Dane pozafinansowe

[G4-17] Podmioty zależne i współzależne konsolidowane w sprawozdaniu finansowym Grupy mBank

   
Podmioty zależne i współzależne konsolidowane w sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex Spółki uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. Spółki uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. Spółki uwzględnione w raporcie społecznej odpowiedzialności
mBank SA
mLeasing sp. z o.o.
mBank Hipoteczny S.A.
Dom Maklerski mBanku S.A.
mFaktoring S.A.
Aspiro S.A.,
mWealth Management S.A
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
BDH Development Sp. z o.o
mLocum S.A.,
Garbary S.A.
mFinance France SA
Tele-Tech Investment sp. z o.o
MLV 45 Sp. z o.o. Sp. k.
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.
BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.
BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
AWL I Sp. z o.o.

 

[G4-10] Zatrudnienie na koniec roku.

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
czas określony 1020 619 1639 1144 698 1842 1165 716 1881
czas nieokreślony 2272 1618 3890 2307 1630 3937 2496 1793 4289
pełny etat 2591 1912 4503 2699 1995 4694 2861 2092 4953
niepełny etat 794 384 1179 886 435 1321 900 483 1383
wiek poniżej 30 941 587 1528 988 600 1588 1066 647 1713
wiek 30-50 2184 1566 3750 2311 1665 3976 2433 1772 4205
wiek powyżej 50 260 143 403 286 165 451 262 156 418
Ogółem 3385 2296 5681 3585 2430 6015 3761 2575 6336

[G4-LA1] Przyjęcia i odejścia pracowników

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 241 155 396 396 294 690 325 244 569
wiek 30-50 141 104 245 190 183 373 250 226 476
wiek powyżej 50 5 8 13 5 8 13 22 8 30
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 203 157 360 286 198 484 268 232 500
wiek 30-50 221 165 386 226 187 413 395 300 695
wiek powyżej 50 17 22 39 28 12 40 24 10 34
wskaźnik fluktuacji 6,81% 4,70% 11,51% 8,98% 6,60% 15,58% 9,71% 7,21 16,92%

[G4-11] Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

   
2013 2014 2015
mBank SA 0% 0% 0%

 


[G4-LA13] Relacja wynagrodzenia kobiety do wynagrodzenia mężczyzny (w tych samych kategoriach zaszeregowania)

   
2013 2014 2015
dyrektorzy 75% 76,77% 76,73%
kierownicy 62% 62,26% 62,26%
specjaliści 47% 47,07% 47,07%

 


[G4-EC5] Relacja wynagrodzenia na najniższym szczeblu w odniesieniu do płacy minimalnej w kraju

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
mBank SA 147% 147% 148% 158% 144, % 158,16%

 

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy na 31.12 przebywali na urlopach macierzyńskich

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A. 212 2 214 253 2 255 236 3 239

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili z urlopów macierzyńskich

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank SA 159 133 292 213 125 338 235 166 401

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy w ciągu 12 m-cy od powrotu z urlopu macierzyńskiego zakończyli pracę w firmie

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank SA 27 20 47 29 16 45 47 19 66

[G4-EC6, G4-LA12] Różnorodność w organach zarządczych

   
2013 2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
zarząd
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 5 5 0 5 5 0 5 5
wiek powyżej 50 1 1 2 1 1 2 1 1 2
w tym obcokrajowcy 0 2 2 0 2 2 0 2 2
rada nadzorcza
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 2 2 1 0 1 1 0 1
wiek powyżej 50 1 9 10 1 10 11 1 9 10
w tym obcokrajowcy 0 6 6 0 6 6 0 5 5

[G4-LA9] Szkolenia w podziale wg płci

   
2014 2015
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 2,8 3,5 3,1 2,7 3,6 3,1
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 22,3 28,1 24,7 21,9 29,0 24,8
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku - szkolenia wstępne 1872 1298 3170 2523 1494 4017

 

[G4-LA6] Wypadki przy pracy

   
2013 2014 2015
Całkowita liczba wypadków 17 10 8
Wskaźnik częstości wypadków 2,83 1,66 1,26
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 252 189 157
Wskaźnik ciężkości wypadków 14,82 18,90 19,63

 

[G4-EN1] Zużycie papieru

   
j.m. 2013 2014 2015
Zużycie papieru szt. kartek A4 31 441 250 31 087 500 24 746 500

 

[G4-EN3, G4-EN5] Zużycie paliw i energii

   
Źródło energii i surowców energetycznych j.m. 2013 2014 2015
Energia elektryczna GWh 16,3 (58 680 GJ)* 16 (57 600 GJ)* 15,9 (57 240)*
Gaz m3 564 437 (20 320 GJ)* 597 985 (21 527 GJ)* 604 364 (21 757)*
Benzyna l 912 907 (30 261 GJ)* 961 524 (31 873 GJ) 964 647 (31 976)*
Olej napędowy l 337 741 (10 853 GJ)* 308 012 (9 897 GJ)* 270 396 (9 899)*
Łącznie konsumpcja energii GJ 120 114 120 898 120 872

*przeliczenia i przeszacowania dokonane w oparciu o G. Kacperczyk, „Zasady metodyczne sprawozdawczości statystycznej z zakresu gospodarki paliwami i energią oraz definicje stosowanych pojęć”, GUS, Warszawa 2006

j.m. 2013 2014 2015
Zysk netto tys. zł 1 070 306 1 174 096 1 271 449
energochłonność MJ / tys. zł 112,2 103,0 95,1

 

[G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18] Szacowana emisja CO2

   
Źródło j.m. 2013 2014 2015
Energia elektryczna Mg 10 736,00 10 538,40 10 472,54
Gaz Mg 1 139,94 1 207,69 1 220,57
Benzyna Mg 2 242,35 2 361,77 2369,42
Olej napędowy Mg 804,19 733,40 733,52
Łącznie Mg 14 922,47 14 841,26 14 796,04
j.m 2013 2014 2015
Zysk netto tys. zł 1 070 306 1 174 096 1 271 449
efektywność Mg / tys. zł 0,014 0,013 0,012