagranie

 

Jak zacząć?

Aktywuj eMaklera przez internet lub na mLinii.

Twój eMakler powinien być widoczny już po kilku minutach w serwisie transakcyjnym w zakładce Produkty -> Inwestycje -> Wszystkie -> Giełda

Zobacz jak korzystać z eMaklera

Kliknij, aby obejrzeć

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.