Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich 
Akcje i Analitycy

tel. +48 22 829 04 53 
Joanna.Filipkowska@mbank.pl

Ekspert ds. Relacji Inwestorskich
Instrumenty dłużne i Ratingi

tel. +48 22 829 15 33
Pawel.Lipinski@mbank.pl

Kontakt dla inwestorów

Adresy e-mail Adres pocztowy

Obszar Skarbu i Relacji Inwestorskich

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

 

 

Newsletter

Miesięczny newsletter mBanku zawiera informacje o zachowaniu kursu akcji Banku, zmianach w konsensusie rynkowym oraz ważnych wydarzeniach korporacyjnych (dostępny tylko w języku angielskim).