Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich 
Akcje i Analitycy

tel. +48 22 829 04 53
fax: +48 22 829 04 88
Joanna.Filipkowska@mbank.pl

Ekspert ds. Relacji Inwestorskich
Instrumenty dłużne i Ratingi

tel. +48 22 829 15 33
fax: +48 22 829 04 88
Pawel.Lipinski@mbank.pl

Kontakt dla inwestorów

Adresy e-mail Adres pocztowy

Departament Analiz i Relacji Inwestorskich

+48 22 526 79 56

ul. Senatorska 18

00-950 Warszawa

Newsletter

Miesięczny newsletter mBanku zawiera informacje o zachowaniu kursu akcji Banku, zmianach w konsensusie rynkowym oraz ważnych wydarzeniach korporacyjnych (dostępny tylko w języku angielskim).